Siirry suoraan sisältöön

FIM Visio Sijoitusrahaston nimi muuttui FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt Sijoitusrahastoksi 16.6.2014

16.6.2014

FIM Varainhoito Oy:n hallinnoimien FIM Mondo Sijoitusrahaston, FIM Unioni Sijoitusrahaston ja FIM Visio Sijoitusrahaston säännöt muuttuvat. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 29.4.2014.

Muutokset FIM Mondo sijoitusrahaston säännöissä

Rahaston uusi nimi on FIM Maailma Sijoitusrahasto. Rahaston palkkiorakennetta muutetaan siten, että hallinnointipalkkio sisältää myös säilytysyhteisölle maksettavan palkkion. Tästä syystä hallinnointipalkkion enimmäismäärä säännöissä nousee hieman. Rahastosta perittävät kokonaispalkkiot eivät kuitenkaan muutu. Uudet hallinnointipalkkiot 16.6.2014 alkaen ovat A-osuussarjassa 1,8 % ja C-osuussarjassa 1,1 %. FIM Forte Sijoitusrahasto sulautuu FIM Mondo Sijoitusrahastoon 16.6.2014 ja sulautumisen yhteydessä FIM Mondon sijoitusstrategia ja sijoituspainotukset muuttuvat siten, että rahasto voi sijoittaa jatkossa myös suomalaisiin arvopapereihin.

Muutokset FIM Unioni sijoitusrahaston säännöissä

Rahaston uusi nimi on FIM Eurooppa Sijoitusrahasto. Rahaston sijoitusrajoituksia muutetaan siten, että rahasto voi jatkossa sijoittaa laajasti eurooppalaisten (mukaan lukien EU:n ulkopuolisiin maihin rekisteröityjen) yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Nykyisin rahasto sijoittaa vain ETA-alueella olevien yhtiöiden euromääräisiin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Lisäksi rahaston palkkiorakennetta muutetaan siten, että hallinnointipalkkio sisältää myös säilytysyhteisölle maksettavan palkkion. Rahastosta perittävä kokonaispalkkio ei kuitenkaan muutu. Uusi hallinnointipalkkio 16.6.2014 alkaen on 1,80 %.

Muutokset FIM Visio sijoitusrahaston säännöissä

Rahaston uusi nimi on FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt Sijoitusrahasto. Rahaston palkkiorakennetta muutetaan siten, että hallinnointipalkkio sisältää myös säilytysyhteisölle maksettavan palkkion. Rahastosta perittävä kokonaispalkkio ei kuitenkaan muutu. Uusi hallinnointipalkkio 16.6.2014 alkaen on 1,85 %. 

Kaikkien edellä mainittujen kolmen rahaston sääntöjä on lisäksi muutettu siten, että rahastot voivat sijoittaa myös suomalaisten tai muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tai kolmanteen maahan sijoittautuneiden vaihtoehtorahastojen osuuksiin. Sääntöihin on tehty myös muita pienempiä teknisiä muutoksia. 

Sääntömuutokset tulevat voimaan 16.6.2014, eivätkä ne edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. 

Uudet säännöt voi tilata puhelimitse FIM Asiakaspalvelusta, puh. (09) 6134 6250, tai hakea verkkopalvelustamme.