Siirry suoraan sisältöön
Kotimaisiin toimitiloihin sijoittava

S-Pankki Toimitila A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)

Mihin S-Pankki Toimitila sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Toimitila on Suomen ensimmäinen toimitiloihin fokusoiva erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Toimitilat tarjoavat kiinteistömarkkinoilla pääsääntöisesti asuntosijoittamista korkeampia vuokratuottoja. S-Pankki Toimitila sopii pitkäaikaiselle sijoittajalle, joka tavoittelee asuntosijoittamista korkeampaa vuokratuoton tuotto-odotusta ja osakemarkkinoita alhaisempaa riskiä pidemmällä aikavälillä (5-10 vuotta).

Riski
Tuotto 12 kk* 8,90 %
Tuotto alusta* 5,68 %
Kertasijoitus vähintään 200 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.


Rahaston merkintäpäivät

Rahastolla on merkintäpäivä on neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä S-mobiilissa** tai verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.

Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 30.9.2022, 30.12.2022, 31.3.2023, 30.6.2023, 29.9.2023, 29.12.2023 ja lunastuspäivät ovat 30.9.2022, 31.3.2023 ja 29.9.2023 ennen klo 16.

 


**Jos sijoittajatietosi eivät ole voimassa, sinun tulee täyttää ne S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Asetukset > Omat tiedot > Sijoittajatiedot ennen kun voit sijoittaa tähän rahastoon S-mobiilissa.

 


Lisätiedot: S-Pankki Toimitila on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Rahastoa hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. S-Pankki Rahastoyhtiö Oy on ulkoistanut rahaston salkunhoidon S-Pankki Pääomarahastot Oy:lle.


Rahasto-osuuden arvo (EUR) 30.6.2022: 102,2424


Miksi kiinteistörahasto?

  • Helppo keino sijoittaa suoraan kiinteistöomistuksiin.
  • Toimitilat tarjoavat asuntomarkkinoilla pääsääntöisesti asuntosijoittamista korkeampia vuokratuottoja.
  • Suursijoittajan mahdollisuudet piensijoittajan ulottuville. Pieni minimisijoitussumma, 200 euroa.

Ostaminen on helppoa: 

  • S-Pankki Toimitila Erikoissijoitusrahastolla on merkintäpäivä neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.
  • Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.
  • Tarvitsetko apua? Soita meille.
2022-6-30

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 30.6.2022

Suomen kiinteistötransaktiomarkkina jatkui aktiivisena myös toisen neljänneksen aikana kauppavolyymin yltäessä 4,4 miljardin euron ennätyslukemiin alkuvuoden osalta. Niin kotimaiset kuin ulkomaiset sijoittajat ovat olleet markkinoilla aktiivisina, minkä lisäksi sekä transaktioiden keskimääräiset koot että niiden määrät nousivat edellisestä vuodesta. Hieman alle puolet (48 %) transaktioista sijoittui pääkaupunkiseudulle.  Asunnot (29 %) ja yhteiskuntakiinteistöt (23 %) olivat suurimmat vaihdannan kohteet, mutta myös liiketiloista (19 %) ja toimistoista (15 %) käytiin aktiivisesti kauppaa. Eniten ostoja markkinassa nähtiin kansainvälisten sijoittajien ja kotimaisten rahastojen toimesta. Katsauskauden aikana rahastomme hankki omistukseensa uutena kohteena Espoon Suurpellon kehittyvällä alueella sijaitsevan liikekeskuksen. Kiinteistön ankkurivuokralaisena toimii K-Supermarket, ja kohde täydentääkin erinomaisesti salkun pääkaupunkiseutupainoa vahvistaen vakaiden päivittäistavarakauppojen osuutta rahaston liiketila-segmentissä. Lisäksi rahastostamme myytiin Helsingin Lassilan alueella sijaitseva toimistokiinteistö sekä vahvistimme tulevaa vuokrakassavirtaa solmimalla niin uusia kuin jatkamalla nykyisiä vuokrasopimuksia. Rahaston loppuvuoden painopisteenä on uusien sijoitusstrategiaan sopivien hankintojen tekeminen, minkä ohella tutkimme nykysalkun muutaman kohteen kehittämispotentiaalia tulevaisuuden käyttötarkoituksien osalta. Rahaston Q2-tuotto oli osuussarjoittain 1,31–1,52 prosentin välillä pitkälti vakaasta nettokassavirrasta muodostuen. Rahaston vertailukelpoisen kiinteistösalkun arvonmuutoksen vaikutus oli vähäinen, ja uuden kohteen transaktiokulujen vaikutus kvartaalin tuottoon oli -0,2 prosenttiyksikköä. Rahasto ei jaksota transaktiokuluja. Rahastolla on 195 vuokralaista, joista 20 suurimman vuokralaisen osuus vuokratuotoista on 51,3 prosenttia. Rahaston vuokralaisten osalta isoimmat toimialasegmentit ovat vähittäiskauppa (27 %) sekä teollisuus (11 %). Inflaatio ja nousevat korot puhuttavat nyt niin Suomessa kuin maailmallakin. Pääsääntöisesti kaikki rahaston vuokrasopimukset ovat elinkustannusindeksiin sidottuja ja vuokrantarkistukset tapahtuvat 1–2 kertaa vuodessa. Lisäksi rahaston 24 kohteen osalta niiden hoito- ja ylläpitokuluista vastaa pääsääntöisesti vuokralainen. Nämä tekijät yhdessä antavat rahastolle inflaatiosuojaa nykyisessä markkinatilanteessa. Rahaston lainoista 47,6 prosenttia on suojattu tavanomaisin koronvaihtosopimuksin. Suojauksen tasoa arvioidaan jatkuvasti, eikä vallitsevassa tilanteessa ole toistaiseksi nähty tarvetta suojaustason muutoksille. Mikäli markkinatilanne kehittyy haastavampaan suuntaan, on mahdollista, että arvostuksiin tulee kohdistumaan laskupainetta. Inflaatio ja korkojen nousu eivät kuitenkaan toistaiseksi ole tuoneet näkyviä vaikutuksia kiinteistöjen arvoihin. Rahaston laadukkaan ja hyvin hajautetun kiinteistösalkun tavoitteena on tarjota osuudenomistajille vakaata, inflaatiosuojattua kassavirtatuottoa talouden erilaisissa suhdanteissa. Rahasto on avoinna uusille merkinnöille kvartaaleittain ja sen seuraava merkintäajankohta on syyskuun lopussa.

Tiia Vuolle

Rahastoa hoitaa

Tiia Vuolle
rahastonhoitaja,
S-Pankki Toimitila

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

**Lunastuspalkkio on:

  • 3,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
  • 1,50 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta

Hallinnointipalkkio lasketaan rahaston GAV-arvosta. GAV-arvolla tarkoitetaan Rahaston kokonaisvarallisuutta (Gross Asset Value). Rahaston säilytyspalkkio ei sisälly hallinnointipalkkioon.

Tuottosidonnainen palkkio enintään 15,00 % rahaston kalenterivuoden kokonaistuoton siitä osasta, joka ylittää 7,00 % (ylite). Tuottosidonnaisena palkkiona veloitetaan kuitenkin korkeintaan 15,00 % edellisen kalenterivuoden alusta lasketusta tuotosta.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. 

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Juoksevat kulut lasketaan suhteellisena osuutena rahaston kalenterivuoden keskimääräisestä GAV-arvosta. 


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

Tämä on mainos. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia huomioimalla kestävyysriskit sijoituspäätöksissä ja arvioimalla sijoituskohteiden vastuullisuutta. Sijoituskohteet valitaan huolellisesti ja osana due diligence -prosessia käydään läpi rakennuksen teknisen kunnon sekä keskeiset vastuullisuuteen liittyvät asiat, kuten muuntojoustavuuden, energiatehokkuuden sekä kohteen kehityspotentiaali. Kun kiinteistö siirtyy osaksi portfoliota, seurataan sen teknistä ja taloudellista tilannetta kuukausittain.

Haluamme tehdä ympäristötietoisia valintoja, joten huolehdimme että rahaston kiinteistökantaa hallitaan kestävästi. Erityisesti energiatehokkuuden ja kierrätyksen edistäminen sekä sitä kautta ilmastopäästöjen vähentäminen ovat strategisia valintojamme ympäristövastuun edistämiseksi. Rahasto investoi käytännön ratkaisuihin, kuten kiinteistöteknisiinjärjestelmiin, tilojen käyttöikää pidentävään modernisointiin ja energiamuotoihin, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä, elinkaarikustannuksia, käyttö- ja ylläpitokuluja sekä kulutusta. Lisäksi ohjaamme ja seuraamme kiinteistöjenkäyttöaikaista toimintaa, mahdollisuuksien mukaan kiinteistösertifikaatein (esimerkiksi LEED ja BREEAM).

Rahasto pyrkii edistämään yhteiskunnallista hyvinvointia tarjoamalla turvallisia ja terveellisiä tiloja vuokralaisilleen. Lisäksi rahasto huomioi vuokralaiset muun muassa laatimalla vuokralaisille tyytyväisyyteen sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet. Vuokralaisvalinnoissa rahasto suosii vastuullisesti operoivia yrityksiä ja organisaatioita.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään muun muassa tietoa rahastojen omistamien kohteiden sähkön, veden ja lämmön kulutuksesta, energian päästöistä sekä kierrätysasteesta. Rahasto raportoi edellä mainittujen indikaattorien tuloksista vuosittain vastuullisuusraportissaan.

Rahaston vertailuarvoksi ei ole nimetty indeksiä.

Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy