Siirry suoraan sisältöön

S-Pankin Suomen suhdannekatsaus: Suomen talouskasvu jatkuu nihkeänä

8.4.2016

Jos Suomen taloudelle jaettaisiin kevättodistus, sen keskiarvo olisi kehno. S-Pankin päästrategin Vesa Engdahlin mukaan Suomi kaipaisi pitkälle meneviä rakenneuudistuksia.

Maailmantalouden veto heikentyy tänä vuonna ja kasvattaa Suomen haasteita. Näin arvioi S-Pankin ja FIMin päästrategi Vesa Engdahl.

– Näyttää siltä, ettei Suomi onnistu ponnistamaan kelvolliseen kasvuun vielä tänäkään vuonna, Engdahl sanoo.

Engdahlin mukaan maailmantalouden kasvu nojaa kuluvana vuonna entistä voimallisemmin yksityiseen kulutukseen. Tämä on harmillista Suomen viennille, joka nojaa vahvasti muun maailman teolliseen valmistamiseen ja investointeihin. Vientiyrityksemme joutuvatkin kilpailemaan yhä tiukemmin asiakkaista ja tilauksista.

Suomen talouden menestys riippuu tänä vuonna paljolti siitä, että suomalaiset käyvät kaupoissa, ostavat asuntoja ja kuluttavat. Vaikka Suomen talous piristyisi, S-Pankki ei näe edellytyksiä merkittävään talouskasvun kiihtymiseen.

– Alkaneena vuonna yksityinen kulutus kasvaa osin säästöjä syömällä, Engdahl sanoo.

S-Pankki odottaa Suomen kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna 0,7 prosenttia. Viime syyskuussa odotus oli 0,8 prosenttia.

Syyskuun ennusteen tapaan oletus Suomen talouden hienoisesta piristymisestä perustuu oletukseen yksityisen kulutuksen kasvusta, investointien pienestä vahvistumisesta sekä vientikysynnän maltillisesta kohoamisesta ja nettoviennin tuomasta positiivisesta vaikutuksesta talouskasvuun.

– Sokea Reettakin näkee, että Suomen talouden pitkän aikavälin kasvuedellytykset ovat heikot ja että rakenneuudistusten puute rasittaa kasvupotentiaaliamme, Engdahl arvioi.

Engdahlin mukaan kansainvälisen kilpailukyvyn palauttaminen pitäisi nostaa talouspolitiikan agendalla erittäin korkealle. Samaan aikaan tulisi parantaa kotimaisen kysynnän kasvuedellytyksiä.

– Palkansaajien ostovoimaa ei ole varaa heikentää. Tämä peräänkuuluttaa palkkaverotuksen keventämistä, Engdahl summaa.

Muun muassa näitä uudistuksia Suomi tarvitsee noustakseen: 

  • työmarkkinoista täytyisi tehdä joustavammat
  • työaikaa tulisi pidentää ilman palkankorotuksia
  • työuria tulisi pidentää alusta ja lopusta
  • koulutukseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen pitäisi investoida
  • julkisen sektorin kokoa pitäisi supistaa
  • palkkaverotusta olisi syytä keventää

Lisätiedot:

Vesa Engdahl, Päästrategi, S-Pankki ja FIM,
p. 09 6134 6356, 050 592 2639,
vesa.engdahl@fim.com

Lue koko katsaus täältä