Gå direkt till innehållet

S-Bankens konjunkturöversikt för Finland: Fortsatt trög ekonomisk tillväxt i Finland

2016-04-08

Om Finlands ekonomi fick vårbetyg skulle medeltalet vara dåligt. Enligt S-Bankens chefsstrateg Vesa Engdahl behöver Finland omfattande strukturella reformer.

Världsekonomins draghjälp avtar i år och ökar utmaningarna för Finland. Detta anser S-Bankens och FIMs chefsstrateg Vesa Engdahl.

– Det ser ut som om Finland inte heller i år kommer att få i gång en hyfsad tillväxt, säger Engdahl.

Enligt Engdahl baserar sig tillväxten i världsekonomin under innevarande år allt mer på privat konsumtion. Detta är inte bra med tanke på Finlands export, som är starkt beroende av industriell produktion och investeringar ute i världen. Våra exportföretag tvingas konkurrera allt hårdare om kunderna och beställningarna.

Framgången för den finska ekonomin beror i år rätt långt på att finländarna konsumerar och köper bostäder. Även om Finlands ekonomi skulle piggna till anser S-Banken att det inte finns förutsättningar för en avsevärt tilltagande ekonomisk tillväxt.

– Innevarande år ökar den privata konsumtionen delvis på besparingarnas bekostnad, säger Engdahl.

S-Banken förväntar sig att den totala produktionen i Finland kommer att öka med 0,7 procent i år. I september var prognosen 0,8 procent.

Liksom i prognosen från september baserar sig antagandet om en något bättre ekonomisk utveckling i Finland på en ökad privat konsumtion, en svag ökning i investeringarna samt en måttligt ökande exportefterfrågan och nettoexportens positiva inverkan på den ekonomiska tillväxten.

– Vem som helst inser att de långsiktiga tillväxtförutsättningarna för Finlands ekonomi är svaga och att bristen på strukturella reformer belastar vår tillväxtpotential, säger Engdahl.

Engdahl anser att man i den ekonomiska politiken borde prioritera den internationella konkurrenskraften mycket högt. Samtidigt borde man förbättra tillväxtförutsättningarna för den inhemska efterfrågan.

– Löntagarnas köpkraft kan inte minskas. Detta talar för en lättare beskattning av löneinkomster, hävdar Engdahl.

Finland borde genomföra bland annat följande reformer för att ekonomin ska återhämta sig:

  • mer flexibla arbetsmarknader
  • längre arbetstid utan löneförhöjningar
  • längre arbetskarriärer i bägge ändorna
  • investeringar i utbildning samt forskning och utveckling
  • en mindre offentlig sektor
  • lättare beskattning av löneinkomster

 

Mer information:
Vesa Engdahl
chefsstrateg, S-Banken och FIM, tfn 09 6134 6356, 050 592 2639,
vesa.engdahl@fim.com

Läs hela översikten