Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki mukaan hillitsemään isoimpia saastuttajia

25.9.2018

S-Pankin varallisuudenhoito liittyy jäseneksi Climate Action 100+ -hankkeeseen. Kyseessä on projekti, jossa sijoittajat ympäri maailman vaikuttavat järjestelmällisesti planeettamme suurimpiin saastuttajiin. Vaikuttamisen kohteena olevat runsaat sata yhtiötä ovat maailman merkittävimpiä kasvihuonepäästöjen aiheuttajia. Siksi niiden päätökset vaikuttavat keskeisesti siihen, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan.

”Climate Action 100+ on paras ja järjestelmällisin sijoittajien hanke, joka tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen”, vastuullisen sijoittamisen johtaja Mika Leskinen S-Pankin varallisuudenhoidosta kertoo.

S-Pankki palvelee säästämisen ja sijoittamisen alueella kahdella brändillä ja haluaa tarjota asiakkaille lompakon paksuudesta riippumatta hyviä sijoitustuottoja, jotka on tuotettu vastuullisesti. S-Pankki tarjoaa koko kansan varallisuudenhoitoa. Viime viikolla S-Pankki julkisti Suomen ensimmäisen mikrosäästämisen palvelun, Säästäjän, jonka avulla kuka tahansa voi aloittaa säästämisen. ja FIM taas palvelee varakkaita yksityisasiakkaita sekä instituutioita.

Pankilla on kovat odotukset viisivuotiselle Climate Action 100+ -hankkeelle, joka käynnistyi viime vuonna. Mika Leskinen kertoo uskovansa vakaasti siihen, että hanke saa aikaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka vähentävät suurimpien saastuttajien päästöjä ja parantavat yhtiöiden riskienhallintaa. Samalla toimenpiteet edesauttavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

”Näen, että meillä on velvollisuus huomioida ilmastonmuutos ja vaikuttaa sijoituskohteisiimme. Tämänhetkisen tiedon valossa ilmastonmuutoksella tulee olemaan valtava taloudellinen merkitys yrityksille, yksilöille ja valtioille. Jotta voimme minimoida ilmastonmuutoksen aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden, toimenpiteillä on kiire”, Leskinen sanoo.

S-Pankin ja FIMin asiakkaille liittyminen Climate Action 100+:aan näkyy välillisesti. Tavoitteena on saada vaikuttamisen kohteena olevat yritykset ottamaan käyttöön hallintomalli, jossa yhtiöiden hallitus on vastuussa ilmastonmuutokseen liittyvien yrityskohtaisten riskien ja mahdollisuuksien huomioimisesta sekä seurannasta. Yhtiöitä vaaditaan myös vähentämään omien päästöjen lisäksi koko arvoketjunsa päästöjä. Lisäksi yritysten tulee tuottaa suositusten mukaista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista niiden toimintaan, jotta sijoittajat voivat punnita riskejä ja mahdollisuuksia riittävän perusteellisesti.

Vaikuttavuudella on iso rooli pankin varallisuudenhoidossa. Tämä näkyy paitsi siinä, miten S-Pankki ja FIM ovat olleet tuomassa vaikuttavuussijoittamista Suomeen, myös siinä, millaisiin hankkeisiin pankki lähtee mukaan.

Vastuullisuus on keskeinen osa S-Pankin yrityskulttuuria ja jokapäiväistä päätöksentekoa. Tuore tunnustus tästä saatiin huhtikuussa, kun suomalaiset valitsivat pankin kuudennen kerran peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi pankiksi vuosittaisessa Sustainable Brand Index -tutkimuksessa.

Climate Action 100+ -hankkeessa on mukana 296 sijoittajaa eri puolilta maailmaa. Hankkeeseen osallistuvat sijoittajat huolehtivat yhteensä lähes 27 000 miljardin euron varallisuudesta.

 

Lisätietoja:
Mika Leskinen, vastuullisen sijoittamisen johtaja, S-Pankki & FIM, p. 050 327 6985, mika.leskinen@fim.com