Siirry suoraan sisältöön

S-Pankki ja Ålandsbanken aloittavat yhteistyön rahastoissa

16.11.2018

S-Pankin tarjoamia rahastoja hoitava FIM ja Ålandsbanken aloittavat rahastoasiakkaita hyödyttävän yhteistyön valituissa rahastoissa. Yhteistyön seurauksena syntyvän Ålandsbanken Maailma Osake -rahaston liki 70 000 osuudenomistajan noin miljardin euron varallisuudesta huolehtivat FIMin rahastonhoitajat. 

FIM ja Ålandsbanken aloittavat asiakkaita hyödyttävän yhteistyön valituissa rahastoissa.

Yhteistyön myötä FIM Maailma- ja Ålandsbanken Premium 100 -rahastot yhdistyvät. Rahaston uudeksi nimeksi tulee Ålandsbanken Maailma Osake ja sen salkunhoidosta vastaavat jatkossa FIMin rahastonhoitajat. Lisäksi Ålandsbanken Emerging Markets- ja Ålandsbanken Kiina Osake -rahastot yhdistyvät FIM Kehittyvät Markkinat ESG -rahastoon. Yhdistymiset tapahtuvat 18.12.2018.

Yhteistyön myötä yhdistyvien rahastojen pääomat kasvavat. Tämän ennakoidaan lisäävän rahastojen houkuttelevuutta sijoituskohteena. Rahastojen koon kasvaessa ne pystyvät toimimaan entistä kustannustehokkaammin markkinoilla.

”Isommat pääomat mahdollistavat eri sijoitusstrategioiden laajemman käyttämisen. Tämä hyödyttää kaikkia rahastojen osuudenomistajia. Samalla myös rahastojen kaupankäyntikustannukset laskevat”, arvioi S-Pankin varallisuudenhoidon johtaja Hanna Porkka.

Ålandsbanken Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tom Pettersson painottaa puolestaan yhteistyön tuomia etuja rahastojen osuudenomistajille.

”FIMillä on maailmanlaajuisia ja kehittyvien markkinoiden osakesijoituksia varten yksi Suomen osaavimmista salkunhoitotiimeistä. Yhteistyön myötä myös Ålandsbankenin asiakkaat pääsevät nauttimaan heidän asiantuntemuksestaan”, Pettersson sanoo.

”Lisäksi Ålandsbankenin osakesalkunhoitajat voivat tämän myötä keskittyä ydinosaamiseensa eli pohjoismaalaisiin ja eurooppalaisiin sijoituksiin. Näin yhteistyö hyödyttää kaikkien Ålandsbankenin rahastojen osuudenomistajia.”

Yhteistyön taustalla on rahastovalikoiman kokonaistarkastelu molemmissa yhtiöissä. Yhteistyön aloittamiseen vaikuttivat myös Ruotsin Eläkeviraston (Pensionsmyndigheten) asettamat uudet vaatimukset rahastoille, joita tarjotaan eläkejärjestelmän kautta. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2019 lähtien. Ruotsalaiset eläkesäästäjät ovat pystyneet säästämään useimpiin FIMin ja Ålandsbankenin yhteistyön piiriin sisältyviin rahastoihin osana kansallista eläkerahastojärjestelmää.

Ruotsin eläkerahastojärjestelmän muutokset tähtäävät eläkesäästäjien sijoitusmahdollisuuksien parantamiseen ja järjestelmän kautta tarjottavien rahastojen laadun turvaamiseen. Samalla muutokset asettavat kuitenkin uusia vaatimuksia muun muassa sille, kuinka suuria järjestelmään hyväksyttävien rahastojen täytyy olla ja kuinka pitkä historia niiltä täytyy löytyä. FIMin ja Ålandsbankenin yhteistyön tavoitteena on, että kyseiset rahastot täyttävät jatkossakin rahastoeläkejärjestelmän vaatimukset sen puitteissa tarjottaville rahastoille.

Lisätietoja:

Hanna Porkka, johtaja, varallisuudenhoito, S-Pankki, hanna.porkka@s-pankki.fi, p. 010 768 2100
Tom Pettersson, toimitusjohtaja, Ålandsbanken Rahastoyhtiö, tom.pettersson@alandsbanken.fi, p. 040 733 1119

FIMin rahastoesite (pdf)
Ålandsbankenin rahastoesite
Ålandsbanken Maailma Osake -rahaston avaintietoesite
FIM Kehittyvät Markkinat ESG -rahaston avaintietoesite (pdf)