Siirry suoraan sisältöön

Sääntömuutoksia LähiTapiola Kehittyvät Markkinat -rahastossa

9.9.2016

Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat -rahaston rahastokohtaiset säännöt muuttuvat. Finanssivalvonta on vahvistanut rahaston sääntömuutokset 19.7.2016. Muuttuneet säännöt tulevat voimaan 10.10.2016.

Sijoituspolitiikan muutoksella pyritään tehostamaan rahaston toimintaa ja siten pienentämään juoksevia kuluja. Sääntömuutoksen myötä Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat muuttuu toisiin sijoitusrahastoihin sijoittavasta rahastosta pääosin suoria osakesijoituksia tekeväksi rahastoksi.

Uusissa säännöissä rahaston sijoituspolitiikkaa on täsmennetty ja mahdollisia sijoituskohteita on lisätty. Jatkossa rahasto sijoittaa pääasiassa sellaisten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla kehittyvillä markkinoilla tai joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tulee kehittyviltä markkinoilta. Sääntömuutoksen yhteydessä rahaston hinnoittelu- ja kulurakenne muuttuu. Rahaston käyttämien sijoitusinstrumenttien muuttuvien hallinnointikulujen vuoksi rahaston hallinnointipalkkio nousee, mutta juoksevat kulut laskevat. Uusi hallinnointipalkkio on 10.10.2016 alkaen 1,7 % p.a., mikä on myös arvio uusista juoksevista kulusta. Vuonna 2015 rahaston juoksevat kulut olivat 1,85 % p.a. ja siihen ovat sisältyneet myös sijoituskohteina olleiden sijoitusrahastojen hallinnointipalkkiot, jotka jatkossa jäävät pääosin pois. Sääntöihin on tehty myös muita pienempiä teknisiä muutoksia.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Muutoksesta ei aiheudu veroseuraamuksia rahasto-osuudenomistajille.

Uudet säännöt voi hakea myös internetistä osoitteesta www.lahitapiola.fi. Lisätietoja saa LähiTapiolan puhelinpalvelusta (09) 453 8500 arkisin klo 9–17 tai lähimmältä LähiTapiolan toimistolta.

LähiTapiola-rahastojen omaisuudenhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy ja asiakaspalvelua hoitaa LähiTapiola. Rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy.

LähiTapiola Kehittyvät Markkinat -rahaston säännöt 10.10.2016 alkaen