Siirry suoraan sisältöön
Kotimaisiin toimitila- ja asuintontteihin sijoittava

S-Pankki Tontti B

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Tontti -rahasto sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin, vuokralle annettaviin rakennettuihin tai rakennettaviin toimitila- ja asuinkiinteistöihin. Tonttien pitkät maanvuokrasopimukset tuovat rahastolle tasaista vuokratuottoa pitkällä aikavälillä. S-Pankki Tontti sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkäaikaista, ennakoitavaa ja vakaata kassavirtaperusteista tuottoa.

Riski
Tuotto 12 kk* 5,97 %
Tuotto alusta* 4,12 %
Kertasijoitus vähintään 100 000 €

Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 30.9.2022, 30.12.2022 ja lunastuspäivä on 30.9.2022 ennen klo 16.

 


Lisätiedot: S-Pankki Tontti on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti Suomessa sijaitseviin toimitila- ja asuintontteihin. Rahastoa hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. S-Pankki Rahastoyhtiö Oy on ulkoistanut rahaston salkunhoidon S-Pankki Pääomarahastot Oy:lle.


Rahasto-osuuden arvo (EUR) 31.3.2022: 106,1279.

Rahaston sääntöjen mukaisia pääasiallisia sijoituskohteita ovat muun muassa Suomessa sijaitsevat, vuokralle annettavat toimitila- ja asuintontit sekä muut maa-alueet. Voimassa oleva sijoitusstrategia rajoittaa kuitenkin asuintonttien osuutta rahaston sijoituksista, kun taas toimitilatonttien osuutta ei ole rajoitettu. Rahaston sijoitusstrategiaa muutetaan siten, että jatkossa strategia mahdollistaa aiempaa vahvemman painotuksen myös asuintontteihin. Muutoksen myötä rahaston varat voidaan sijoittaa sekä toimitila- että asuintontteihin, mutta uusi strategia ei rajoita sitä, onko rahaston sijoituksista enemmistö sijoitettuna asuin- vai toimitilatontteihin. Muutoksella halutaan varmistaa salkunhoitotiimin riittävä liikkumavara toimitila- ja asuintonttien välillä kulloinkin voimassa olevan markkinanäkemyksen mukaan.

Muutos astuu voimaan 1.4.2021 lähtien. Muilta osin strategia säilyy ennallaan.

Rahastoa hoitaa

Ville Vääränen
rahastonhoitaja,
S-Pankki Tontti

  

 

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston {{data.countries}} suurinta aluetta {{data.countriesDate}}

Maa Osuus
{{country.name}} {{country.pct}} %

Rahaston {{data.investments}} suurinta sijoitusta {{data.investmentDate}}

Rahasto Nettoarvosta Muutos
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

 • {{fee.percent}}
 • {{data.ter}}

**Lunastuspalkkio on:

  • 5,00 %, jos sijoitusaika on alle 2 vuotta
  • 4,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 2 vuotta mutta alle 3 vuotta
  • 3,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 4 vuotta
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta mutta alle 10 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 10 vuotta

Rahaston säilytyspalkkio ei sisälly hallinnointipalkkioon.

Tuottosidonnainen palkkio enintään 20,00 % rahaston kalenterivuoden kokonaistuoton siitä osasta, joka ylittää 6,00 % vertailutuoton (tuottoylite). Tuottosidonnaisena palkkiona veloitetaan kuitenkin korkeintaan 20,00 % edellisen kalenterivuoden alusta lasketusta tuotosta.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. 

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Tämä on mainos. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy