Siirry suoraan sisältöön
Sijoita vaivattomasti reaaliomaisuuteen

S-Pankki Uudistava Maatalous C

Avaintietoesite (PDF, 61 kt)


Mihin S-Pankki Uudistava Maatalous sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Uudistava Maatalous -erikoissijoitusrahasto sijoittaa pääosin Suomessa sijaitseviin tiloihin ja peltoihin, joissa harjoitetaan uudistavaa maataloutta. Rahaston tuotto muodostuu sijoituskohteissa harjoitettavan maataloustoiminnan tuloksesta sekä kohteiden arvon noususta. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista ennakoitavissa olevaa tuottoa kohtuullisella riskillä.

Riski
Tuotto alusta* -
Kertasijoitus vähintään 500 000 €


Rahaston merkintäpäivät

Seuraavat merkintäpäivät ovat 15.12.2022, 15.3.2023, 15.6.2023, 15.9.2023, 15.12.2023 ja seuraavat lunastuspäivät ovat 15.12.2022, 15.6.2023, 15.12.2023 ennen klo 16.

2022-9-15

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 15.9.2022

Rahaston kolmannen vuosineljänneksen aikana salkun kokoa onnistuttiin kasvattamaan kesälomakaudesta huolimatta. Rahaston ja maatalousyrittäjien omistamien tilayhtiöiden tukikelpoisen peltomaan pinta-ala yli kolminkertaistui 86 hehtaarista 283 hehtaariin. Rahaston kasvoi kooltaan noin 11 miljoonaan euroon. Sijoittajia rahastolla on jo yli 1000, mikä osoittaa kotimaisen ruoantuotannon ja ilmastonmuutoksen vastaisten toimien kiinnostavan laajalti. Myös mahdollisuus hajauttaa sijoitussalkkua pysyvään reaaliomaisuuteen sijoittavaan rahastoon tuntui kiinnostavan. Ruokasektori on pysynyt otsikoissa, sillä Ukrainan sota vaikuttaa merkittävästi sekä polttoaineiden että lannoitteiden hintoihin. Öljyn hinta on kesän jälkeen pudonnut lähelle vuoden takaisia hintoja, mutta lannoitteiden hinnoissa pudotus on ollut maltillisempi. Maailmanpankin lannoiteindeksi on laskenut 20 % huippuarvostaan ollen kuitenkin yhä 60 % korkeampi vuodentakaiseen verrattuna. Etenkin lannoitteiden hinta aiheuttaa haasteita maatalousyrittäjille, mutta uudistavan maatalouden toimenpiteillä, kuten maan kasvukunnon parantamisella, muokkauksen vähentämisellä, typensitojakasvien viljelyllä, viljelykierron monipuolistamisella sekä kierrätysravinteiden hyödyntämisellä tätä kustannusvaikutusta voidaan pienentää. Maatalousyrittäjien tilannetta on helpottanut viime vuotta paremman satokauden (+40 %) lisäksi ruoan hintojen nousu. Inflaatio on noussut 8 prosenttiin, mutta ruoan inflaatio jopa 12 prosenttiin. Myös maataloustuotteiden hinnat ovat nousseet. Esimerkiksi kevätvehnän hinta on noussut vuodentakaisesta noin 40 %, kauran 55 %, rukiin 85 % sekä herneen 30 %. Koska rahaston tuotto on sidottu osittain maatalousliiketoiminnan kannattavuuteen, parantaa maataloustuotteiden hintojen nousu rahaston tuotto-odotuksia. Maatalouden vaikea taloustilanne saattaa lisätä peltomaan tarjontaa ja toisaalta korkojen nousu lisää mielenkiintoa vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja kohtaan. Peltomaan markkinahintoihin Ukrainan sodalla tai rahamarkkinoiden muutoksilla ei toistaiseksi ole ollut merkittävää vaikutusta. Pidemmän aikavälin muutoksia peltomaan hintatasoihin voi tulla, ja seuraammekin tilannetta tarkasti.

Jussi Nykänen

Rahastoa hoitaa

Jussi Nykänen
johtaja,
Vaikuttavuussijoittaminen

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 3,00 % jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
  • 0,50 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta
  • 0,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 10 vuotta

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka voidaan veloittaa sijoituksesta kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia tiedonantoasetuksen 9 artiklan mukaisesti. Rahaston pyrkii muun muassa edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, kestävää maan käyttöä sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua. Sijoitukset edistävät myös yhteiskunnallisia tavoitteita parantamalla maataloustuotannon kannattavuutta ja ruokahuollon omavaraisuutta sekä pienentämällä yrittäjän taloudellisia riskejä.

Rahasto pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista vähentämällä hiilipäästöjä ja sitomalla hiiltä maaperään. Hiilen sitoutumista maaperään tehostetaan mm. monipuolisella viljelykierrolla, ympärivuotisella kasvipeitteellä (monilajiset aluskasvustot, kerääjäkasvit, monivuotiset nurmet), vesitaloutta parantamalla sekä muokkausta minimoimalla. Rahasto skaalaa merkittävästi uudistavaa maanviljelyä ja siten edesauttaa maanviljelyn transitiota päästölähteestä hiilinieluksi. Lisäksi sijoituksilla pyritään pienentämään toiminnan aikaisia päästöjä verrattuna sijoitusta edeltävään toimintaan esimerkiksi siirtymällä käyttämään uusiutuvia energialähteitä fossiilisten sijaan (esim. siirrytään öljyn käytöstä biokaasuun), vaihtamalla sähkö uusiutuvalla tuotettuun tai tuottamalla itse sähköä esim. aurinkovoimalla, parantamalla käytettävien laitteiden energiatehokkuutta ja vähentämällä energiasyöppöjen laitteiden (esimerkiksi jäähdytyslaitteistot, joiden käyttöä voidaan optimoida uusien anturi- ja säätöjärjestelmien avulla) sekä käyttämällä kierrätettyjä tuotteita (esim. kierrätettyä kipsiä tai teollisuudesta tulevia typpipitoisia materiaaleja lannoitteiden sijaan) neitseellisten tuotteiden korvaajina.

Rahasto voi myös tehdä sijoituksia EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin toimintoihin, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Tällä hetkellä ei ole olemassa mittausmenetelmiä laajempien peltokokonaisuuksien hiilitaseen mittaamiseen. Seuraamme ja pyrimme tukemaan uudentyyppisten mittausmenetelmien kehittämistä. Rahastossa seurataan sellaisten toimenpiteiden toteutumista, joilla tiedetään olevan positiivinen ilmastovaikutus. Lisäksi rahastossa seurataan kemikaalien käytön pienenemistä vuositasolla. Viljantuotannon ja -käsittelyn osalta seuraamme polttoainekulutusta. Sijoituskohteena olevat tilat raportoivat vähintään vuositasolla toiminnoistaan ja raportteja käytetään toiminnan ohjaamiseen.

Rahasto tukee edellä mainituilla toiminnallaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Pariisin ilmastosopimuksessa ei asetettu maakohtaisia tavoitteita päästöjen vähentämiselle, joten ei ole mahdollista tehdä tarkkaa arviota rahaston toimenpiteiden positiivisten ilmastovaikutusten suhteesta Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.