Siirry suoraan sisältöön

S-Pankilta Suomen ensimmäinen vihreiden joukkolainojen rahasto

1.10.2018

S-Pankki-konserniin kuuluva varainhoitaja ja yksityispankki FIM tuo markkinoille Suomen ensimmäisen pääasiassa vihreisiin joukkolainoihin (green bond) sijoittavan rahaston. Vihreiden joukkolainojen rahat on korvamerkitty projekteihin, joilla yritykset parantavat oman toimintansa ympäristöystävällisyyttä. Uusi rahasto nostaa ympäristöystävällisyyden uudelle tasolle asiakkaiden puolesta hoidettavissa sijoituksissa.

FIM jatkaa sijoitustuotteidensa ympäristöystävällisyyttä parantavia toimenpiteitä ja tuo tänään markkinoille FIM IG Green ESG -rahaston. Rahasto sijoittaa varansa pääasiassa green bondeihin eli vihreisiin joukkolainoihin yrityksiltä, joiden takaisinmaksukyky arvioidaan hyväksi (investment grade) ja jotka toimivat vastuullisesti. Syyskuun lopussa S-Pankki ja FIM lähtivät mukaan hillitsemään isoimpia saastuttajia Climate Action 100+ -hankkeeseen.

Yritykset, valtiot ja muut toimijat ovat laskeneet liikkeelle erilaisia vihreitä joukkolainoja vuodesta 2008. Vihreiden joukkolainojen markkinoiden kasvua on vauhdittanut alan normien ja käytäntöjen kehittyminen sekä myös Pariisin ilmastosopimus. Yritykset rahoittavat vihreillä lainoilla erilaisia ympäristöhankkeita. Esimerkiksi kauppaketju saattaisi hakea vihreällä joukkolainalla rahoitusta aurinkopaneeleiden asentamiseen myymälöidensä katolle.

Yli puolet FIM IG Green ESG:n sijoituksista kohdistuu kaikissa tilanteissa ympäristöystävällisiin lainoihin. Rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti kaikilla sijoituskohteilla tulee lisäksi olla korkea ESG-luokitus. Tämä tarkoittaa, että yhtiön, joka on laskenut liikkeeseen joukkolainan, täytyy noudattaa riittäviä ympäristöön, sosiaalisiin kysymyksiin ja hyvään hallintoon liittyviä toimintatapoja.

FIM hyödyntää rahastossa muun muassa MSCI ESG Research LLC:n tuottamaa vastuullisuusanalyysia. MSCI varmentaa joukkolainojen vihreyden ja arvioi yritysten toiminnan vastuullisuuden. MSCI:n kriteereiden mukaan ainakin 90 prosenttia joukkolainalla haetusta rahoituksesta täytyy käyttää yrityksen ympäristöystävällisyyttä edistäviin hankkeisiin.

”Vihreät joukkolainat ovat erittäin tehokas tapa valjastaa rahoitusmarkkinat tukemaan ympäristöystävällisiä hankkeita. Ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus laajemminkin nähdään yhä useammin yritysten tärkeänä kilpailu- ja menestystekijänä. Vihreät joukkolainat kytkeytyvät myös viime vuosien ilmiöön, jossa sijoittajat kaipaavat tuottojen ohella myös mitattavia tuloksia. Tästä kertoo vaikuttavuussijoittamisen suosion voimakas nousu”, kertoo vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Mika Leskinen.

”Vihreiden joukkolainojen markkinat ovat kasvaneet vauhdikkaasti viime vuosina, ja aika oli vihdoin kypsä innovatiiviselle ja ympäristöystävällisemmälle joukkolainarahastollemme. Kyseessä on ensimmäinen Suomeen rekisteröity pääosin vihreisiin lainoihin sijoittava rahasto”, kertoo FIM IG Green ESG:n rahastonhoitaja Janne Nisula.

Leskisen mukaan S-Pankki panostaa voimakkaasti vastuulliseen sijoittamiseen. Leskinen muistuttaa, että ympäristö, sosiaalisia kysymyksiä ja hyvä hallintotapa huomioidaan jo osakerahastoissakin, kuten FIM Kehittyvät Markkinat ESG:ssä, joka sijoittaa kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoille korkeamman vastuullisuusluokituksen yrityksiin.

”Myös muut kuin suoraan FIM IG Green ESG:hen sijoittavat asiakkaamme pääsevät hyötymään vastuullisemmasta sijoittamisesta, sillä rahasto tulee muodostamaan osan korkosijoituksistamme salkuissa, joita hoidamme asiakkaidemme puolesta. Samaan tapaan rahasto näkyy jatkossa myös Säästäjä-palvelun käyttäjille sekä FIM Varainhoito- ja S-Säästörahastojemme osuudenomistajille, joita on yhteensä jo yli 100 000”, sijoitusjohtaja Eelis Hein sanoo.

 


Lisätietoja:
Eelis Hein, sijoitusjohtaja, p. 040 592 9001, eelis.hein@fim.com
Mika Leskinen, vastuullisen sijoittamisen johtaja, p. 050 327 6985, mika.leskinen@fim.com
Janne Nisula, rahastonhoitaja, p. 09 6134 6493, janne.nisula@fim.com