Gå direkt till innehållet

S-Banken är med och tyglar de största förorenarna

2018-09-28

S-Bankens kapitalförvaltning blir medlem i projektet Climate Action 100+. Det handlar om ett projekt i vilket placerare runt om i världen systematiskt påverkar de största förorenarna på vår planet. De drygt hundra bolag som är föremål för påverkan är de som orsakar mest växthusgasutsläpp. Därför har deras beslut avgörande betydelse för uppnåendet av klimatavtalet från Paris.

”Climate Action 100+ är placerarnas bästa och mest systematiska projekt som syftar till att dämpa klimatförändringen”, säger Mika Leskinen, chef för ansvarsfulla investeringar hos S-Bankens kapitalförvaltning.

S-Banken tillhandahåller tjänster inom området sparande och investeringar med två varumärken och vill erbjuda kunderna bra avkastning från ansvarsfulla placeringar oberoende av plånbokens storlek. S-Banken erbjuder kapitalförvaltning för hela folket. Förra veckan lanserade S-Banken Finlands första mikrospartjänst, Spararen Med den kan vem som helst börja spara. FIM i sin tur betjänar välbeställda privatkunder och institutioner.

Banken har höga förväntningar på det femåriga projektet Climate Action 100+, som startade förra året. Mika Leskinen säger att han tror fullt och fast på att projektet åstadkommer konkreta åtgärder som minskar utsläppen från de största förorenarna och förbättrar bolagens riskhantering. Samtidigt bidrar åtgärderna till att uppnå målen i Parisavtalet.

”Jag anser att vi är skyldiga att beakta klimatförändringen och påverka våra placeringsobjekt. I ljuset av aktuell information kommer klimatförändringen att ha en enorm ekonomisk betydelse för företag, individer och stater. För att kunna minimera den ekonomiska osäkerhet som klimatförändringen orsakar är det bråttom att vidta åtgärder”, säger Leskinen.

S-Bankens och FIMs kunder ser medlemskapet i Climate Action 100+ som en åtgärd med indirekt verkan. Syftet är att förmå de företag som är föremål för påverkan att ta i bruk en förvaltningsmodell där bolagsstyrelserna ansvarar för beaktande samt uppföljning av företagsspecifika risker och möjligheter relaterade till klimatförändringen. Bolagen ska utöver sina egna utsläpp även minska utsläppen från hela sin värdekedja. Dessutom ska företagen ta fram information enligt rekommendation om påverkan av klimatförändringen på sin verksamhet så att placerare kan väga risker och möjligheter tillräckligt grundligt.

Påverkansmöjligheterna spelar en stor roll i bankens kapitalförvaltning. Detta framgår inte bara av hur S-Banken och FIM har lanserat påverkansinvesteringar i Finland utan även av de projekt som banken deltar i.

Ansvarsfullhet är en central del av S-Bankens företagskultur och vardagliga beslutsfattande. Ett aktuellt erkännande av detta kom i april då finländarna utsåg banken till Finlands mest ansvarsfulla bank i den årliga varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index för sjätte gången i rad.

I projektet Climate Action 100+ deltar 296 placerare från olika delar av världen. De placerare som deltar i projektet förvaltar en förmögenhet på totalt nästan 27 000 miljarder euro.

 

Mer information:
Mika Leskinen, chef för ansvarsfulla placeringar, S-Banken & FIM, tfn 050 327 6985, mika.leskinen@fim.com