S-Sijoitusobligaatio Eurooppalaiset Suuryritykset IV/2016

Sijoitusobligaatio on hyvä valinta, kun etsit tavallista määräaikaistalletusta parempaa tuottoa rahoillesi, mutta et halua ottaa riskejä, jotka liittyvät suoraan osakesijoittamiseen. Pääomaturvan ansiosta saat sijoittamasi nimellispääoman takaisin eräpäivänä, jolloin sinulle maksetaan myös mahdollinen tuotto.

Eurooppalaiset Suuryritykset IV/2016 -sijoitusobligaation tuotto määräytyy kymmenen eurooppalaisen pörssiyhtiön osakkeen muodostaman osakekorin kehityksen perusteella. Osakekorin yritykset ovat pitkään alalla toimineita yrityksiä ja kuuluvat toimialojensa johtajiin. Osakekorin riskiä pienentää toimialakohtainen ja maantieteellinen hajautus.

Tuotteen seuranta

Liikkeeseenlaskupäivä 26.10.2016
Eräpäivä 26.10.2021
Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Tuottohistoria 21.09.2020

Arvostus 98,61 %
Kehitys 1 kk 0,07 %
Tuotto alusta -6,97 %

Kohde-etuudet

Kymmenen eurooppalaisen pörssiosakkeen tasapainoin muodostama osakekori. Yritykset ovat AstraZeneca plc, AXA S.A., Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, GlaxoSmithKline plc, Royal Dutch Shell plc, Swiss Re AG, Telefonica S.A., Total S.A. ja Vivendi S.A. 

Tuottomahdollisuus

Sijoitusobligaation tuotto perustuu kymmenen eurooppalaisen pörssiyrityksen osakkeen muodostaman osakekorin kehityksen perusteella. Osakekorin tuoton laskennassa neljän parhaiten kehittyneen osakkeen arvonmuutokseksi lukitaan kiinteä 20 %:n tuotto (korvaustaso), muiden osakkeiden kurssikehitystä ei ole rajoitettu. Sijoittaja hyötyy osakekorin lainaehtojen mukaan lasketusta positiivisesta arvonkehityksestä tuottokertoimen osuuden verran. Tuottokerroin on 75 %, mikä tarkoittaa, että eräpäivänä sijoittajalle maksetaan 75 % osakekorin positiivisesta tuotosta. Jos osakekorin arvonkehitys on nolla tai negatiivinen, sijoitukselle ei makseta tuottoa.

Pääomaturva

Mitä pääomaturva tarkoittaa?

Pääomaturva tarkoittaa sitä että saat takaisin 100 % sijoittamastasi nimellispääomasta eräpäivänä. Nimellispääomalla taas tarkoitetaan sijoitusobligaatioon sijoittamaasi summaa, josta on vähennetty ylikurssi eli nimellisarvon ylittävä merkintähinnan osa. Liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata ylikurssia. Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Ennen eräpäivää obligaation arvo voi olla sijoitettua nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.

Katso tarkemmin markkinointimateriaali, lainakohtaiset ehdot ja liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite (Structured Note and Certificate Programme) täydennyksineen. Tutustu lisäksi tarkemmin keskeisiin riskitekijöihin markkinointimateriaalissa.

Usein kysytyt kysymykset 

Sijoitusobligaatio on pääomaturvattu sijoituslaina, joka koostuu kahdesta osasta: perinteisestä ja turvallisesta korkosijoituksesta sekä erityyppisistä tuottokomponenteista. Sijoitettu nimellispääoma on turvattu, ja tuoton suuruus riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuksia voivat olla esimerkiksi osakkeet, rahastot, korot, hyödykkeet, valuutat ja näiden yhdistelmät.

Sijoitusobligaatio on hyvä valinta silloin, kun sinulle on tärkeää, että rahasi ovat turvassa, mutta arvostat myös mahdollisuutta hyvään tuottoon. Sijoitusobligaatio on määräaikainen sijoitus (3–5 vuotta), joten tiedät sijoitusta tehdessäsi tarkan eräpäivän, jona sijoitus erääntyy. Sijoitusobligaatiot ovat turvallinen vaihtoehto pääomaturvansa puolesta – sijoittajana säilytät vähintään sijoittamasi summan (100 % nimellispääomasta lainan eräpäivänä) riippumatta siitä, miten tuottokomponentit edistyvät. Huomioithan kuitenkin, että pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. 

Tuotteesta riippuen sijoitusobligaatioista voidaan periä merkintäpalkkio, joka on yleensä prosentti nimellisarvosta. Tämän lisäksi sijoitusobligaation merkintähintaan sisältyy strukturointikustannus, josta katetaan tuotteen kehittämiseen, myyntiin, selvittämiseen, säilytykseen ja jälkimarkkinapalveluun liittyvät kustannukset. Strukturointikustannuksen sisältyminen merkintähintaan tarkoittaa, ettei sitä vähennetä eräpäivänä maksettavasta tuotosta tai eräpäivänä maksettavasta nimellispääomasta. Strukturointikustannus vaihtelee sijoitusobligaatioissa, ja se on ilmoitettu kunkin tuotteen markkinointimateriaalissa. S-Sijoitusobligaatioiden säilytys S-Pankissa on ilmaista.

Pääomaturvatun sijoitusobligaation voi myydä pois myös kesken laina-ajan. Tällöin sijoitusobligaation arvo määräytyy nollakupongin arvon ja option arvon summasta. Jälkimarkkinahinta voi siis poiketa merkittävästikin kohde-etuuden arvosta. Huomioithan, että pääomaturva on voimassa täysimääräisesti vain lainan eräpäivänä eikä se kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota.

Sijoitusobligaatiot eivät kuulu talletussuojan piiriin, vaan niihin liittyy liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijan mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa korvausta voi hakea Sijoittajien korvausrahastolta.

Sijoitusobligaation takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Jos liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoittamansa nimellispääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. 

Yksittäinen sijoitusobligaatio on myynnissä vain rajoitetun ajan. Tarkka myyntiaika käy ilmi tuotekohtaisesta markkinointimateriaalista sekä ehdoista. Kulloinkin myynnissä olevia sijoitusobligaatioita voit ostaa S-Pankin verkkopankin Sijoitukset -välilehdellä. 

Sijoitusobligaatioiden minimimerkintähinnat voivat vaihdella paljonkin. Minimimerkintämäärä ilmoitetaan tuote-esitteessä. Aiemmin myynnissä olleissa S-Sijoitusobligaatioissa minimimerkintäsumma on ollut 1060 euroa.

Pääomaturva tarkoittaa sitä, että eräpäivänä sijoitusobligaation liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajalle takaisin vähintään sijoitetun nimellispääoman.