Siirry suoraan sisältöön

Sääntömuutoksia FIM Rahastoissa 1.3.2016

28.1.2016

FIM Varainhoito Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säilytysyhteisö vaihtuu. Uusi säilytysyhteisö on 1.3.2016 alkaen S-Pankki Oy. FIM Rahastojen yhteisiä sääntöjä on muutettu tältä osin. Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen yhteisten sääntöjen muutokset 14.1.2016.

Samassa yhteydessä Finanssivalvonta on vahvistanut myös muita sääntömuutoksia FIM Varainhoito Oy:n hallinnoimissa FIM Rahastoissa. Sääntömuutokset on kuvattu tarkemmin alla.

Seuraavissa sijoitusrahastoissa on yhdistetty hallinnointi- ja säilytyspalkkiot kokonaispalkkion säilyessä ennallaan: FIM Brands, FIM Euro, FIM Fenno, FIM Likvidi, FIM Nordic, FIM Real, FIM Rohto ja FIM Varainhoito 100.

Seuraavien sijoitusrahastojen sääntöihin on tehty vähäisiä teknisiä, lähinnä lainsäädäntömuutoksista johtuvia tarkennuksia: FIM Brands, FIM Euro, FIM Fenno, FIM Nordic, FIM Real, FIM Rohto ja FIM Varainhoito 100. Sijoitusrahastojen sääntömuutokset tulevat voimaan 1.3.2016, eivätkä ne edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä tai aiheuta veroseuraamuksia osuudenomistajille.

Myös seuraavien erikoissijoitusrahastojen sääntöjä on muutettu siten, että uusi säilytysyhteisö on 1.3.2016 alkaen S-Pankki Oy: FIM Asuntotuotto, FIM Euro High Yield, FIM Korko Optimaattori, FIM Orient Alpha ja FIM Top Yield. Seuraavissa erikoissijoitusrahastoissa on yhdistetty hallinnointi- ja säilytyspalkkio kokonaispalkkion säilyessä ennallaan: FIM Euro High Yield, FIM Korko Optimaattori ja FIM Top Yield. Seuraavien erikoissijoitusrahastojen sääntöihin on tehty vähäisiä teknisiä, lähinnä lainsäädäntömuutoksista johtuvia tarkennuksia: FIM Euro High Yield, FIM Korko Optimaattori ja FIM Top Yield.

Erikoissijoitusrahastojen muuttuneet säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi. Erikoissijoitusrahastojen sääntömuutokset tulevat voimaan 1.3.2016, eivätkä ne edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä tai aiheuta veroseuraamuksia osuudenomistajille. 

FIM Rahastojen uudet säännöt sekä yhteiset säännöt löydät alta:

Rahastojen yhteiset säännöt

FIM Asuntotuotto, FIM Brands, FIM Euro, FIM Euro High Yield, FIM Fenno, FIM Korko Optimaattori, FIM Likvidi, FIM Nordic, FIM Orient Alpha, FIM Real, FIM Rohto, FIM Top Yield ja FIM Varainhoito 100.