Gå direkt till innehållet

S-Bostadsfond övergår till grön el och kompenserar koldioxidavtrycket från invånarnas bastubad under året

2019-10-07

S-Banken deltar i den riksomfattande Energisparveckan och övergår till grön el i S-Bostadsfonds fastigheter runt om i Finland. Dessutom kompenserar fonden koldioxidutsläppen från den genomsnittliga bastuanvändningen under ett år i de bostäder som fonden äger. Fonden uppmanar invånarna i bostäderna att tänka över sin energiförbrukning och delta i Energisparveckan.

 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, och enligt vetenskapliga undersökningar kommer den globala uppvärmningen att ha en enorm ekonomisk betydelse för företag, individer och stater. Mot denna bakgrund är det förståeligt att även finländarna engagerar sig i frågor som energianvändning och metoder för att effektivisera energiförbrukningen.

På S-Banken är ansvarstagande kärnan i all verksamhet. Därför deltar banken i den riksomfattande Energisparveckan 7–13.10.2019 och uppmuntrar hyresgästerna i bankens egen bostadsfonds fastigheter att tänka över sin energiförbrukning. Energisparveckan är en riksomfattande kampanj som ordnas av Motiva i syfte att främja energisparande och hållbar konsumtion.

"S-Bostadsfond har cirka 2 000 hyresbostäder, varav en del är under byggnad. Vi uppmuntrar alla hyresgäster i våra bostäder att delta i Energisparveckan", säger Petri Jokinen, direktör för fastighetsinvesteringar på FIM som ingår i S-Banken-koncernen.

S-Bostadsfond är en specialplaceringsfond som investerar i små hyresbostäder på tillväxtorter eller på pendlings- och studieorter nära tillväxtorterna i Finland. Fonden säljs under namnen S-Bostadsfond och FIM Bostad.

Enligt Jokinen tar fonden sitt ansvar för att motverka klimatförändringarna genom att börja använda grön el. I de objekt som fonden äger till 100 procent används sedan juli 2019 enbart el som produceras med förnybara energikällor och utan direkta koldioxidutsläpp. Övergången till grön el minskar de årliga koldioxidutsläppen från fondens fastigheter med cirka 240 ton, vilket motsvarar de årliga koldioxidutsläppen från cirka 109 personbilar. Koncernen VENI Energia ansvarar för anskaffning av elens ursprungsgarantier.

Utöver att övergå till grön el har fonden beslutat att kompensera de genomsnittliga årliga koldioxidutsläppen, cirka 36 ton, från basturna i alla fondens hyresbostäder. Kompensationen görs i samarbete med Ilmastoapu, ett företag som förmedlar utsläppsminskningar. I praktiken sker kompensationen genom metanåtervinning i Kina. Målet med återvinningsprojekten är att förhindra att metan från deponier kommer ut i atmosfären och att utnyttja det återvunna metanet som bränsle vid energiproduktion.

Finländarna har för hela sjunde året i följd utsett S-Banken till den mest ansvarsfulla banken i undersökningen Sustainable Brand Index, som är Nordens största varumärkesstudie om hållbarhet.

Mer information:

Petri Jokinen, direktör för fastighetsinvesteringar, tfn 040 751 081, petri.jokinen@fim.com