Siirry suoraan sisältöön

LähiTapiola 2015 ja LähiTapiola Korkomaailma -sijoitusrahastojen osuudenomistajille

15.1.2016

Sijoitusrahasto LähiTapiola 2015 (”sulautuva rahasto”) sulautetaan 17.2.2016 Sijoitusrahasto LähiTapiola Korkomaailmaan (”vastaanottava rahasto”). Sulautumisella on tarkoitus tehostaa rahastotoimintaa, koska sulautuvan rahaston sijoituspolitiikka on tavoitevuotensa jälkeen vastaavanlainen kuin LähiTapiola Korkomaailmassa. Finanssivalvonta on 6.11.2015 antanut sulautumiselle täytäntöönpanoluvan. 

Sulautuva rahasto on yhdistelmärahasto, jonka sijoitusten pääpaino on ollut aluksi osakesijoituksissa, mutta korkosijoitusten määrää on lisätty rahaston tavoitevuoden 2015 lähestyessä. Tavoitevuotensa jälkeen sulautuvassa rahastossa on vain korkopohjaisia sijoituksia. Vastaanottava rahasto on korkorahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti korkosijoituksiin sekä kehittyneillä että kehittyvillä korkomarkkinoilla. Vastaanottavassa rahastossa ei ole tarvetta tehdä sijoituspainotusten muutoksia ennen sulautumista.

Sulautuvan rahaston riskiluokka on 4 ja vastaanottavan rahaston riskiluokka 3. Vuoden 2014 juoksevat kulut olivat seuraavat: sulautuva rahasto 1,33 % ja vastaanottava rahasto 0,89 %. Sulautuvassa rahastossa on yksi osuussarja, jossa on vain kasvuosuuksia. Vastaanottavassa rahastossa on kaksi osuussarjaa: A-sarjassa on kasvuosuuksia ja B-sarjassa tuotto-osuuksia.

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei edellytä mitään toimenpiteitä, eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.  Sulautumisella ei myöskään ole vaikutusta alkuperäiseen hankintahintaan tai omistusajan pituuteen.

Sulautumisessa sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirretään vastaanottavaan rahastoon. Tällöin sulautuva rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta. Sulautumisen yhteydessä sulautuvan rahaston osuudenomistajien rahasto- osuudet vaihdetaan automaattisesti vastaanottavan rahaston A-sarjan rahasto-osuuksiksi omistusta vastaavassa suhteessa viimeistään sulautumispäivää seuraavana pankkipäivänä.

Sulautumisen yhteydessä vastaanottavan rahaston varallisuus ja osuudenomistajien lukumäärä kasvavat. Sulautuvan rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan vastaanottavan rahaston A-sarjan osuudenomistajina sulautumishetkestä 17.2.2016 alkaen. Sulautuvaa rahastoa koskeva kuukausisäästösopimus, joka on tehty S-Pankin kautta, siirretään automaattisesti vastaanottavan rahaston kuukausisäästösopimukseksi. Mikäli kuukausisäästösumma maksetaan muusta pankista kuin S-Pankista, tulee osuudenomistajan ottaa yhteyttä LähiTapiolan puhelinpalveluun muutoksen tekemiseksi kuukausisäästösopimukseensa.

Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajilla on kuitenkin oikeus lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa tai vaihtaa rahasto-osuudet toiseen LähiTapiola-rahaston tai muuhun FIM Varainhoito Oy:n hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin ennen sulautumista. Osuudenomistajan on annettava lunastus- tai vaihtotoimeksianto viimeistään 17.2.2016 ennen klo 18.00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa sekä mahdollinen merkintäpalkkio veloitetaan. Lunastuksesta kertyvät varat maksetaan rahaston sääntöjen mukaisesti, arviolta seuraavana pankkipäivänä. Vastaanottavan rahaston A-sarjan avaintietoesite, rahastoesite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus ovat saatavilla LähiTapiolan verkkopalvelusta, www.lahitapiola.fi ja S-Pankin verkkopankista, www.s-pankki.fi. Lisätietoja sulautumisesta saa LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen puhelinpalvelusta, p. 09 453 8500 (avoinna ma–pe klo 9–17). Sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla FIM Varainhoito Oy:stä, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki.