Siirry suoraan sisältöön

S-Asuntorahasto siirtyy vihreään sähköön ja kompensoi asukkaiden vuoden saunomisten hiilijalanjäljen

7.10.2019

S-Pankki osallistuu valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon ja siirtyy käyttämään vihreää sähköä S-Asuntorahaston kiinteistöissä ympäri Suomen. Lisäksi rahasto kompensoi hiilidioksidipäästöt, jotka aiheutuvat sen omistamien asuntojen saunojen keskimääräisestä käytöstä vuoden aikana. Rahasto kannustaa omistamiensa asuntojen asukkaita pohtimaan omaa energiankäyttöään ja osallistumaan Energiansäästöviikkoon.

 

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimpia haasteita, ja tieteellisen tutkimuksen mukaan ilmaston lämpenemisellä tulee olemaan valtava taloudellinen merkitys yrityksille, yksilöille ja valtioille. Tässä valossa on ymmärrettävää, että energiankäyttö ja keinot tehostaa energiankulutusta puhuttavat myös suomalaisia.

S-Pankissa vastuullisuus on kaiken toiminnan ytimessä. Siksi pankki osallistuu valtakunnalliseen Energiansäästöviikkoon 7.–13.10.2019 ja kannustaa asuntorahastonsa vuokra-asukkaita pohtimaan omaa energiankäyttöään. Energiansäästöviikko on Motivan valtakunnallinen kampanja, joka pyrkii edistämään energiansäästöä ja kestävää kulutusta.

"S-Asuntorahastolla on noin 2 000 vuokra-asuntoa, joista osa on vielä rakenteilla. Kannustamme kaikkia asuntojemme vuokralaisia osallistumaan Energiansäästöviikoille", S-Pankki-konserniin kuuluvan FIMin kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Petri Jokinen kertoo.

S-Asuntorahasto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa kasvukeskusten pieniin vuokra-asuntoihin Suomen kasvukeskuksissa tai niiden lähettyvillä työssäkäynti- ja opiskelualueilla. Rahastoa myydään S-Asuntorahasto- ja FIM Asuntotuotto -nimillä.

Jokisen mukaan rahasto kantaa omalta osaltaan vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä siirtymällä käyttämään vihreää sähköä. Heinäkuusta 2019 lähtien rahaston 100-prosenttisesti omistamien kohteiden sähkö on tuotettu täysimääräisesti uusiutuvilla energianlähteillä ja ilman suoria hiilidioksidipäästöjä. Siirtymä vähentää rahaston kiinteistöjen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä noin 240 tonnilla, mikä vastaa noin 109 henkilöauton vuotuisia hiilidioksidipäästöjä. Sähkön alkuperätakuiden hankinnasta vastaa VENI Energia -konserni.

Vihreään sähköön siirtymisen lisäksi rahasto on päättänyt kompensoida kaikkien vuokra-asuntojensa saunojen keskimääräiset vuotuiset hiilidioksidipäästöt, noin 36 tonnia. Kompensointi toteutetaan yhdessä päästövähennysten välitysyhtiö Ilmastoavun kanssa. Käytännössä kompensointi tapahtuu ottamalla talteen metaania Kiinassa. Talteenottohankkeiden tavoitteena on estää kaatopaikoilla syntyvän metaanin pääsy ilmakehään ja hyödyntää talteen otettu metaani polttoaineena energiantuotannossa.

Suomalaiset ovat äänestäneet S-Pankin jo seitsemänä vuonna peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi pankiksi Pohjoismaiden laajimmassa kestävän kehityksen brändivertailussa, Sustainable Brand Indexissä.

Lisätietoja:

Petri Jokinen, kiinteistösijoituksista vastaava johtaja, p. 040 751 081, petri.jokinen@fim.com