Gå direkt till innehållet

Fusioner mellan FIMs fonder i januari

2018-11-27

FIM Kapitalförvaltning Ab:s styrelse har beslutat att fusionera placeringsfonderna FIM Sahara, FIM Russia och FIM Emerging Markets Småbolag.

FIM Sahara och FIM Emerging Markets Småbolag fusioneras med placeringsfonden FIM Frontier 8.1.2019. FIM Russia fusioneras med fonden FIM Emerging Markets ESG 24.1.2019.

I och med fusionerna ökar fondernas kapital. Detta förväntas öka fondernas attraktivitet som investeringsobjekt. När fonderna blir större ökar deras kostnadseffektivitet på marknaden, eftersom till exempel deras handelskostnader sjunker. Detta gynnar alla andelsägare i fonderna.

Anledningen till fusionerna är att vi har genomfört en genomgripande översyn av fondutbudet på FIM samt att det har skett förändringar i det svenska pensionsfondsystemet.