Siirry suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten hyvinvointiin 5 miljoonaa euroa S-Pankin ja FIMin johdolla – sijoittajina muun muassa S-ryhmä, LähiTapiola ja Sitra

10.1.2020

8 suomalaista organisaatiota sijoittaa yhteensä viisi miljoonaa euroa pääomarahastoon, josta rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa sekä syrjäytymistä ennakoivaa ja ehkäisevää toimintaa. Pääomarahasto on osa Lapset SIB -hanketta, jossa kunnat, sijoittajat, järjestöt ja yritykset yhdistävät voimansa lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin tueksi.

Muun muassa S-ryhmä (HOK-Elanto, Suur-Seudun Osuuskauppa ja S-Pankki), LähiTapiola, Sitra, Espoon kaupunki, Samfundet Folkhälsan ja Tradeka sijoittavat yhteensä viisi miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään Lapset SIB -hankkeeseen kytkeytyvään pääomarahastoon.

"Isänä ja tämän pääomarahaston salkunhoitajana olen ylpeä tästä projektista. Lapset SIBin ansiosta apua tarvitseville lapsille ja nuorille on tarjolla sellaista varhaisen vaiheen tukea, joka täydentää yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Esimerkiksi kuntien lastensuojeluun budjetoidut varat menevät usein lakisääteisiin, korjaaviin palveluihin, eikä niillä ole mahdollisuutta investoida ennakoiviin ja ehkäiseviin toimenpiteisiin", kommentoi vaikuttavuussijoittamisen johtaja Jani Kempas S-Pankista.

Lapset SIB -hankkeessa on kyse vaikuttavuussijoittamiseksi kutsutusta sijoitustyylistä. Eräiden arvioiden mukaan ilmiö on kasvanut maailmanlaajuisesti jopa noin 500 miljardin euron suuruiseksi. Vaikuttavuussijoittamisessa pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten lasten ja nuorten syrjäytymiseen. Vaikuttavuussijoittaminen kasvattaa suosiotaan kovaa vauhtia myös Suomessa.

Puhtaimmillaan vaikuttavuussijoittamista tehdään tulosperusteisilla rahoitussopimuksilla (Social Impact Bond, SIB). Ne tarjoavat esimerkiksi julkiselle sektorille uuden tavan hankkia mitattavia tuloksia palveluiden sijaan.

Lapset SIB -hankkeessa rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Niillä pyritään pienentämään kunnille syrjäytymisestä syntyviä kustannuksia ja tulonlaskuja, esimerkiksi vähentämällä lastensuojelun tarvetta. Syntyneet kustannussäästöt jaetaan kunnan ja rahaston sijoittajien kesken.

Lapset SIB -hankkeesta vastaa S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoimintaan kuuluva FIM Pääomarahastot -yhtiö yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton ja mukana olevien kuntien kanssa. Hankkeeseen liittyvä toiminta on jo alkanut Hämeenlinnassa, Vantaalla ja Lohjalla.

Hämeenlinnassa toiminnan keskiössä on Icehearts-toiminta, jossa lapsen ja perheen tukena on koko lapsuuden ajan mukana oleva kasvattaja. Vantaalla asukkaille näkyvin toimintamuoto on uuden Perhekumppani-toiminnan aloittaminen. Perhekumppanit tukevat kohderyhmään kuuluvia perheitä ja työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Vantaan sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Perhekumppanitoiminta toteutetaan yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa, ja sitä täydennetään muilla palveluilla, joita ohjelmaan osallistuva lapsi ja tämän perhe tarvitsee.

"Lapsilta ja perheiltä saamamme palaute on ollut erittäin positiivista. Olen todella iloinen, että voimme olla ratkaisemassa yhteiskunnallisia haasteita vaikuttavuussijoittamisen keinoin. S-Pankki ja FIM tunnetaan vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijöinä ja tavoitteenamme on nostaa vaikuttavuussijoittamisen tunnettuutta sijoitustyylinä, jolla voi vaikuttaa positiivisesti ja mitattavasti yhteiskuntaan ja saada samalla reilut tuotot sijoitukselleen", S-Pankin Varallisuudenhoidon johtaja Hanna Porkka sanoo.

Lisätietoja:
Hanna Porkka, johtaja, Varallisuudenhoitoliiketoiminta, p. 010 768 2100, hanna.porkka@s-pankki.fi
Jani Kempas, johtaja, vaikuttavuussijoittaminen, p. 050 074 8597, jani.kempas@fim.com

Lue lisää vaikuttavuussijoittamisesta

Näin syntyvät rahaston tuotot

  • Rahaston tuotto syntyy siitä, miten hyvin toimenpiteet saavuttavat niille asetetut mitattavat tavoitteet.
  • Tällöin kunnat maksavat tulospalkkioina osan syntyneistä säästöistä rahastolle. Kunta ostaa siis tuloksia suoritteiden sijaan.
  • Onnistuneesta hankkeesta hyötyvät siis sekä uusia palveluita saavat lapset ja nuoret, säästöjä saavat kunnat sekä sijoittajat, joilta kerätyn pääoman turvin hyvinvointia edistetään.

Kysymyksiä ja vastauksia hankkeesta

Lisätietoja hankkeen etenemisestä Vantaalla

Lisätietoja hankkeen etenemisestä Hämeenlinnassa