Gå direkt till innehållet

S-Bankens bokslutskommuniké 1.1.–31.12.2019: Det bästa året genom tiderna

2020-02-05

S-Bankens bostadslånestock ökade sex gånger mer än marknaden. De förvaltade tillgångarna ökade med över 19 procent och antalet korttransaktioner med 15 procent. Rörelseresultatet var det bästa någonsin. S-Banken valdes till Finlands mest ansvarsfulla bank redan för sjunde gången i rad.

År 2019 var det bästa året för S-Banken-koncernen under dess historia. Bankens rörelseresultat var rekordartade 29,0 miljoner euro (17,1).

"Enligt de nyaste undersökningarna har S-Banken det bästa anseendet inom finanssektorn, och allt fler finländare har redan noterat hur lätt och förmånligt det är att anlita bankens tjänster", säger S-Bankens vd Pekka Ylihurula.

Rekordresultatet backades upp av att efterfrågan på de centrala produkterna, såsom lån, betalkort och kapitalförvaltning, ökade kraftigt. Till följd av detta förbättrades både räntenettot och nettoprovisionsintäkterna. Däremot sjönk kostnaderna då banken fattade beslut om kommande fokusområden och omorganiserade verksamheten.

"I fjol tog vi ett tigersprång vad gäller lönsamheten. Därigenom säkerställer vi att vi även framöver kan hjälpa finländare att uppnå en mer lukrativ morgondag och erbjuda dem konton, kort och nätbankskoder utan månadsavgifter. För en typisk ägarkund medför dessa avgiftsfria tjänster en förmån på över 100 euro per år", säger Ylihurula.

S-Bankens bostadslånestock ökade med 16,9 procent, medan den inhemska bostadslånemarknaden ökade med 2,7 procent. Jämfört med marknaden ökade bankens bostadslånestock över sex gånger mer. Den totala lånestocken som beviljats privatkunder ökade med 16,5 procent.

S-Bankens förvaltade tillgångar ökade med 19,5 procent, och nettoteckningarna i S-Bankens och FIMs fonder ökade till 420,1 miljoner euro (30,3). I synnerhet de institutionella placerarnas ökade aktivitet bidrog till tillväxten. Antalet användare av mikrospartjänsten Spararen ökade till 28 000 personer. Sammanlagt 43 procent som börjat fondspara via Spararen placerar för första gången i livet. Användarna av tjänsten utgjorde ca 35 procent av alla nya fondandelsägare av blandfonder i Finland i fjol.

På våren blev S-Förmånskort Visa det första betalkortet med stående format i Finland, och enligt en jämförelse från början av 2020 var kortet det förmånligaste kortet. Kortet blev allt populärare, och antalet korttransaktioner ökade med 15 procent. Kontaktlösa betalningar ökade ytterligare efter att betalningsgränsen höjdes till 50 euro. I slutet av året betalades 60 procent (47) av alla bankkortsinköp kontaktlöst.

På våren ansåg finländarna att S-Banken är Finlands mest ansvarsfulla bank redan för sjunde gången i rad i den mest omfattande undersökningen om ansvarsfullhet. Banken vill också erbjuda sina kunder möjligheten att göra ansvarsfulla val. Kundernas intresse för ansvarsfullhet återspeglades i synnerhet i fonderna, där kapitalet i fondfamiljen FIM Ansvar Plus ökade till 512,9 miljoner euro (216,5).

Vi förväntar oss att S-Banken-koncernens rörelsevinst kommer att öka måttligt under 2020 jämfört med året innan trots att den allmänna ekonomiska tillväxten förväntas avta.

S-Bankens nyckeltal 1–12/2019 1–12/2018 Ändring, %
insättningar, md € 5,9 5,8 2,0
kreditstock, md € 4,8 4,2 14,2
förvaltat kapital, md € 9,1 7,6 19,5
       
intäkter totalt, mn€ 168,1 153,1 9,8
    räntenetto 86,1 79,5 8,3
    nettoprovisionsintäkter 60,3 54,8 10,0
rörelseresultat, mn€ 29,0 17,1 69,3
avkastning på eget kapital 5,3 % 2,9 %  
       
kapitaltäckningsgrad  16,3 % 16,8 %  

 

S-Banken har övergått till att iaktta IFRS-standarderna i koncernrapporteringen 1.1.2019. I tabellen visas siffrorna för jämförelseperioden som IFRS-siffror.

Ytterligare information:
Pekka Ylihurula, vd, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi