Gå direkt till innehållet

S-Bankens börsbarometer: Finländska företag hade en hyfsad start på året

2018-05-15

I de finländska företagen fortsatte omsättningen och resultaten att växa under perioden januari-mars. Detta var det sjätte kvartalet i följd med tillväxt. Tillväxten medför dock även utmaningar.

Utvecklingen av omsättningen och resultaten var fortsatt positiva i de finländska börsbolagen i januari-mars. Det här framgår av S-Bankens börsbarometer. Antalet företag med förbättrad försäljning och resultat minskade dock jämfört med föregående kvartal.

I början av året ökade de finländska bolagens sammanlagda omsättning med 1,9 procent. Siffermässigt lyckades 65 procent av bolagen öka sin omsättning medan den genomsnittliga tillväxten var 3,3 procent.

Andelen bolag som ökat sin omsättning minskade något jämfört med föregående år. Det här beror enligt Kim Gorschelnik dels på en ogynnsam valutautveckling och dels på skärpta jämförelsetal: redan inledningen av 2017 var i genomsnitt bra för bolagen.

”När det gäller omsättningar medförde den stärkta euron motvind, och kostnadsökningen återspeglades för sin del i flera bolags lönsamhet. I takt med att cykeln har fortskridit har kostnadspressen alltså ökat och tillväxt medför även utmaningar”, säger FIMs chefsanalytiker Kim Gorschelnik. Privatbanken och kapitalförvaltaren FIM är en del av koncernen S-Banken.

Valutorna gav motvind

Under perioden januari-mars var medelvärdet för euron cirka 15 procent starkare jämfört med motsvarande tidsperiod 2017. För bolag som säljer i dollar orsakade detta en djup nedgång i den euromässiga omsättningen. Försvagningen av svenska kronan och ryska rubeln hämmade också tillväxten i några bolag.

Början av året har kännetecknats av bland annat handelstvister mellan Förenta staterna och Kina.

”Man hade förväntat sig att de negativa konsekvenserna skulle synas först i bolagens investeringsbeslut. Men detta har inte skett ännu i alla fall”, säger Gorschelnik.

Skogsindustrin och byggsektorn bjuder på överraskningar

Som helhet fortsatte resultatutvecklingen i positiv anda i januari-mars. Rörelseresultaten ökade sammanlagt med 4,5 procent, vilket är något mer än omsättningstillväxten. Den genomsnittliga resultatförbättringen var 3,5 procent, alltså i linje med omsättningens tillväxt.

Sett till antalet var det fanns det färre bolag som förbättrade sina resultat än under tidigare kvartal. I början av året förbättrade 60 procent av bolagen sina rörelseresultat.

Bland sektorerna överglänste skogsindustrin åter de övriga liksom under föregående kvartalen. Det sammanlagda rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för UPM, Stora Enso och Metsä Board uppgick till 793 miljoner euro, vilket innebär en förbättring på över 40 procent jämfört med föregående år. Bland de stora bolagen hade även DNA, Fortum, Kesko, Metso och SSB en stark resultatförbättring.

Under resultatperioden fanns det dock även bolag som rapporterade om en försvagning av resultatet. Av byggföretagen minskade resultaten hos YIT, SRV och Lehto Group från föregående år.

Kraftig kursfluktuation på aktiemarknaden

 Under det innevarande året har kursfluktuationen varit starkare än tidigare.

”Investerarnas nervositet har ökat p.g.a. rädslan för stigande räntor och kraftkampen mellan Förenta staterna och Kina i handelspolitiken. För enskilda finländska aktier har kursfluktuationen varit exceptionellt stark även under resultatperioden. Vi anser, att de ekonomiska utsikterna för bolagen fortfarande är goda”, säger chefsanalytikern Kim Gorschelnik.

S-Bankens börsbarometer följer de finländska börsbolagens framgångar fyra gånger om året. Totalt 81 bolag ingick i granskningen. Rörelseresultaten i granskningen är resultat exklusive engångsposter.

Läs S-Bankens börsbarometer för januari-mars.

 

Mer information:
Kim Gorschelnik, chefsanalytiker, FIM
tfn 050 338 9734, kim.gorschelnik@fim.com