Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin pörssimittari: Suomalaisyhtiöillä kelpo startti vuoteen

14.5.2018

Suomalaisyhtiöiden liikevaihdot ja tulokset jatkoivat kasvuaan tammi-maaliskuussa. Tämä oli kuudes peräkkäinen kasvuneljännes. Kasvun tuomia haasteita on kuitenkin nähtävillä.   

Suomalaisten pörssiyhtiöiden liikevaihtojen ja tulosten kehitys jatkui positiivisena tammi-maaliskuussa. Tämä käy selville S-Pankin pörssimittarista. Myyntiä ja tulostaan parantaneiden yhtiöiden lukumäärä kuitenkin heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Alkuvuonna suomalaisyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia. Lukumääräisesti liikevaihtoa onnistui kasvattamaan 65 prosenttia yhtiöistä keskimääräisen kasvun oltua 3,3 prosenttia.

Liikevaihtoa kasvattaneiden osuus laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Tämä on osin seurausta epäedullisesta valuuttakehityksestä ja toisaalta myös koventuneista vertailuluvuista: vuoden 2017 alku oli jo yhtiöille keskimäärin hyvä.

”Liikevaihtojen osalta euron vahvistuminen toi vastatuulta, ja kustannusten nousu puolestaan näkyi usean yhtiön kannattavuudessa. Syklin edetessä kustannuspaineet ovat siis kasvaneet, ja kasvun tuomia haasteitakin on nähtävillä”, luonnehtii FIMin pääanalyytikko Kim Gorschelnik. Yksityispankki ja varainhoitaja FIM on osa S-Pankki-konsernia.

Valuutoista vastatuulta

Tammi-maaliskuussa euron arvo oli keskimäärin noin 15 prosenttia vahvempi verrattuna vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon. Dollareissa myyville yhtiölle tämä toi loven euromääräiseen liikevaihtoon. Myös Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikentyminen painoi muutamien yhtiöiden kasvua.

Alkuvuotta ovat leimanneet muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppaerimielisyydet.

”Negatiivisten vaikutusten voisi ennakoida näkyvän ensimmäisenä yhtiöiden investointipäätöksissä. Näin ei kuitenkaan ole ainakaan vielä käynyt”, Gorschelnik sanoo.

Metsäteollisuus ja rakennussektori yllättäjiä

Kokonaisuutena tuloskehitys jatkui myönteisenä tammi-maaliskuussa. Liiketulokset kasvoivat yhteenlaskettuna 4,5 prosenttia eli hieman liikevaihdon kasvua enemmän. Mediaani tulosparannus oli 3,5 prosenttia eli linjassa liikevaihdon kasvun kanssa.

Kappalemääräisesti tarkasteltuna tuloksen parantajia oli edellisiä neljänneksiä vähemmän. Alkuvuonna liiketulosta paransi 60 prosenttia yhtiöistä.

Sektoreista ylitse muiden nousi jälleen metsäteollisuus, kuten muutamana edellisenäkin neljänneksenä. UPM, Stora Enso ja Metsä Board tekivät liiketulosta ilman kertaeriä yhteensä 793 miljoonaa euroa, jossa parannusta edellisvuoteen oli peräti yli 40 prosenttia. Suuremmista yhtiöistä voimakkaasti tulostaan paransivat myös DNA, Fortum, Kesko, Metso, Neste ja SSAB.

Tuloskauteen mahtui kuitenkin myös tulosheikennyksestä kertoneita yhtiöitä. Rakennusyhtiöistä YIT:n, SRV:n ja Lehto Groupin tulokset laskivat edellisvuodesta.

Osakemarkkinoilla voimakkaita kurssiliikkeitä

Osakemarkkinoilla on ollut kuluvana vuonna aikaisempaa voimakkaampaa heiluntaa.

”Sijoittajien hermostuneisuutta ovat kasvattaneet pelko korkojen noususta sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen nokittelu kauppapolitiikassa. Yksittäisten suomalaisosakkeiden kohdalla kurssiheilahtelut ovat olleet poikkeuksellisen voimakkaita myös tuloskaudella. Yhtiöiden näkymät ovat mielestämme kuitenkin edelleen hyvät”, pääanalyytikko Kim Gorschelnik sanoo. 

Lue S-Pankin pörssimittari tammi-maaliskuulta.

 

Lisätiedot:
Kim Gorschelnik, pääanalyytikko, FIM
puh. 050 338 9734, kim.gorschelnik@fim.com