Gå direkt till innehållet

Storinvesterarnas favoritstrategi ska hjälpa finländska placerare – två nya fonder

2018-09-17

Andra generationens faktorfonder utnyttjar systematiskt flera sektorspecifika faktorer och anpassar sig till förändringarna i marknadsläget. Akademiska undersökningar* har gett starka bevis för fördelarna med faktorinvestering.

S-Bankens förmögenhetsförvaltning lanserar två nya generationens fonder som bygger på faktorinvestering. Det handlar om en investeringsstrategi där man strävar efter att identifiera sådana värdepappersegenskaper som har observerats leda till högre riskjusterad avkastning än i jämförelseindexet.

FIM Multifactor Aktie Europa och FIM Multifactor Aktie USA investerar i aktier i stora europeiska och amerikanska bolag i enlighet med en systematisk och disciplinerad faktorstrategi.

Fondernas faktorstrategi bygger på faktorerna värde, tillväxt och kvalitet som erhållits vid en fundamental analys samt på faktorerna momentum och låg risk som beaktar marknadsläget. I motsats till den första generationens faktorfonder som bygger på enskilda egenskaper, utnyttjar nya fonder en unik adaptiv mångfaktormodell, som beaktar skillnaderna mellan olika världsdelar och sektorer.

Båda fonderna förvaltas av fondförvaltare Timo Rossi, som har haft en lång karriär inom aktieplacering både i Finland och utomlands. Under senare år har han fokuserat helt på systematisk faktorinvestering, som bygger på kvantitativa modeller och algoritmer.  

”Efter finanskrisen blev jag intresserad av varför klassisk värdeinvestering inte verkade fungera.  Senare har jag också kunnat jämföra resultaten av akademiska undersökningar om faktorinvesteringens framgångar med mina egna erfarenheter”, berättar Rossi.

Enligt Rossi tar sig S-Banken och FIM an faktorinvestering genom att disciplinerat hålla fast vid reglerna som styr investeringsprocessen och genom att följa en aktiv investeringsfilosofi. Detta märks bland annat genom att fonden noggrant väljer placeringsobjekt och att antalet objekt varierar mellan 60 och 80 aktier. Tillsammans med en förnuftig faktordiversifiering förbättrar angreppssättet fondernas väntade riskjusterade avkastning avsevärt.

Faktorinvestering har traditionellt varit populär framför allt bland institutionella storinvesterare. Till exempel världens största statliga investeringsfond, den norska oljefonden, litar på ett faktorbaserat angreppssätt i sina placeringar.

“Jag är glad över att inte bara institutionella investerare utan även våra privatkunder kan använda våra nya generationens faktorfonder i sina placeringar”, säger placeringsdirektör Eelis Hein.

Enligt Hein kommer kapitalförvaltare och en privatbank FIM, som är del av S-Banken concernen, framöver att göra en del av sina placeringar i amerikanska och europeiska aktier via de nya faktorfonderna i de portföljer som bolaget förvaltar för sina kunder. FIM Multifactor-fonderna utgör även en del av S-Sparfondernas och FIM Kapitalförvaltning fonders placeringar.

 
FIM Multifaktor Aktie Europa A

 

FIM Multifaktor Aktie USA A

 

Mer information:

Eelis Hein, placeringsdirektör, FIM, tfn 040 592 9001, eelis.hein@fim.com
Timo Rossi, fondförvaltare, FIM, tfn 050 515 1255, timo.rossi@fim.com

 


[1] Fama, E. F. och K. R. French. 1992. The Cross Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance.

Hou, K., C. Xue och L. Zhang. 2015. A Comparison of New Factor Models.

Jegadeesh, N. och S. Titman. 1993. Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency.

Novy-Marx, R. 2013. The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. The Journal of Financial Economics 108.