Siirry suoraan sisältöön

Sijoitusrahasto LähiTapiola Itä-Eurooppa sulautetaan 24.10.2016 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat -sijoitusrahastoon

8.9.2016

Sijoitusrahasto LähiTapiola Itä-Eurooppa (”sulautuva rahasto”) sulautetaan 24.10.2016 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat -sijoitusrahastoon (”vastaanottava rahasto”). Sulautumisella on tarkoitus kehittää rahastovalikoimaa ja tarjota asiakkaille mahdollisuuksia sijoittaa hajautetusti kehittyville markkinoille. Finanssivalvonta on 2.9.2016 antanut sulautumiselle täytäntöönpanoluvan. 

Vastaanottavassa rahastossa ei ole tarvetta tehdä sijoituspainotusten muutoksia ennen sulautumista. Molemmat sulautumiseen osallistuvat rahastot ovat osakerahastoja. Sulautuva rahasto sijoittaa Itä-Eurooppaan ja Turkkiin sekä yrityksiin, joiden liiketoimintaan Itä-Euroopalla on merkittävä vaikutus. Vastaanottava rahasto sijoittaa kehittyvien maiden osakemarkkinoille muun muassa Itä-Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa.

Sekä sulautuvan että vastaanottavan rahaston riskiluokka on 6. Vuoden 2015 juoksevat kulut olivat seuraavat: LähiTapiola Itä-Eurooppa 1,80 % ja LähiTapiola Kehittyvät Markkinat 1,85 %.

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei edellytä mitään toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille. Sulautuminen ei myöskään vaikuta alkuperäiseen hankintahintaan tai omistusajan pituuteen.

Sulautumisessa sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirretään vastaanottavaan rahastoon. Tällöin sulautuva rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta. Sulautumisen yhteydessä sulautuvan rahaston osuudenomistajien rahasto-osuudet vaihdetaan automaattisesti vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksiksi omistusta vastaavassa suhteessa viimeistään sulautumispäivää seuraavana pankkipäivänä.

Sulautumisen yhteydessä vastaanottavan rahaston varallisuus ja osuudenomistajien lukumäärä kasvavat. Sulautuvan rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan vastaanottavan rahaston osuudenomistajina sulautumishetkestä 24.10.2016 alkaen. Sulautuvaa rahastoa koskeva kuukausisäästösopimus, joka on tehty S-Pankin kautta, siirretään automaattisesti vastaanottavan rahaston kuukausisäästösopimukseksi.  

Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajilla on kuitenkin oikeus lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa tai vaihtaa rahasto-osuudet toiseen FIM Varainhoito Oy:n hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin ennen sulautumista. Osuudenomistajan on annettava lunastus- tai vaihtotoimeksianto viimeistään 24.10.2016 ennen klo 15.00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa sekä mahdollinen merkintäpalkkio veloitetaan. Lunastuksesta kertyvät varat maksetaan rahaston sääntöjen mukaisesti arviolta seuraavana pankkipäivänä.

Vastaanottavan rahaston avaintietoesite, rahastoesite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus ovat saatavilla LähiTapiolan verkkopalvelusta (www.lahitapiola.fi) ja S-Pankin verkkopankista (www.s-pankki.fi). Lisätietoja sulautumisesta saa LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen puhelinpalvelusta, p. 09 453 8500 (avoinna ma–pe klo 9–17).

Sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla FIM Varainhoito Oy:stä, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki.

LähiTapiola-rahastojen omaisuudenhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy ja asiakaspalvelua hoitaa LähiTapiola. Rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy.