Gå direkt till innehållet

20 år av investeringsmarknader – FIM-fonderna fyller jämna år

2020-05-14

Aktiefonderna FIM Brands och FIM Europa fyller 20 år i maj. Blandfonden FIM Kapitalförvaltning 100 fyller för sin del 10 år.

FIM Brands och FIM Europa inleder sitt tredje decennium den 8 maj.

FIM Brands som förvaltas av portföljförvaltaren Mikko Linnanvuori investerar på global nivå i bolag som drar nytta av ökad konsumtionsefterfrågan och har ett starkt varumärke och en stark marknadsposition.

”Det innevarande året har varit exceptionellt på många sätt på grund av coronaviruset. Men jag är ändå övertygad om att då krisen avtar kommer många långsiktiga trender att stödja en växande konsumtionsefterfrågan även i framtiden”, säger Linnavuori.

Placeringsfonden FIM Europa som är jämnårig med FIM Brands placerar däremot i europeiska aktier. Seppo Kurki-Suonio har i drygt sex månader varit fondens portföljförvaltare.

”Den stora volatiliteten på aktiemarknaden kommer troligtvis att fortsätta i den rådande coronaosäkerheten. Det lönar sig ändå att beakta att den offentliga sektorn även i Europa har vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa verksamheten i företag”, säger Kurki-Suonio.

Genast efter första maj är det den aktiebetonade blandfonden FIM Kapitalförvaltning 100 som firar sin 10-årsdag.

Fonden som förvaltas av portföljförvaltaren Ari Pakarinen är även känd under namnet S-Sparfond Modig. Med sina 53 000 aktieägare är fonden en av Finlands populäraste fonder.

”Långsiktiga och regelbundna placeringar erbjuder de bästa förutsättningarna att öka sin förmögenhet även i fortsättningen”, säger Pakarinen.