Siirry suoraan sisältöön

20 vuotta sijoitusmarkkinoita – FIM-rahastot täyttävät pyöreitä vuosia

3.5.2020

Osakerahastot FIM Brands ja FIM Eurooppa saavuttavat 20 vuoden iän toukokuussa. Yhdistelmärahasto FIM Varainhoito 100 puolestaan täyttää 10 vuotta.

FIM Brands ja FIM Eurooppa aloittavat kolmannen vuosikymmenensä 8. toukokuuta.

Salkunhoitaja Mikko Linnanvuoren luotsaama FIM Brands sijoittaa maailmanlaajuisesti yhtiöihin, jotka hyötyvät kulutuskysynnän kasvusta ja joilla on vahva tuotemerkki ja markkina-asema.

"Kuluva vuosi on ollut monella tapaa poikkeuksellinen koronaviruksen takia. Uskon kuitenkin, että kun kriisi väistyy taka-alalle, monet pitkäaikaiset trendit tukevat kulutuskysynnän kasvua myös jatkossa", Linnanvuori sanoo.

FIM Brandsin ikätoveri, sijoitusrahasto FIM Eurooppa puolestaan sijoittaa nimensä mukaisesti eurooppalaisiin osakkeisiin. Rahaston salkunhoitajana on toiminut runsaat puoli vuotta Seppo Kurki-Suonio.

"Osakemarkkinoiden heilunta jatkuu luultavasti voimakkaana koronaepidemian aiheuttaman epävarmuuden jatkuessa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että julkinen sektori on tehnyt Euroopassakin mittavia toimia yritysten toiminnan turvaamiseksi", Kurki-Suonio sanoo.

Heti vapun jälkeen, 3. toukokuuta 10-vuotissyntymäpäiviään viettää puolestaan osakepainotteinen yhdistelmärahasto FIM Varainhoito 100.

Salkunhoitaja Ari Pakarisen hoitama rahasto tunnetaan myös nimellä S-Säästörahasto Rohkea. Yli 53 000 osuudenomistajallaan se on yksi Suomen suosituimmista rahastoista.

"Pitkäjänteinen ja säännöllinen sijoittaminen tarjoaa parhaat edellytykset kartuttaa varallisuutta myös jatkossa", Pakarinen sanoo.

23.3.2023

S-Pankki Brändit Osake A

FIM Brands -rahasto sijoittaa maailmalla tunnettuihin yhtiöihin, joiden tuotemerkeillä on vahva side kuluttajaan. Nämä yhtiöt hyötyvät kulutuskysynnän kasvusta, jota tukevat monet pitkäaikaiset trendit, kuten kehittyvien markkinoiden keskiluokan voimakas kasvu ja kulutustottumusten kehittyminen sekä länsimaiden väestön ikääntyminen ja vaurastuminen. Brändiyhtiöihin on helppo samaistua. Niiden tuotteet ovat tuttuja jokapäiväisestä elämästämme. Brändiyhtiöillä on usein pitkä ja menestyksekäs historia takanaan ja ne ovat omien kategorioidensa markkinajohtajia. Näiden pääosin kansainvälisten suuryritysten tuloskehitys on useimmiten erinomaista ja vakaata. Yhtiöillä on hinnoitteluvoimaa ja erinomainen kannattavuus. Menestyvien brändiyhtiöiden asema on vahva, ja ne tarjoavat hyviä tuottoja tasaisesti pitkällä aikavälillä.

Riski
Tuotto 1 kk -1,86 %
Tuotto alusta 6,6 %
23.3.2023

S-Pankki Eurooppa Osake A

FIM Eurooppa -rahasto sijoittaa Euroopassa noteerattuihin yrityksiin pääpainon ollessa suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. Sijoituspäätöksissään rahasto painottaa yrityskohtaisia tekijöitä ottaen huomioon myös maantieteelliset ja toimialakohtaiset tekijät. Euroopan suuryritykset toimivat globaaleilla markkinoilla ja pyrkivät hyötymään maailmanlaajuisesta talouskasvusta. Nykyään yhä suurempi osa yhtiöiden tuloksista tulee kehittyviltä markkinoilta. Euroopan suuryritykset ovat tehokkaita ja hyvin hoidettuja, minkä vuoksi ne ovat kyenneet luomaan omistajilleen arvoa vuosikymmenien ajan. Ne ovat myös erinomaisia osingonmaksajia.

Riski
Tuotto 1 kk -2,92 %
Tuotto alusta 2,21 %