Siirry suoraan sisältöön

Yli puolet suomalaisista sijoittajista tuntee ilmastoriskinsä huonosti – valtaosan mielestä ilmastonmuutos kannattaisi huomioida sijoituksissa jo taloudellisista syistä

4.8.2020

Suomalaisten sijoittajien valtaenemmistö pitää kaasuyhtiöitä, öljy-yhtiöitä ja hiileen tukeutuvia energiayhtiöitä vähemmän houkuttelevina sijoituskohteina, käy ilmi S-Pankin uudesta tutkimuksesta.

Ilmastonmuutos huolestuttaa suomalaisia. S-Pankin uudesta kyselytutkimuksesta selviää, että neljä viidestä suomalaisesta on ainakin jossain määrin huolestunut ilmastonmuutoksesta. Etelä-Suomessa ollaan huolestuneempia kuin pohjoisessa, ja naiset ovat miehiä huolestuneempia.

Huolissaan ovat myös kotimaiset sijoittajat, jotka ovat sijoittaneet rahojaan esimerkiksi rahastoihin tai osakkeisiin. Tästä huolimatta vain pieni vähemmistö sijoittajista arvioi ymmärtävänsä, millaisia riskejä ilmastonmuutos aiheuttaa heidän sijoituksilleen. S-Pankin Kantarilla teettämässä kyselyssä yli puolet suomalaisista sijoittajista arvioi tuntevansa vähintään melko huonosti sijoitustensa ilmastoriskit.

"Fossiilisia polttoaineita tuottavat energiayhtiöt kuuluvat tyypillisesti laajasti hajautettujen rahastojen sijoituskohteisiin ja moni tulee tahtomattaankin sijoittaneeksi yhtiöihin, jotka eivät välttämättä lukeudu menestyjiin, kun yhteiskunnat sopeuttavat itseään vähähiilisempään elämään tulevina vuosina", arvioi sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-Pankista.

Rohkaisevana tutkimustuloksena Leskinen pitää sitä, että suomalaiset näyttävät luottavan siihen, että ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa rahalla. Kyselyssä puolet sijoittajista koki, että heillä on velvollisuus huomioida ilmastonmuutos. Yli 60 prosenttia vastaajista kuitenkin arvioi, että ilmastonmuutos kannattaa huomioida sijoituksissaan jo pelkästään siksi, että se on taloudellisesti järkevää.

"Ilmastonmuutos on merkittävä uhka, jonka vaikutukset jakautuvat useille vuosikymmenille. Halusi sitä tai ei, ilmastonmuutos tulee myös vaikuttamaan taloudellisesti moniin yhtiöihin", Leskinen sanoo.

Kyselyn perusteella suomalaiset sijoittajat karsastavat etenkin monia fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuvia yhtiöitä, kuten öljy- ja kaasuyhtiöitä.

S-Pankin keväällä markkinoille tuotu uusi rahasto, jota myydään FIM Fossiiliton Eurooppa ESG- ja S-Rahasto Fossiiliton Eurooppa -nimisenä, sijoittaa eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin siten, että se painottaa sijoituksissaan yhtiöitä, jotka ovat hyvissä asemissa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilistä vaihetta.

Tavallisista eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavista rahastoista S-Pankin uusi rahasto poikkeaa myös siten, että se ei sijoita lainkaan yhtiöihin, joiden liiketoiminta perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, kuten öljyyn, maakaasuun tai kivihiileen.

"Kuukausittainen säästäminen rahastoon on vaivatonta ja samalla voi varmistua siitä, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit tulevat huomioiduksi omissa sijoituksissa", Leskinen kertoo.

Ilmasto ja säästäminen -kyselytutkimus (PDF)

Kantar toteutti S-Pankin toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta ilmastomuutokseen sekä säästämiseen ja sijoittamiseen. Tutkimusaineisto kerättiin Kantarin internet-paneelissa 8.5.–13.5.2020. Tutkimukseen vastasi 1 056 täysi-ikäistä suomalaista. Vastaajajoukko edustaa 18–74-vuotiaita suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen. Virhemarginaali korkeintaan 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa koko vastaajajoukossa.

Lisätietoja:

Mika Leskinen, sijoitusjohtaja, S-Pankki, p. 050 327 6985, mika.leskinen@s-pankki.fi