Gå direkt till innehållet

FIM- och S-Banken-fondernas stadgar ändras den 7 oktober 2021

2021-10-07

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse har den 17 juni 2021 och den 24 augusti 2021 godkänt ändringar i stadgarna för FIM:s och S-Bankens placeringsfonder och specialplaceringsfonder. Finansinspektionen har den 30 augusti 2021 fastställt ändringarna, som träder i kraft den 7 oktober 2021.

I stadgarna fastställs nya namn på fonderna. Den 2 september 2021 meddelade S-Banken att varumärket kommer att förnyas. En del av förnyelsen är att S-Banken övergår till att verka under det gemensamma varumärket S-Banken, även inom kapitalförvaltningen.

Namnen på alla placeringsfonder och en del av specialplaceringsfonderna ändras. I fondernas stadgar ändras dessutom namnet på det fondbolag som förvaltar fonderna. Den 1 oktober 2021 ändras namnet från FIM Kapitalförvaltning Ab till S-Banken Fondbolag Ab. Fondbolagets webbplats är framöver www.s-banken.fi.

Fondernas namn ändras som följer:

Fondens nuvarande namn

Fondens nya namn

FIM Bostad Specialplaceringsfond

S-Banken Bostad Specialplaceringsfond

FIM Brands Placeringsfond

S-Banken Brands Aktie Placeringsfond

FIM Euro Placeringsfond

S-Banken Euro Statsobligation Ränta Placeringsfond

FIM Europa Placeringsfond

S-Banken Europa Aktie Placeringsfond

FIM European HY ESG Placeringsfond

S-Banken High Yield Europa ESG Ränta Placeringsfond

FIM Fenno Placeringsfond

S-Banken Fenno Aktie Placeringsfond

FIM Fossilfri Europa ESG Placeringsfond

S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie Placeringsfond

FIM Frontier Placeringsfond

S-Banken Frontiermarknader Aktie Placeringsfond

FIM IG Green ESG Placeringsfond

S-Banken Grön Företagsobligation ESG Ränta Placeringsfond

FIM Emerging Yield Placeringsfond

S-Banken Emerging Markets Ränta Placeringsfond

FIM Emerging Markets ESG Placeringsfond

S-Banken Emerging Markets ESG Aktie Placeringsfond

FIM Optimal Ränta Specialplaceringsfond

S-Banken Räntekapitalförvaltning Specialplaceringsfond

FIM Kort Ränta Placeringsfond

S-Banken Kort Ränta Placeringsfond

FIM Skog Specialplaceringsfond

S-Banken Skog Specialplaceringsfond

FIM Passiv Europa ESG Placeringsfond

S-Banken Passiv Europa ESG Aktie Placeringsfond

FIM Passiv USA ESG Placeringsfond

S-Banken Passiv USA ESG Aktie Placeringsfond

FIM Top Yield Specialplaceringsfond

S-Banken Top Yield Specialplaceringsfond

FIM USA Placeringsfond

S-Banken USA Aktie Placeringsfond

FIM Kapitalförvaltning 50 Placeringsfond

S-Banken Kapitalförvaltning 50 Placeringsfond

S-Banken Spararen Rimlig Placeringsfond

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 10 Placeringsfond

S-Banken Spararen Djärv Placeringsfond

S-Banken Kapitalförvaltning Spararen 100 Placeringsfond

S-Sparfond Måttlig Placeringsfond

S-Banken Kapitalförvaltning 70 Placeringsfond

S-Sparfond Modig Placeringsfond

S-Banken Kapitalförvaltning 100 Placeringsfond

S-Sparfond Försiktig Placeringsfond

S-Banken Kapitalförvaltning 30 Placeringsfond

 

I namnet på och investeringsinriktningarna för vissa blandfonder har vi lagt till ett omnämnande om fondens aktievikt i neutrala situationer. Investeringsverksamheten i ovan nämnda fonder är emellertid oförändrad.

I samband med stadgeändringarna fusioneras fondandelsserier. Fusionerna gäller följande fondandelsserier:

  • Andelsserien FIM Bostad A fusioneras med andelsserien S-Bostadsfond, vars namn i framtiden är andelsserien S-Banken Bostad A.
  • Andelsserien FIM Fossilfri Europa ESG A fusioneras med andelsserien S-Fond Fossilfri Europa, vars namn i framtiden är andelsserien S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie A.
  • Andelsserien FIM Skog A fusioneras med andelsserien S-Skogsfond, vars namn i framtiden är andelsserien S-Banken Skog A.
  • Andelsserien FIM Kapitalförvaltning 30 Tillv fusioneras med andelsserien S-Sparfond Försiktig, vars namn i framtiden är andelsserien S-Banken Kapitalförvaltning 30 A Tillv.
  • Andelsserien FIM Kapitalförvaltning 70 fusioneras med andelsserien S-Sparfond Måttlig, vars namn i framtiden är andelsserien S-Banken Kapitalförvaltning 70 A.
  • Andelsserien FIM Kapitalförvaltning 100 fusioneras med andelsserien S-Sparfond Modig, vars namn i framtiden är andelsserien S-Banken Kapitalförvaltning 100 A.

Vid fusionerna överförs eventuella månadssparavtal till den övertagande andelsserien. Fusionerna påverkar inte andelarnas ursprungliga anskaffningsvärde eller innehavstiden. Avgifterna för de övertagande andelsserierna är desamma som avgifterna för de andelsserier som fusioneras med dem.

I enlighet med EU:s reglering om hållbar finansiering har vi fördelat våra fonder i tre klasser vad gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer. I samband med stadgeändringarna har vi i investeringsinriktningarna för fonder som främjar hållbarhet eller gör hållbara investeringar nämnt att hållbarheten beaktas i investeringsverksamheten. Investeringsverksamheten i ovan nämnda fonder är oförändrad.

Investeringsinriktningen för S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond har ändrats, så att man i stället för 4/5 av fondens totala tillgångar alltid ska investera minst 3/5 i fastigheter i Finland eller i fastighetsvärdepapper i sådana fastigheter. Fondens investeringsverksamhet är oförändrad.

I fondernas stadgar har också gjorts andra tekniska ändringar som inte påverkar fondernas verksamhet.

Ovan nämnda ändringar förutsätter inga åtgärder av andelsägare och påverkar inte de avgifter och kostnader som tas ut för fonden. Fondernas nya stadgar finns på vår webbplats på www.s-banken.fi/fonder.

(Den här meddelande publicerades ursprungligen den 3 september 2021.)