S-Sijoitusobligaatio Eurooppalaiset Vientiyritykset I/2016

Sijoitusobligaatio on hyvä valinta, kun etsit tavallista määräaikaistalletusta parempaa tuottoa rahoillesi, mutta et halua ottaa riskejä, jotka liittyvät suoraan osakesijoittamiseen. Pääomaturvan ansiosta saat sijoittamasi nimellispääoman takaisin eräpäivänä,  jolloin sinulle maksetaan myös mahdollinen tuotto. 

Tuotteen seuranta

Liikkeeseenlaskupäivä 2.3.2016
Eräpäivä 2.3.2021
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Tuottohistoria 25.09.2020

Arvostus 98,57 %
Kehitys 1 kk 0,01 %
Tuotto alusta -7,01 %

Kohde-etuudet

Kymmenen pörssiosakkeen tasapainoin muodostama osakekori. Osakekorin yhtiöt ovat Anheuser-Busch InBev S.A./NV, Bayer AG, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Danone S.A., Koninklijke Philips NV, Sanofi S.A., Compagnie de Saint-Gobain, Schneider Electric SE, Unilever NV ja Wärtsilä Oyj.

Tuottomahdollisuus

Sijoitusobligaation tuotto perustuu osakekorin arvonkehitykseen sijoitusaikana. Sijoittaja hyötyy osakekorin lainaehtojen mukaisesta positiivisesta arvonkehityksestä tuottokertoimen osuuden verran. Kunkin osakkeen tuotto on rajattu 30 %:iin eli osakekorin tuotto voi olla enintään 30 %. Tuottokerroin on 95 %, mikä tarkoittaa, että eräpäivänä sijoittajalle maksetaan 95 % lainaehtojen mukaisesti lasketusta osakekorin positiivisesta tuotosta.  Jos osakekorin arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, sijoitukselle ei makseta tuottoa. 

Pääomaturva

Pääomaturva tarkoittaa sitä että saat takaisin 100 % sijoittamastasi nimellispääomasta eräpäivänä. Nimellispääomalla taas tarkoitetaan sijoitusobligaatioon sijoittamaasi summaa, josta on vähennetty ylikurssi eli nimellisarvon ylittävä merkintähinnan osa. Liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata ylikurssia. Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Ennen eräpäivää obligaation arvo voi olla sijoitettua nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.

Pääomaturvatun sijoitusobligaation rakenne:

Pääomaturvattu sijoitusobligaatio koostuu kahdesta osasta: korko- ja tuotto-osasta.

   • Korko-osan avulla saat sijoituksen erääntyessä vähintään sijoittamasi nimellispääoman takaisin, riippumatta tuotto-osan kehityksestä.
   • Tuotto-osan (esimerkiksi osakkeet, valuutat, hyödykkeet) kehittyessä suotuisasti saat lisäksi tuottoa sijoittamallesi pääomalle.
   • Strukturointikustannuksella tarkoitetaan kaikkia sijoitusobligaatiosta liikkeeseenlaskijalle aiheutuvia kustannuksia.
   • Ylikurssi on nimellispääoman ylittävä merkintähinnan osa. Ylikurssi mahdollistaa suuremman tuotto-osan, mikä taas vaikuttaa korkeampaan tuottokertoimeen.

Katso tarkemmin markkinointimateriaali, lainakohtaiset ehdot ja liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite (Structured Note and Certificate Programme) täydennyksineen. Tutustu lisäksi tarkemmin keskeisiin riskitekijöihin markkinointimateriaalissa.

Sijoitusobligaatiolla vakaata ja turvallista tuottoa

Sijoitusobligaatiolla vakaata ja turvallista tuottoa

Obligaatio saattaa kuulostaa hankalalle vaihtoehdolle tavallisesta säästäjästä. Sijoitusobligaatio on kuitenkin vaivaton ja turvallinen tapa hyötyä osakkeiden arvonkehityksestä.

Lue lisää sijoitusobligaatiosta

Usein kysytyt kysymykset 

Sijoitusobligaatio on pääomaturvattu sijoituslaina, joka koostuu kahdesta osasta: perinteisestä ja turvallisesta korkosijoituksesta sekä erityyppisistä tuottokomponenteista. Sijoitettu nimellispääoma on turvattu, ja tuoton suuruus riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuksia voivat olla esimerkiksi osakkeet, rahastot, korot, hyödykkeet, valuutat ja näiden yhdistelmät.

Sijoitusobligaatio on hyvä valinta silloin, kun sinulle on tärkeää, että rahasi ovat turvassa, mutta arvostat myös mahdollisuutta hyvään tuottoon. Sijoitusobligaatio on määräaikainen sijoitus (3–5 vuotta), joten tiedät sijoitusta tehdessäsi tarkan eräpäivän, jona sijoitus erääntyy. Sijoitusobligaatiot ovat turvallinen vaihtoehto pääomaturvansa puolesta – sijoittajana säilytät vähintään sijoittamasi summan (100 % nimellispääomasta lainan eräpäivänä) riippumatta siitä, miten tuottokomponentit edistyvät. Huomioithan kuitenkin, että pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. 

Tuotteesta riippuen sijoitusobligaatioista voidaan periä merkintäpalkkio, joka on yleensä prosentti nimellisarvosta. Tämän lisäksi sijoitusobligaation merkintähintaan sisältyy strukturointikustannus, josta katetaan tuotteen kehittämiseen, myyntiin, selvittämiseen, säilytykseen ja jälkimarkkinapalveluun liittyvät kustannukset. Strukturointikustannuksen sisältyminen merkintähintaan tarkoittaa, ettei sitä vähennetä eräpäivänä maksettavasta tuotosta tai eräpäivänä maksettavasta nimellispääomasta. Strukturointikustannus vaihtelee sijoitusobligaatioissa, ja se on ilmoitettu kunkin tuotteen markkinointimateriaalissa. S-Sijoitusobligaatioiden säilytys S-Pankissa on ilmaista.

Pääomaturvatun sijoitusobligaation voi myydä pois myös kesken laina-ajan. Tällöin sijoitusobligaation arvo määräytyy nollakupongin arvon ja option arvon summasta. Jälkimarkkinahinta voi siis poiketa merkittävästikin kohde-etuuden arvosta. Huomioithan, että pääomaturva on voimassa täysimääräisesti vain lainan eräpäivänä eikä se kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota.

Sijoitusobligaatiot eivät kuulu talletussuojan piiriin, vaan niihin liittyy liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa korvausta voi hakea Sijoittajien korvausrahastolta.

Sijoitusobligaation takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Jos liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoittamansa nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. 

Yksittäinen sijoitusobligaatio on myynnissä vain rajoitetun ajan. Tarkka myyntiaika käy ilmi tuotekohtaisesta markkinointimateriaalista sekä ehdoista. Kulloinkin myynnissä olevia sijoitusobligaatioita voit ostaa S-Pankin verkkopankin Sijoitukset -välilehdellä. 

Sijoitusobligaatioiden minimimerkintähinnat voivat vaihdella paljonkin. Minimimerkintämäärä ilmoitetaan tuote-esitteessä. Aiemmin myynnissä olleissa S-Sijoitusobligaatioissa minimimerkintäsumma on ollut 1060 euroa.