Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Vahva kasvu asuntolainoissa jatkui – suomalaiset palaamassa arkeen

31.7.2020

S-Pankin alkuvuosi sujui verraten hyvin poikkeuksellisista ajoista huolimatta. Ydinliiketoiminta kehittyi vahvasti ja kulut pysyivät hallinnassa.

S-Pankki-konserni teki olosuhteisiin nähden kohtuullisen tuloksen tammi-kesäkuussa. Tulosta siivitti pankin ydinliiketoiminnan vahva kehitys. Useiden keskeisten tuotteiden, kuten lainojen, tuotot kasvoivat vuodentakaisesta. Myös kulut pysyivät hallinnassa.

Saamisten arvonalentumisten odotettu lisääntyminen ja vuosi sitten tulokseen sisältyneiden kertaluonteisten tuottojen puute kuitenkin painoivat tulosta.

"Olemme työskennelleet hartiavoimin tukeaksemme asiakkaitamme koronakriisin keskellä. Olemme esimerkiksi tarjonneet joustoja asuntolainan takaisinmaksuun, ja joka kolmas asuntolaina-asiakkaamme hakikin lyhennysvapaata keväällä", S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula sanoo.

Maaliskuussa koronakriisin alkuvaiheessa suomalaisten kulutus muuttui nopeasti, ja pankkikorttien käyttö laski. Yleisen kulutuksen voimistuessa korttien käyttö palasi kuitenkin loppukeväästä vuodentakaista vilkkaammaksi. Myös lähimaksamisen suosio kasvoi.

"Lähimaksaminen on helppo, turvallinen ja nopea tapa maksaa ostokset näinäkin aikoina, ja kesäkuun lopussa seitsemän kymmenestä pankkikorttimaksusta tehtiin lähimaksulla", Ylihurula sanoo.

S-Etukortti Visojen euromääräinen käyttö kasvoi alkuvuonna 1,6 prosenttia vuotta aiemmasta, ja uusimpien tilastojen mukaan joka kymmenes suomalaisella pankki- tai luottokortilla maksettu ostos maksetaan S-Pankin kortilla.

"Toimintaympäristö on meille kaikille uusi, eikä kukaan pysty vielä varmuudella sanomaan, miten pandemiatilanne kehittyy tulevina kuukausina. Uskon kuitenkin, että me suomalaiset nousemme tästäkin kriisistä entistä vahvempina."

S-Pankin tärkeimmät tuotonlähteet eli korkokate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat molemmat selvästi. Korkokate oli 44,8 miljoonaa euroa ja kasvoi 8,1 prosenttia vuodentakaisesta. Nettopalkkiotuotot olivat 29,8 miljoonaa euroa ja kasvoivat 3,4 prosenttia vuodentakaisesta. Tuotot yhteensä olivat 80,6 miljoonaa euroa (82,2). Vertailuvuoteen sisältyi kertaluonteisia tuottoja.

Liiketoiminnan kulut pysyivät hallinnassa alkuvuonna. Saamisten arvonalentumiset kasvoivat odotetusti ja olivat 12,8 miljoonaa euroa (6,5). Suhde luottokannan kokoon säilyi yhä edelleen hyvin alhaisella tasolla. Kasvu selittyy luottokannan kasvulla sekä koronapandemian aiheuttamalla kasvulla henkilöasiakkaiden maksuviiveissä ja -järjestelyissä. S-Pankin liikevoitto tammi-kesäkuulta oli 6,6 miljoonaa euroa (16,0).

Asuntolainaus 5,4-kertaa markkinoita vauhdikkaampaa

Koronakriisi näkyi selvästi keväällä kotimaisten asuntomarkkinoiden kehityksessä. S-Pankin asuntolainakanta kasvoi kuitenkin 15,3 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna ja saavutti uuden ennätyksensä. Asuntolainamarkkinat yleisesti kasvoivat Suomessa alkuvuonna noin muutaman prosentin vauhtia. Toukokuussa pankin osuus rahalaitosten asuntolainataseiden kasvusta edelliseltä 12 kuukaudelta oli 14,0 prosenttia (22,1). Asuntolainakanta kasvoi samalla ajanjaksolla 5,4-kertaista vauhtia markkinoihin verrattuna.

Sijoitusmarkkinoilla korona aiheutti voimakasta myllerrystä etenkin alkukeväästä. S-Pankin rahastojen suosio jatkoi kuitenkin kasvamistaan, ja kuluttaja-asiakkaiden nettomerkinnät S-Pankki- ja FIM-rahastoihin jatkuivat positiivisina läpi kriisin. Kesäkuun lopussa S-Pankki- ja FIM-yhdistelmärahastojen osuudenomistajien lukumäärä oli 175 000, kun se vuotta aiemmin oli 139 000.

Hallinnoitavat varat olivat 8,4 miljardia euroa (8,5) ja nettomerkinnät S-Pankki- ja FIM-rahastoihin -41,0 miljoonaa euroa (223,7). Koko markkinoilla nettomerkinnät olivat -2 106,7 miljoonaa euroa (-970,1). S-Pankki jatkaa voimakasta panostamistaan varallisuudenhoitoon ja toukokuussa pankki kertoi ostavansa vakuutuskonserni Fennian varainhoito- ja kiinteistösijoituspalvelut.

"Yrityskauppa on hyvä osoitus siitä, että meillä on kykyä ja halua hyödyntää eteen avautuvat mahdollisuudet kasvuun", Ylihurula kertoo.

S-Pankin tunnuslukuja 1–6/2020 1–6/2019 Muutos, %
talletukset, mrd. € 6,5 5,8 12,3
luottokanta, mrd. € 5,1 4,5 14,3
hallinnoitavat varat, mrd. € 8,4 8,5 -1,8
       
tuotot yhteensä, M€ 80,6 82,2 -2,0
    korkokate 44,8 41,4 8,1
    nettopalkkiotuotot 29,8 28,8 3,4
liikevoitto, M€ 6,6 16,0 -58,4
oman pääoman tuotto 3,5 % 4,2 %  
       
vakavaraisuussuhde  15,8 % 16,4 %  

Lisätietoja:
Pekka Ylihurula, toimitusjohtaja, S-Pankki, p. 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

S-Pankin puolivuosikatsaus 2020 (pdf)