Siirry suoraan sisältöön
Sijoita vaivattomasti metsään

S-Pankki Metsä A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)


Mihin S-Pankki Metsä sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Metsä sijoittaa pääasiallisesti Suomessa ja muualla Euroopan talousalueella sijaitseviin metsiin. Rahaston kautta metsäsijoittaminen on todella helppoa. Sijoittajan ei tarvitse itse huolehtia metsien hoidosta tai puiden myynnistä vaan hän voi keskittyä nauttimaan sijoitusten mahdollisesta tuotosta. Metsäsijoittamisessa tuotto muodostuu pääasiassa puuston kasvusta, puun myymisestä ja puun hintojen noususta. Lisäksi rahasto voi jalostaa omistamiaan metsäkiinteistöjä lohkomalla ja kaavoittamalla niitä. Rahasto voi myös vuokrata metsästysoikeuksia ja myydä maa-ainesta, kuten soraa ja turvetta. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista ennakoitavissa olevaa tuottoa kohtuullisella riskillä.

Riski
Tuotto 12 kk* 17,40 %
Tuotto alusta* 9,21 %
Kertasijoitus vähintään 200 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.


Rahaston merkintäpäivät

Rahastolla on merkintäpäivä on neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä S-mobiilissa** tai verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.

 

Seuraavat merkintäpäivät ovat 15.12.2022, 15.3.2023, 15.6.2023, 15.9.2023, 15.12.2023 ja seuraavat lunastuspäivät ovat 15.12.2022, 15.6.2023, 15.12.2023 klo 16 mennessä.

 


**Jos sijoittajatietosi eivät ole voimassa, sinun tulee täyttää ne S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Asetukset > Omat tiedot > Sijoittajatiedot ennen kun voit sijoittaa tähän rahastoon S-mobiilissa.

 


Miksi S-Pankki Metsä?

  • Metsäsijoittamista ilman metsän hoitamiseen liittyviä velvollisuuksia.
  • Tasaista tuotto-odotusta. Tuotto perustuu puun myyntiin ja metsän arvon kasvuun.
  • Pieni minimisijoitussumma, 200 euroa.

Ostaminen on helppoa: 

  • Merkintäpäivä neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.
  • Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.
  • Tarvitsetko apua? Soita meille


Miten sijoitan S-Pankki Metsä -rahastoon?

Voit ostaa eli merkitä S-Pankki Metsä -rahastoa S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Säästöt ja sijoitukset Rahastosäästäminen > Tutustu ja osta rahastoa  > S-Pankki Metsä tai S-mobiilissa valitsemalla S-Pankki > Sijoitukset > Tutustu ja sijoita > S-Pankki Metsä. Vähimmäiskertasijoitus on 200 euroa.

Kun olet tehnyt merkinnän, rahat siirtyvät S-Pankki Metsä -rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan neljästi vuodessa vahvistetun rahasto-osuuden merkintäpäivän arvoon perustuen.

Osta rahastoa S-mobiilissa

Näin otat S-mobiilin käyttöön

Näin saat verkkopankkitunnukset


Tutustu artikkeleihin


Sijoittaisinko metsään? Lue 5 faktaa ja 1 myytti

Metsään sijoittaminen tarjoaa vakaata tuottoa ja kassavirtaa. Metsärahasto on helppo tapa omistaa metsää – ja samalla huolehtia metsien elinvoimaisuudesta.


Metsärahastojen suosio kasvaa

Metsäsijoituksesta voi saada kilpailukykyistä tuottoa kohtuullisella riskillä. Metsärahastojen suosio onkin kasvussa, sillä rahaston kautta metsää on helppo ja vaivaton omistaa.

Lue lisää metsärahastoon sijoittamisesta


2022-9-15

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 15.9.2022

Jälleen on yksi kvartaali rahaston historiasta takana, ja aika kirjoitella rahaston kuulumisia. Kesä sujui metsätilakauppojen osalta varsin kiireisissä tunnelmissa, vaikka itse markkinatilanne tiukka onkin sekä lomaakin koitettiin viettää. Metsätilakauppoja saatiin sovittua Suomessa reilun 1 100 hehtaarin edestä, ja avoimia kauppoja siirtyi reilusti myös tulevalle kvartaalille. Rahastolla on kohta kuusi vuotta toimintaa takanaan, minkä aikana sen kokonaisvarallisuus on kasvanut noin 203 miljoonaan euroon. Rahastoon tulleet sijoitukset ovat kasvaneet vauhdikkaasti viime vuosien aikana, mutta toisaalta Suomen metsätilamarkkina on myös muuttunut erilaiseksi rahaston alkuaikoihin verrattuna. Myynnissä olevat tilakoot ovat pudonneet pinta-aloiltaan noin kymmenesosaan samalla, kun metsien keskihinnat ovat nousseet merkittävästi. Tällä on ollut vaikutusta rahaston toimintaan varsinkin tuottojen maksun osalta. Uuteen tilanteeseen on sopeuduttava, joten rakennamme rahastoamme tulevaisuutta silmällä pitäen. Olemme tehneet useita tuulivoimatuotantoon sidonnaisia esisopimuksia, joilla saattaa olla merkittävä positiivinen kassavirtavaikutus tulevaisuudessa. Toinen rahaston tuottoihin vaikuttava tekijä tulee olemaan puustojen todennettu kasvulisäys. Saimme viime vuonna käyttöömme odotetun Luonnonvarakeskuksen toteuttaman valtakunnan metsien 11. inventoinnin pohjalta (2009–2013) tehdyn aineiston. Aineistolla on merkitystä rahaston kasvuun, ja saamme mahdollisesti jo tämän vuoden aikana käyttöömme 12. inventoinnin laskumallit. Todennettu kasvun lisäys ja niiden kumuloituva vaikutus ovat kasvattaneet rahaston tuottoja yhdessä maan arvon muutosten kanssa. Näistä syistä rahasto on menestynyt erinomaisesti viime aikoina. Koronaviruksen vaikutukset eivät ole näkyneet negatiivisesti rahaston tuotoissa, vaan kysyntä hyvistä metsätiloista on lisääntynyt kiinteistöjen arvojen noustessa samanaikaisesti. Ukrainan sota tuo pientä epävarmuutta tulevaisuudessa esimerkiksi siten, että lyhyellä aikavälillä Venäjälle asetut pakotteet tulevat korottamaan kantohintoja. Rakennusteollisuudessa puuta tarvitaan jatkossakin, mutta uudet aloitukset ovat hiipumaan päin kohonneiden materiaalikustannusten vuoksi. Kun rakentaminen tulee näillä näkymin hiljenemään ensi vuoden aikana, vaikuttanee se varmasti myös puun kysyntään ja sen myötä joillakin tavoin myös kantohintoihin. Lisäksi inflaation aiheuttama mahdollinen korkojen nousu vaikuttaa jollakin aikavälillä rahaston toimintaan. Tänä vuonna hakkuiden kuutiomäärät tulevat olemaan suhteellisesti viime vuotta vastaavalla tasolla. Nykyään kaikki uudet Suomesta ostettavat tilat sertifioidaan aina, kun lainhuudatukset ja lohkomiset on suoritettu sekä metsät inventoitu. Tällä hetkellä rahaston Suomessa sijaitsevista metsistä lähes 100 prosenttia on FSC® ja PEFC-sertifioitu.

Timo Hakulinen

Rahastoa hoitaa

Timo Hakulinen
rahastonhoitaja,
S-Pankki Metsä

  

Usein kysyttyä

Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 3,00 % jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta mutta alle 6 vuotta
  • 0,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 6 vuotta

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka voidaan veloittaa sijoituksesta kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto huomioi kestävyysriskit sijoituspäätöksissä ja arvioi sijoituskohteiden vastuullisuutta. Rahaston tavoitteena on esimerkiksi lisätä metsien hiilinielua, luonnon monimuotoisuutta sekä monipuolistaa metsien virkistyskäyttöä.

Rahasto hakkaa metsiään pitkällä aikajänteellä kasvua vähemmän, jolloin metsät toimivat hiilinieluina. Kasvua tehostetaan hyvällä ja oikea-aikaisella metsänhoidolla sekä tarvittaessa muun muassa metsiä lannoittamalla. Rahasto pyrkii lisäämään myös uutta hiilinielua metsittämällä metsän kasvatukseen soveltuvia aloja. Rahaston kaikki Suomessa sijaitsevat metsät ovat PEFC- ja FSC-sertifioituja. Metsäsertifiointi on tae laillisesta ja kestävästä metsienkäytöstä ja sillä varmistetaan, että metsiä hoidetaan laajan sidosryhmäjoukon yhteisesti sopimien monimuotoisuus- ja ympäristövaatimusten mukaisesti. FSC-sertifiointi edellyttää myös, että vähintään 5 % sertifikaatin alla olevista metsistä on vapaaehtoisesti jätetty talouskäytön ulkopuolelle ja toiset 5 % on erityishakkuiden ja hoitotoimenpiteiden piirissä (esim. jatkuva kasvatus).

Rahasto vuokraa metsätiloja tuulivoimaloille ja osallistuu siten laajemmin ilmastotalkoisiin. Rahasto mahdollistaa metsien virkistyskäytön jokamiehenoikeuksia laajemmin muun muassa vuokraamalla tilojen metsästysoikeuksia paikallisille metsästysseuroille ja tarjoamalla mahdollisuuksia rakentaa retkeily- ja vaellusreittejä rahaston omistamille maille.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään muun muassa PEFC™- ja FSC® -standardeja, koska metsäsertifikaateilla pystytään osoittamaan, että rahasto hoitaa metsiänsä kestävän metsänhoidon periaatteita noudattaen ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitäen. Vuodesta 2020 alkaen kaikki rahaston Suomessa sijaitsevat metsät on auditoitu ja siirretty tuplasertifiointiin, eli metsät sertifioidaan niin PEFC- kuin FSC-standardeihin. Sertifiointien kautta rahaston metsiin kohdistuu vuosittain riippumattoman arvioijan suorittama tarkastus. Auditoinneilla varmennetaan metsässä tehtävien toimenpiteiden vastuullisuus. Lisäksi rahasto mittaa seuraavia indikaattoreita vuosittain ja raportoi niistä vastuullisuusraportilla: pystypuuston hiilivarasto, metsän vuotuinen hiilitase, keskimääräinen vuotuinen metsän hiilinielu Suomessa ja keskimääräinen vuotuinen hiilivaikutus Suomessa.

Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain: hiilinielunmäärä, sertifioitujen kohteiden määrä, talouskäytön ulkopuolella olevien kohteiden määrä. Edellä kuvattu koskee myös Rahaston omistamia metsäkiinteistöarvopapereita.

Rahaston vertailuarvoksi ei ole nimetty indeksiä.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.