Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019: Kaikkien aikojen paras vuosi

5.2.2020

S-Pankin asuntolainakanta kasvoi kuusinkertaista vauhtia markkinoihin verrattuna. Hallinnoitavien varojen määrä nousi yli 19 prosenttia ja korttiostosten kappalemäärä 15 prosenttia. Liiketulos oli paras kautta aikain. S-Pankki valittiin Suomen vastuullisimmaksi pankiksi jo 7. kerran peräkkäin.

Vuosi 2019 oli S-Pankki-konsernille sen historian paras. Pankin liiketulos nousi ennätykselliseen 29,0 miljoonaan euroon (17,1).

"Uusimpien tutkimusten mukaan S-Pankilla on finanssialan paras maine, ja yhä useampi suomalainen onkin jo huomannut, miten helppoa ja halpaa asioiminen pankin kanssa voi olla", S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula sanoo.

Ennätystulosta siivitti keskeisien tuotteiden, kuten lainojen, maksukorttien ja varallisuudenhoidon palveluiden, suosion voimakas kasvu. Selvästi voimistuneen kysynnän johdosta sekä korkokate että nettopalkkiotuotot kasvoivat. Kustannukset puolestaan kääntyivät laskuun, kun pankki teki valintoja, mihin se keskittyy tulevina vuosina ja organisoi toimintaansa uudelleen.

"Teimme viime vuonna tiikerinloikan kannattavuudessa. Näin varmistamme, että voimme jatkossakin auttaa suomalaisia rakentamaan rahakkaampaa huomista ja tarjota heidän käyttöönsä kuukausimaksuttoman tilin, kortin ja verkkopankkitunnukset. Tyypilliselle asiakasomistajalle näiden palveluiden maksuttomuus tarkoittaa yli 100 euron vuosittaista hyötyä", Ylihurula sanoo.

S-Pankin asuntolainakanta kasvoi 16,9 prosenttia, kun kotimaiset asuntolainamarkkinat kasvoivat 2,7 prosenttia. Markkinoihin verrattuna pankin asuntolainakanta kasvoi yli kuusikertaista vauhtia. Kaikkiaan henkilöasiakkaille myönnettyjen lainojen yhteissumma nousi 16,5 prosenttia.

S-Pankin hallinnoimat varat kasvoivat 19,5 prosenttia, ja nettomerkinnät S-Pankki- ja FIM-rahastoihin nousivat 420,1 miljoonaan euroon (30,3). Kasvua siivitti etenkin institutionaalisten sijoittajien kiinnostuksen vilkastuminen. Mikrosäästämisen palvelu Säästäjän käyttäjämäärä kasvoi 28 000:een. Säästäjässä rahastosäästämisen aloittaneista 43 prosenttia sijoittaa ensimmäistä kertaa elämässään. Palvelun käyttäjät muodostivat noin 35 prosenttia kaikista uusista yhdistelmärahastojen osuudenomistajista Suomessa viime vuonna.

S-Etukortti Visasta tuli keväällä Suomen ensimmäinen pystymallinen maksukortti ja alkuvuonna 2020 julkaistussa vertailussa se oli selvityksen edullisin luottokortti. Kortti jatkoi suosionsa kasvattamista ja korteilla tehtyjen ostosten kappalemäärä kasvoi 15 prosenttia. Lähimaksamisen suosio jatkoi kasvamistaan enimmäissumman noustua 50 euroon. Vuoden lopussa 60 prosenttia (47) kaikista pankkikorttimaksuista tapahtui lähimaksulla.

Keväällä suomalaiset arvioivat S-Pankin Suomen vastuullisimmaksi pankiksi jo 7. kerran peräkkäin Euroopan laajimmassa vastuullisuustutkimuksessa. Pankki haluaa myös tarjota asiakkailleen mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja. Asiakkaiden kiinnostus vastuullisuuteen näkyi etenkin rahastoissa, joissa FIM Vastuullisuus Plus -rahastoperheeseen kuuluvissa rahastoissa pääomat kasvoivat 512,9 miljoonaan euroon (216,5).

Odotamme S-Pankki-konsernin liikevoiton kasvavan maltillisesti vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna siitä huolimatta, että yleisen talouskasvun ennakoidaan hidastuvan.

S-Pankin tunnuslukuja 1–12/2019 1–12/2018 Muutos, %
talletukset, mrd. € 5,9 5,8 2,0
luottokanta, mrd. € 4,8 4,2 14,2
hallinnoitavat varat, mrd. € 9,1 7,6 19,5
       
tuotot yhteensä, M€ 168,1 153,1 9,8
    korkokate 86,1 79,5 8,3
    nettopalkkiotuotot 60,3 54,8 10,0
liikevoitto, M€ 29,0 17,1 69,3
oman pääoman tuotto 5,3 % 2,9 %  
       
vakavaraisuussuhde  16,3 % 16,8 %  

S-Pankki on siirtynyt noudattamaan IFRS-standardeja konserniraportoinnissa 1.1.2019. Taulukossa vertailukauden luvut on esitetty IFRS-lukuina.

Lisätietoja:
Pekka Ylihurula, toimitusjohtaja, S-Pankki, p. 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Pankin vuosikertomus 2019 (pdf)