Siirry suoraan sisältöön

20 vuotta sijoitusmarkkinoita – FIM-rahastot täyttävät pyöreitä vuosia

3.5.2020

Osakerahastot FIM Brands ja FIM Eurooppa saavuttavat 20 vuoden iän toukokuussa. Yhdistelmärahasto FIM Varainhoito 100 puolestaan täyttää 10 vuotta.

FIM Brands ja FIM Eurooppa aloittavat kolmannen vuosikymmenensä 8. toukokuuta.

Salkunhoitaja Mikko Linnanvuoren luotsaama FIM Brands sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka hyötyvät kulutuskysynnän kasvusta ja joilla on vahva tuotemerkki ja markkina-asema.

"Kuluva vuosi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen koronaviruksen takia. Uskon kuitenkin, että kun kriisi väistyy taka-alalle, monet pitkäaikaiset trendit tukevat kulutuskysynnän kasvua myös jatkossa", Linnanvuori sanoo.

FIM Brandsin ikätoveri, sijoitusrahasto FIM Eurooppa puolestaan sijoittaa nimensä mukaisesti eurooppalaisiin osakkeisiin. Rahaston salkunhoitajana on toiminut runsaat puoli vuotta Seppo Kurki-Suonio.

"Osakemarkkinoiden heilunta jatkuu luultavasti voimakkaana koronaepidemian aiheuttaman epävarmuuden jatkuessa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että julkinen sektori on tehnyt Euroopassakin mittavia toimia yritysten toiminnan turvaamiseksi", Kurki-Suonio sanoo.

Heti vapun jälkeen, 3. toukokuuta 10-vuotissyntymäpäiviään viettää puolestaan osakepainotteinen yhdistelmärahasto FIM Varainhoito 100.

Salkunhoitaja Ari Pakarisen hoitama rahasto tunnetaan myös nimellä S-Säästörahasto Rohkea. Yli 53 000 osuudenomistajallaan se on yksi Suomen suosituimmista rahastoista.

"Pitkäjänteinen ja säännöllinen sijoittaminen tarjoaa parhaat edellytykset kartuttaa varallisuutta myös jatkossa", Pakarinen sanoo.

19.6.2024

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake A

S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake -rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti painottaen yhtiöitä, jotka tuottavat ratkaisuja yhteiskuntien siirtymässä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Rahasto sijoittaa myös yhtiöihin, joilla nähdään olevan keskimääräistä paremmat valmiudet vastata yhteiskuntien vähähiilisyystavoitteiden asettamiin haasteisiin sekä hyödyntää niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet. Rahaston sijoituskohteet edesauttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, minkä lisäksi rahasto poissulkee tiettyjä toimialoja. Sijoitukset kohdistuvat pääosin EU:n Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet huomioon ottavan vertailuindeksin sisältämiin yhtiöihin.

Riski
Tuotto 1 kk 4,18 %
Tuotto alusta 7,28 %
19.6.2024

S-Pankki Eurooppa Osake A

S-Pankki Eurooppa Osake -rahasto sijoittaa Euroopassa noteerattuihin yrityksiin pääpainon ollessa suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. Sijoituspäätöksissään rahasto painottaa yrityskohtaisia tekijöitä ottaen huomioon myös maantieteelliset ja toimialakohtaiset tekijät. Euroopan suuryritykset toimivat globaaleilla markkinoilla ja pyrkivät hyötymään maailmanlaajuisesta talouskasvusta. Nykyään yhä suurempi osa yhtiöiden tuloksista tulee kehittyviltä markkinoilta. Euroopan suuryritykset ovat tehokkaita ja hyvin hoidettuja, minkä vuoksi ne ovat kyenneet luomaan omistajilleen arvoa vuosikymmenien ajan. Ne ovat myös erinomaisia osingonmaksajia.

Riski
Tuotto 1 kk -1,07 %
Tuotto alusta 2,76 %