Siirry suoraan sisältöön

FIM Russia Small Cap sulautuu FIM Russia -rahastoon

19.12.2014

FIM Russia Small Cap Sijoitusrahasto ("sulautuva rahasto") sulautetaan FIM Russia Sijoitusrahastoon ("vastaanottava rahasto") 27.1.2015. Sulautumisen taustalla on rahastovalikoiman kokonaistarkastelu ja FIM Russia Small Capin vähäinen asiakaskysyntä. Finanssivalvonta on 15.12.2014 antanut sulautumiselle täytäntöönpanoluvan.


Vastaanottavassa rahastossa ei ole tarvetta tehdä sijoituspainotusten muutoksia ennen sulautumista. Sulautuvan rahaston sijoituspainotuksiin tehdään vähäisiä muutoksia ennen sulautumista.

 

Molemmat sulautumiseen osallistuvat rahastot ovat osakerahastoja. Sulautuva rahasto osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pieniin ja keskisuuriin venäläisiin yrityksiin, joilla on kasvupotentiaalia. Vastaanottava rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa venäläisiin ja muihin entisen Neuvostoliiton maissa toimiviin yrityksiin. Rahasto sijoittaa myös yhtiöihin, joille Venäjä on merkittävä markkina-alue. Sulautuvan rahaston riskiluokka on 6 ja vastaanottavan rahaston riskiluokka on 7. Vuoden 2014 juoksevien kulujen arvio on molemmissa rahastoissa 2,21 %. Molemmissa rahastoissa on yksi osuussarja, jossa on vain kasvuosuuksia.

 

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei edellytä mitään toimenpiteitä, eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille. Sulautumisella ei myöskään ole vaikutusta alkuperäiseen hankintahintaan tai omistusajan pituuteen.

Sulautumisessa sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirretään vastaanottavaan rahastoon. Tällöin sulautuva rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta. Sulautuvan rahaston osuudenomistajista tulee vastaanottavan rahaston osuudenomistajia. Sulautumisen yhteydessä vastaanottavan rahaston varallisuus ja osuudenomistajien lukumäärä kasvavat. Sulautuvan rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan vastaanottavan rahaston osuudenomistajina sulautumishetkestä 27.1.2015 alkaen. Kuukausisäästösopimus sulautuvassa rahastossa siirretään automaattisesti vastaanottavan rahaston kuukausisäästösopimukseksi.

 

Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Sulautumiseen osallistuvien rahastojen osuudenomistajilla on kuitenkin oikeus lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa tai vaihtaa rahasto-osuudet toiseen FIM Varainhoito Oy:n hallinnoiman rahaston rahasto-osuuksiin ennen sulautumista. Osuudenomistajan on annettava lunastus- tai vaihtotoimeksianto viimeistään 27.1.2015 ennen klo 16.00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa. Lunastuksesta kertyvät varat maksetaan rahaston sääntöjen mukaisesti, arviolta seuraavana pankkipäivänä.

 

Vastaanottavan rahaston avaintietoesite, rahastoesite, rahaston säännöt sekä puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus ovat saatavilla FIMin verkkopalvelusta. Sulautumista koskevat tilintarkastajien ja säilytysyhteisön lausunnot sekä lisätietoja sulautumisesta on saatavilla FIM Asiakaspalvelusta, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki tai puhelimitse numerosta (09) 6134 6250.