Siirry suoraan sisältöön
Sijoita vaivattomasti reaaliomaisuuteen

S-Pankki Uudistava Maatalous A

Avaintietoesite (PDF, 61 kt)


Mihin S-Pankki Uudistava Maatalous sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Uudistava Maatalous -erikoissijoitusrahasto sijoittaa pääosin Suomessa sijaitseviin tiloihin ja peltoihin, joissa harjoitetaan uudistavaa maataloutta. Rahaston tuotto muodostuu sijoituskohteissa harjoitettavan maataloustoiminnan tuloksesta sekä kohteiden arvon noususta. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista ennakoitavissa olevaa tuottoa kohtuullisella riskillä.

Riski
Tuotto alusta* -
Kertasijoitus vähintään 200 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.


Rahaston merkintäpäivät

Seuraavat merkintäpäivät ovat 15.12.2022, 15.3.2023, 15.6.2023, 15.9.2023, 15.12.2023 ja seuraavat lunastuspäivät ovat 15.12.2022, 15.6.2023, 15.12.2023 ennen klo 16.


**Jos sijoittajatietosi eivät ole voimassa, sinun tulee täyttää ne S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Asetukset > Omat tiedot > Sijoittajatiedot ennen kun voit sijoittaa tähän rahastoon S-mobiilissa.

 


Miksi S-Pankki Uudistava Maatalous?

  • Tavoittele samanaikaisesti merkittävää positiivista vaikuttavuutta ja pitkän aikavälin taloudellista tuottoa.
  • Tasaista tuotto-odotusta. Tuotto perustuu maataloustoiminnan tulokseen ja peltomaan arvon nousuun.
  • Rahasto mahdollistaa maatalousyrittäjille liiketoiminnan kasvattamisen aiempaa joustavammin.
  • Pieni minimisijoitussumma, 200 euroa.

Ostaminen on helppoa: 

  • Merkintäpäivä neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.
  • Tarvitsetko apua? Soita meille


Miten sijoitan S-Pankki Uudistava Maatalous -rahastoon?

Voit ostaa eli merkitä S-Pankki Uudistava Maatalous -rahastoa S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Säästöt ja sijoitukset Rahastosäästäminen > Tutustu ja osta rahastoa  > S-Pankki Uudistava Maatalous tai S-mobiilissa valitsemalla S-Pankki > Sijoitukset > Tutustu ja sijoita > S-Pankki Uudistava Maatalous. Vähimmäiskertasijoitus rahaston A-osuussarjalla on 200 euroa.

Kun olet tehnyt merkinnän, rahat siirtyvät S-Pankki Uudistava Maatalous -rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan neljästi vuodessa vahvistetun rahasto-osuuden merkintäpäivän arvoon perustuen.

Osta rahastoa S-mobiilissa

Näin otat S-mobiilin käyttöön

Näin saat verkkopankkitunnukset

2022-6-15

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 15.6.2022

Rahaston toisen vuosineljänneksen aikana keskityimme ensimmäisten peltokauppojemme sujuvaan toteuttamiseen, missä onnistuimmekin. Kaupanteko siihen liittyvine prosesseineen piti meidät varsin kiireisinä, minkä myötä olemme saaneet toimintamme jo käyntiin ja prosessit pyörimään. Jatkossa toimintamme pääpaino on uusien kauppojen tekemisessä. Rahastomme on aivan uudenlaisena tuotteena herättänyt paljon kiinnostusta sijoittajien keskuudessa, ja rahaston koko onkin kasvanut jo noin 10 miljoonaan euroon. Kiinnostusta on ollut myös maataloussektorilla. Rahasto nähdään tervetulleena rahoitusratkaisuna etenkin suurempien peltokokonaisuuksien hankinnassa, joiden rahoitus oma- ja pankkirahoituksella on hyvin haastavaa. Varautuneitakin mielipiteitä olemme kuulleet, ja koemmekin tärkeänä aktiivisen panostamisen rahastomme toiminnasta tiedottamiseen. Ruokasektorin haasteet ovat saaneet paljon tilaa julkisessa keskustelussa. Ukrainan sota on kiihdyttänyt polttoaineiden ja lannoitteiden hintojen nousua, joskin kevään hintahuipuista on jo tultu hieman alaspäin. Uudistavan maatalouden tavoitteisiin sisältyvät maan kasvukunnon parantaminen, muokkauksen vähentäminen, typensitojakasvien viljely, viljelykierron monipuolistaminen sekä kierrätysravinteiden hyödyntäminen. Näillä keinoin uudistavalla maataloudella voidaan pienentää kulujen kasvun aiheuttamia haasteita, parantaa viljelyvarmuutta sekä lieventää sään ääri-ilmiöiden haitallisia vaikutuksia. Tuotannontekijöiden kallistuminen ja Ukrainan sota ovat nostaneet viljan hintaa kansainvälisissä pörsseissä, ja esimerkiksi Euronextin futuurihinta (Sep. 22) myllyvehnälle oli noin kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna. Tilanne aiheuttaa paineita ruoan hinnalle, mikä näkyy myös Pellervon taloustutkimuksen (PTT) ennusteessa, jonka mukaan ruoan hinta nousisi tänä vuonna 11 prosenttia. Tuottojen ja kulujen heiluessa maataloussektorin hyvä taloudenpito ja riskien hallinta ovat muodostuneet erittäin tärkeäksi menestymisen ehdoksi.

Jussi Nykänen

Rahastoa hoitaa

Jussi Nykänen
johtaja,
Vaikuttavuussijoittaminen

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

 • 4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
 • 3,00 % jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
 • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
 • 0,50 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta mutta alle 10 vuotta
 • 0,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 10 vuotta

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka voidaan veloittaa sijoituksesta kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

*Tämä on mainos. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia tiedonantoasetuksen 9 artiklan mukaisesti. Rahaston tavoitteena on erityisesti edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, kestävää maan käyttöä sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua. Samalla sijoitukset edistävät yhteiskunnallisia tavoitteita parantamalla maataloustuotannon kannattavuutta ja pienentämällä yrittäjän taloudellisia riskejä. Lisäksi varmistetaan, etteivät rahaston sijoituskohteet aiheuta merkittävää haittaa muille tiedonantoasetuksen mukaisille ympäristö- tai yhteiskunnallisille tavoitteille ja että sijoituskohteissa noudatetaan hyviä hallintotapoja.

Käytettävissä ei ole rahaston toimintaan soveltuvaa vertailuindeksiä, joten tuloksellisuuden mittaamisen käytännöt joudutaan kehittämään soveltuvien seurantajärjestelmien pohjalle käyttäen asiantuntijoita. Positiivinen vaikutus kasvihuoneisiin voidaan osittain todeta käyttämällä IPCC:n metodologioita sekä Gold Standard -prosesseja. Näiden lisäksi kehitetään uudentyyppisiä mittausmenetelmiä mm. Ilmatieteen laitoksen ja LUKE:n asiantuntijoiden kanssa. Mitattuja tuloksia verrataan maataloustuotannon tietoihin ennen sijoitusta. Samanlainen vertailu historialliseen dataan tehdään esimerkiksi kemikaalien sekä muiden ympäristöön vaikuttavien aineiden osalta. Tuloksista raportoidaan vuosittain.

Rahasto pyrkii vähentämään hiilipäästöjä ja sitomaan hiiltä maaperään. Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään edistämään Suomea pääsemään ns. neljän promillen aloitteeseen hiilen sitomisesta viljelysmaahan, johon Suomi on sitoutunut 45 muun maan kanssa. Suomen tavoitteesta toteutuisi arvion mukaan noin 1,5 % jokaista 100 miljoonaa euroa sijoitusta kohden. Edellä mainitun lisäksi rahastoskaalaa merkittävästi uudistavaa maanviljelyä ja siten edesauttaa maanviljelyn transitiota päästölähteestä hiilinieluksi. Sijoituksilla pyritään myös pienentämään toiminnan aikaisia päästöjä verrattuna sijoitusta edeltävään toimintaan. Päästöjä voidaan pienentää esimerkiksi siirtymällä käyttämään uusiutuvia energialähteitä fossiilisten sijaan (esim. siirrytään öljyn käytöstä biokaasuun), vaihtamalla sähkö uusiutuvalla tuotettuun tai tuottamalla itse sähköä esim. aurinkovoimalla, parantamalla käytettävien laitteiden energiatehokkuutta ja vähentämällä energiasyöppöjen laitteiden (esimerkiksi jäähdytyslaitteistot, joiden käyttöä voidaan optimoida uusien anturi- ja säätöjärjestelmien avulla) sekä käyttämällä kierrätettyjä tuotteita (esim. kierrätettyä kipsiä tai teollisuudesta tulevia typpipitoisia materiaaleja lannoitteiden sijaan) neitseellisten tuotteiden korvaajina. Lisäksi joissain tapauksissa voidaan tehdä toimenpiteitä, joilla tehostetaan hiilen sitoutumista maaperään ja kasvustoon.

Pariisin ilmastosopimuksessa ei asetettu maakohtaisia tavoitteita päästöjen vähentämiselle, joten ei ole mahdollista tehdä tarkkaa arviota rahaston toimenpiteiden positiivisten ilmastovaikutusten suhteesta Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Nykyiset kansallisesti määritetyt panokset (Nationally Determined Contribution) eivät riitä Pariisin sopimuksen asettamiin 1,5–2 Celsiusasteen lämmönnousutavoitteisiinpääsemistä (nykyiset sitoumukset nostaisivat lämpötila-arvioiden mukaan minimissään noin 3 Celsiusasteen) ja siten tavoitteita voidaan joutua kiristämään. Selvää kuitenkin on, että rahasto tukee Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy