Gå direkt till innehållet

Sammanlagt 5 miljoner euro för barns och ungas välmående med S-Banken och FIM i spetsen – S-gruppen, LokalTapiola och Sitra bland investerarna

2020-01-10

Åtta finländska organisationer investerar sammanlagt fem miljoner euro i en kapitalfond. Från fonden finansieras verksamhet som stöder välmåendet hos barn och unga och som förutser och förebygger utslagning. Fonden ingår i projektet Barn-SIB där kommuner, investerare, organisationer och företag förenar sina resurser för att stöda välmåendet hos barn, barnfamiljer och unga.

Bland annat S-gruppen (HOK-Elanto, SSO och S-Banken), LokalTapiola, Sitra, Esbo stad, Samfundet Folkhälsan och Tradeka investerar sammanlagt fem miljoner euro i en kapitalfond som är kopplad till Barn-SIB, ett projekt som främjar välmåendet hos barn och unga.

"Som pappa och portföljförvaltare för denna kapitalfond är jag stolt över detta projekt. Tack vare Barn-SIB kan barn och unga som behöver hjälp erbjudas sådant stöd i ett tidigt skede som kompletterar de tjänster som tillhandahålls av samhället. Ofta går till exempel de medel som har budgeterats för barnskydd i kommunerna till lagstadgade korrigerande tjänster. Dessa tjänster har inte möjlighet att investera i proaktiva och förebyggande åtgärder", säger Jani Kempas, direktör för påverkansinvesteringar på S-Banken.

Barn-SIB handlar om en investeringsstil som kallas påverkansinvesteringar. Enligt vissa uppskattningar har fenomenet på global nivå ökat till hela cirka 500 miljarder euro. Syftet med påverkansinvesteringar är att hitta nya lösningar för samhälleliga utmaningar, såsom utslagning bland barn och unga. Påverkansinvesteringar blir också i Finland allt mer populära i snabb takt.

I sin enklaste form görs påverkansinvesteringar genom resultatbaserade finansieringsavtal (Social Impact Bond, SIB). De är ett nytt sätt för exempelvis den offentliga sektorn att inhämta mätbara resultat i stället för tjänster.

I Barn-SIB finansieras åtgärder som främjar välmåendet hos barn och unga. Åtgärderna syftar till att sänka kommunernas kostnader för utslagningen och förebygga kommunernas intäktsnedgång till exempel genom att minska behovet av barnskydd. Uppnådda kostnadsbesparingar delas mellan kommunen och investerarna i fonden.

För projektet Barn-SIB ansvarar bolaget FIM Kapitalfonder, som ingår i S-Bankens Förmögenhetsförvaltning, tillsammans med Centralförbundet för Barnskydd och de deltagande kommunerna. Verksamheten i projektet har redan inletts i Tavastehus, Vanda och Lojo.

I Tavastehus fokuserar Barn-SIB på Icehearts-verksamheten där barn och familjer stöds av fostrare under barnens hela uppväxt. I Vanda är inledandet av den nya verksamheten Perhekumppani (Familjekompis) den synligaste verksamhetsformen för invånare. Familjekompisarna stöder familjer som hör till målgruppen, och samarbetar intensivt med yrkesutbildade på det sociala området och inom fostran i Vanda. Verksamheten bedrivs tillsammans med SOS-Barnbyar och kompletteras med andra tjänster som barn som deltar i programmet och barnens familjer behöver.

"Responsen från barnen och familjerna har varit mycket positiv. Jag är riktigt glad över att vi får vara med och ta itu med samhälleliga utmaningar genom påverkansinvesteringar. S-Banken och FIM är kända som föregångare inom påverkansinvesteringar. Vårt mål är att öka kännedomen om påverkansinvesteringar som en investeringsstil som kan ha omfattande positiva effekter på samhället och som samtidigt ger bra avkastning på investeringar", säger Hanna Porkka, direktör för Förmögenhetsförvaltning på S-Banken.

Mer information:
Hanna Porkka, direktör, Förmögenhetsförvaltning, tfn 010 768 2100, hanna.porkka@s-pankki.fi
Jani Kempas, direktör, påverkansinvesteringar, tfn 050 074 8597, jani.kempas@fim.com