Siirry suoraan sisältöön

Suursijoittajien suosikkistrategia suomalaissijoittajien avuksi – kaksi uutta rahastoa

17.9.2018

Toisen sukupolven faktorirahastot hyödyntävät systemaattisesti useita toimialakohtaisia faktoreita ja mukautuvat markkinatilanteiden muutoksiin. Akateemisissa tutkimuksissa* on saatu vahvaa näyttöä faktorisijoittamisen hyödyistä.

 

S-Pankin varallisuudenhoito tuo markkinoille kaksi uuden sukupolven rahastoa, jotka perustuvat faktorisijoittamiseen. Kyseessä on sijoitusstrategia, jossa pyritään tunnistamaan sellaiset arvopaperin ominaisuudet, joiden on havaittu liittyvän vertailuindeksiä korkeampiin riskikorjattuihin tuottoihin.

FIM Multifactor Osake Eurooppa ja FIM Multifactor Osake USA sijoittavat systemaattisen ja kurinalaisen faktoristrategian mukaisesti suurten eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeisiin.

Rahastojen faktoristrategia perustuu fundamentaalisen analyysin pohjalta löydettyihin arvo-, kasvu- ja laatufaktoreihin sekä markkinatilanteen huomioiviin momentum- ja alhainen riski -faktoreihin. Toisin kuin yksittäisiin ominaisuuksiin perustuneet ensimmäisen sukupolven faktorirahastot, uudet rahastot hyödyntävät ainutlaatuista adaptiivista monifaktorimallia, joka huomioi erot maanosien ja toimialojen välillä.

Molempia rahastoja luotsaa rahastonhoitaja Timo Rossi, joka on tehnyt pitkän uran osakesijoittamisen parissa Suomessa ja ulkomailla. Viime vuodet hän on keskittynyt täysimääräisesti systemaattiseen faktorisijoitustyyliin, joka pohjautuu kvantitatiivisiin malleihin ja algoritmeihin.  

“Kiinnostuin finanssikriisin jälkeen siitä, miksi perinteinen arvosijoittaminen ei tuntunut toimivan.  Sittemmin akateemisen tutkimuksen tulokset faktorisijoittamisen tuloksellisuudesta ovat vastanneet myös omia kokemuksiani”, Rossi kertoo.

Rossin mukaan faktorisijoittamista lähestytään pitämällä kurinalaisesti kiinni sijoitusprosessia ohjaavista säännöistä ja noudattamalla aktiivista sijoitusfilosofiaa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että rahasto valitsee sijoituskohteensa tarkasti ja kohteiden lukumäärä vaihtelee 60–80 osakkeen välillä. Yhdessä järkevän faktorihajautuksen kanssa lähestymistapa parantaa rahastojen odotettavissa olevaa riskikorjattua tuottoa merkittävästi.

Faktorisijoittaminen on ollut perinteisesti etenkin institutionaalisten suursijoittajien suosiossa. Esimerkiksi maailman suurin valtiollinen sijoitusrahasto, Norjan öljyrahasto, luottaa sijoituksissaan faktoripohjaiseen lähestymiseen.

“Olen iloinen siitä, että institutionaalisten sijoittajien lisäksi myös henkilöasiakkaamme voivat hyödyntää uuden sukupolven faktorirahastojamme osana sijoituksiaan”, sijoitusjohtaja Eelis Hein sanoo.

Heinin mukaan S-Pankki-konserniin kuuluva varainhoitaja ja yksityispankki FIM tekee jatkossa osan sijoituksistaan yhdysvaltalaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin uusien faktorirahastojen kautta salkuissa, joita yhtiö hoitaa asiakkaidensa puolesta. FIM Multifactor -rahastot muodostavat myös osan S-Säästörahastojen ja FIM Varainhoito -rahastojen sijoituksista.

 
FIM Multifactor Osake Eurooppa A

 

FIM Multifactor Osake USA A

 

 

Lisätietoja:

Eelis Hein, sijoitusjohtaja, p. 040 592 9001, eelis.hein@fim.com 
Timo Rossi, rahastonhoitaja, p. 050 515 1255, timo.rossi@fim.com

 

* Fama, E. F. ja K. R. French. 1992. The Cross Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance.

Hou, K., C. Xue ja L. Zhang. 2015. A Comparison of New Factor Models.

Jegadeesh, N. ja S. Titman. 1993. Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency.

Novy-Marx, R. 2013. The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. The Journal of Financial Economics 108.