Siirry suoraan sisältöön

Tiedote FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt ja FIM Eurooppa Sijoitusrahastojen osuudenomistajille

19.2.2016

Osana FIM Varainhoito Oy:n rahastovalikoiman kehittämistä FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt Sijoitusrahasto sulautetaan FIM Eurooppa Sijoitusrahastoon 22.3.2016. Finanssivalvonta on antanut rahastojen sulautumiselle täytäntöönpanoluvan 15.2.2016.

Rahastojen sulautuminen on osa rahastotuotevalikoiman kehittämistä, ja tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman laadukkaita rahastoja. Sulautumisen taustalla on myös sulautuvan rahaston vähäinen asiakaskysyntä.

Vastaanottavassa rahastossa ei ole tarvetta tehdä sijoituspainotusten muutoksia ennen sulautumista. Sulautuvan rahaston sijoituksia pyritään muuttamaan mahdollisimman paljon käteiseksi ennen sulautumisen voimaantuloa.

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei edellytä mitään toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille. Sulautumisella ei myöskään ole vaikutusta alkuperäiseen hankintahintaan tai omistusajan pituuteen. Vastaanottavan rahaston rahasto-osuudenomistajille sulautuminen merkitsee ko. rahaston pääoman kasvua n. 48 miljoonalla eurolla sekä rahasto-osuudenomistajien määrän lisäystä n. 2500 rahasto-osuudenomistajalla (perustuu tilanteeseen 31.12.2015) rahaston riskitason muuttumatta.

Sulautumisen yhteydessä sulautuvan rahaston osuudenomistajien rahasto-osuudet vaihdetaan automaattisesti FIM Euroopan rahasto-osuuksiksi omistusta vastaavassa suhteessa viimeistään sulautumispäivää seuraavana pankkipäivänä. Sulautuvan rahaston osuudenomistajat saavat rahastojen sulautumisen yhteydessä FIM Euroopan rahasto-osuuksia. Vaihtosuhde lasketaan käyttämällä arvonlaskentapäivälle 22.3.2016 laskettuja rahasto-osuuksien arvoja. Tieto suoritetusta vaihdosta on nähtävillä FIMin verkkopalvelussa, arviolta sulautumista seuraavana pankkipäivänä. Tämän jälkeen sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirretään FIM Euroopalle ja sulautuva rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta sekä sulautuvan rahaston osuudenomistajista tulee FIM Euroopan osuudenomistajia edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla.

Mikäli osuudenomistajalla on jatkuva kuukausisäästösopimus sulautuvassa rahastossa, siirretään se sulautumispäivänä automaattisesti FIM Euroopan kuukausisäästösopimukseksi.

Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja

Mikäli hyväksyt sulautumisen, se ei edellytä sinulta mitään toimenpiteitä. Jos haluat lunastaa (myydä) rahasto-osuutesi tai vaihtaa rahasto-osuudet toiseen FIM Varainhoito Oy:n hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin ennen sulautumista, lunastus- tai vaihtotoimeksianto on annettava viimeistään 22.3.2016 ennen klo 16.00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa. Lunastuksesta kertyvät varat maksetaan rahaston sääntöjen mukaisesti, arviolta seuraavana pankkipäivänä. FIM Euroopan avaintietoesite, rahastoesite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus löytyvät rahaston omalta sivulta.. Sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla FIM Varainhoito Oy:stä, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki tai puhelimitse numerosta (09) 6134 6250, asiakaspalvelu@fim.com.