Siirry suoraan sisältöön

Yhdistymisiä FIMin rahastoissa tammikuussa

27.11.2018

FIM Varainhoito Oy:n hallitus on päättänyt FIM Sahara-, FIM Russia- ja FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -sijoitusrahastojen sulautumisista. 

FIM Sahara- ja FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt sulautuvat FIM Frontier -sijoitusrahastoon 8.1.2019. FIM Russia sulautuu FIM Kehittyvät Markkinat ESG -sijoitusrahastoon 24.1.2019.

Sulautumisten myötä rahastojen pääomat kasvavat. Tämän ennakoidaan lisäävän rahastojen houkuttelevuutta sijoituskohteena. Rahastojen koon kasvaessa ne pystyvät toimimaan entistä kustannustehokkaammin markkinoilla, kun esimerkiksi rahastojen kaupankäyntikustannukset laskevat. Tämä hyödyttää kaikkia rahastojen osuudenomistajia.

Sulautumisten taustalla ovat rahastovalikoiman kokonaistarkastelu FIMissä sekä Ruotsin eläkerahastojärjestelmän muutokset.