Verkkopankissa ja S-mobiilissa on järjestelmäpäivityksestä johtuva huoltokatko 27.9. kello 00.05–6.00. Pahoittelemme häiriötä.

S-Sijoitusobligaatio Osakekori Kisasponsorit III/2016

Sijoitusobligaatio on hyvä valinta, kun etsit tavallista määräaikaistalletusta parempaa tuottoa rahoillesi, mutta et halua ottaa riskejä, jotka liittyvät suoraan osakesijoittamiseen. Pääomaturvan ansiosta saat sijoittamasi nimellispääoman takaisin eräpäivänä, jolloin sinulle maksetaan myös mahdollinen tuotto. 

Tuotteen seuranta

Liikkeeseenlaskupäivä 1.9.2016
Eräpäivä 1.9.2021
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Tuottohistoria 25.09.2020

Arvostus 98,62 %
Kehitys 1 kk 0,07 %
Tuotto alusta -8,69 %

Kohde-etuudet

Kymmenen pörssiosakkeen tasapainoin muodostama osakekori. Yritykset ovat Atos S.E., Bridgestone Corporation, Coca-Cola Company, Dow Chemical Company, General Electric Company, McDonald’s Corporation, Panasonic Corporation, Procter & Gamble Company, Samsung Electronics Company Limited ja Visa Incorporation.

Tuottomahdollisuus

Sijoitusobligaation tuotto perustuu kymmenen pörssiyhtiön osakkeen tasapainoin muodostaman osakekorin lainaehtojen mukaisesti laskettuun arvonkehitykseen sijoitusaikana. Osakekorin tuoton laskennassa neljän parhaiten kehittyneen osakkeen arvonmuutokseksi lukitaan kiinteä, 25 %:n tuotto (korvaustaso). Loput kuusi osaketta huomioidaan niiden todellisen arvonkehityksen mukaisesti ja niiden tuotto voi vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti osakekorin tuottoon. Jos osakekorin tuotto on nolla tai negatiivinen, sijoitukselle ei makseta tuottoa. Osakekorin kehityksestä riippumatta sijoittajalle maksetaan eräpäivänä sijoitettu nimellispääoma. Tämä nimellispääoman takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä, eikä se kata maksettua 8 %:n ylikurssia.

Pääomaturva

Mitä pääomaturva tarkoittaa?

Pääomaturva tarkoittaa sitä että saat takaisin 100 % sijoittamastasi nimellispääomasta eräpäivänä. Nimellispääomalla taas tarkoitetaan sijoitusobligaatioon sijoittamaasi summaa, josta on vähennetty ylikurssi eli nimellisarvon ylittävä merkintähinnan osa. Liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata ylikurssia. Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Ennen eräpäivää obligaation arvo voi olla sijoitettua nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.

Osakekori Kisasponsorit III/2016 -sijoitusobligaation tuotto määräytyy kym­menen pörssiyhtiön osakkeen muodostaman osakekorin kehityk­sen perusteella. Osakekorin yritykset ovat toi­mialojensa johtavia yrityksiä ja Rion 2016 kesäolympialaisten spon­soreita. Kisojen aikaisen maail­manlaajuisen näkyvyyden myötä valituilla yrityksillä on hyvät mah­dollisuudet kasvattaa tunnettavuut­taan ja myyntiään. Osakekorin riskiä pienentää toimi­alakohtainen ja maantieteellinen hajautus.

Katso tarkemmin markkinointimateriaali, lainakohtaiset ehdot ja liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite (Structured Note and Certificate Programme) täydennyksineen. Tutustu lisäksi tarkemmin keskeisiin riskitekijöihin markkinointimateriaalissa.

Usein kysytyt kysymykset 

Sijoitusobligaatio on pääomaturvattu sijoituslaina, joka koostuu kahdesta osasta: perinteisestä ja turvallisesta korkosijoituksesta sekä erityyppisistä tuottokomponenteista. Sijoitettu nimellispääoma on turvattu, ja tuoton suuruus riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuksia voivat olla esimerkiksi osakkeet, rahastot, korot, hyödykkeet, valuutat ja näiden yhdistelmät.

Sijoitusobligaatio on hyvä valinta silloin, kun sinulle on tärkeää, että rahasi ovat turvassa, mutta arvostat myös mahdollisuutta hyvään tuottoon. Sijoitusobligaatio on määräaikainen sijoitus (3–5 vuotta), joten tiedät sijoitusta tehdessäsi tarkan eräpäivän, jona sijoitus erääntyy. Sijoitusobligaatiot ovat turvallinen vaihtoehto pääomaturvansa puolesta – sijoittajana säilytät vähintään sijoittamasi summan (100 % nimellispääomasta lainan eräpäivänä) riippumatta siitä, miten tuottokomponentit edistyvät. Huomioithan kuitenkin, että pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. 

Tuotteesta riippuen sijoitusobligaatioista voidaan periä merkintäpalkkio, joka on yleensä prosentti nimellisarvosta. Tämän lisäksi sijoitusobligaation merkintähintaan sisältyy strukturointikustannus, josta katetaan tuotteen kehittämiseen, myyntiin, selvittämiseen, säilytykseen ja jälkimarkkinapalveluun liittyvät kustannukset. Strukturointikustannuksen sisältyminen merkintähintaan tarkoittaa, ettei sitä vähennetä eräpäivänä maksettavasta tuotosta tai eräpäivänä maksettavasta nimellispääomasta. Strukturointikustannus vaihtelee sijoitusobligaatioissa, ja se on ilmoitettu kunkin tuotteen markkinointimateriaalissa. S-Sijoitusobligaatioiden säilytys S-Pankissa on ilmaista.

Pääomaturvatun sijoitusobligaation voi myydä pois myös kesken laina-ajan. Tällöin sijoitusobligaation arvo määräytyy nollakupongin arvon ja option arvon summasta. Jälkimarkkinahinta voi siis poiketa merkittävästikin kohde-etuuden arvosta. Huomioithan, että pääomaturva on voimassa täysimääräisesti vain lainan eräpäivänä eikä se kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota.

Sijoitusobligaatiot eivät kuulu talletussuojan piiriin, vaan niihin liittyy liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa korvausta voi hakea Sijoittajien korvausrahastolta.

Sijoitusobligaation takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Jos liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoittamansa nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. 

Yksittäinen sijoitusobligaatio on myynnissä vain rajoitetun ajan. Tarkka myyntiaika käy ilmi tuotekohtaisesta markkinointimateriaalista sekä ehdoista. Kulloinkin myynnissä olevia sijoitusobligaatioita voit ostaa S-Pankin verkkopankin Sijoitukset -välilehdellä. 

Sijoitusobligaatioiden minimimerkintähinnat voivat vaihdella paljonkin. Minimimerkintämäärä ilmoitetaan tuote-esitteessä. Aiemmin myynnissä olleissa S-Sijoitusobligaatioissa minimimerkintäsumma on ollut 1060 euroa.

Pääomaturva tarkoittaa sitä, että eräpäivänä sijoitusobligaation liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajalle takaisin vähintään sijoitetun nimellispääoman.