Siirry suoraan sisältöön

FIM Frontier ja FIM Kehittyvät Markkinat ESG Sijoitusrahastojen säännöt muuttuvat 25.5.2020

22.4.2020

Keskeisin muutos koskee rahastojen toimeksiantojen toteutusaikaa. Sääntömuutoksen jälkeen toimeksiannot rahastoihin toteutuvat yhtä pankkipäivää myöhäisempään arvoon.

Merkintätoimeksianto, jonka rahastoyhtiö on vastaanottanut ennen kello 16.00 toteutetaan seuraavalle pankkipäivälle vahvistettavaan arvoon, jos merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä samana päivänä, kun merkintätoimeksianto on vastaanotettu. Vastaavasti lunastustoimeksianto, jonka rahastoyhtiö on vastaanottanut ennen kello 16.00 toteutetaan seuraavalle pankkipäivälle vahvistettavaan arvoon, jos rahastossa on lunastukseen riittävät käteisvarat.

Rahastojen sääntöihin on lisätty maininta, että rahasto on aktiivisesti hoidettu. Rahastosijoituksia koskevaan sääntökohtaan on lisätty mahdollisuus sijoittaa tietyin edellytyksin niin sanottuihin kolmansiin maihin, eli ETA-alueen ulkopuolelle sijoittuneisiin rahastoihin. Lisäksi rahastojen sääntöihin on tehty pieniä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta rahastojen toimintaan.

FIM Varainhoito Oy:n hallitus on päättänyt sääntömuutoksesta 12.12.2019 ja Finanssivalvonta on vahvistanut uudet säännöt 28.1.2020. Muutokset tulevat voimaan 25.5.2020, eivätkä ne edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sääntömuutokset eivät vaikuta rahastosta perittäviin palkkioihin tai kuluihin.

Rahastojen uusiin sääntöihin voit tutustua verkkosivuillamme.