Siirry suoraan sisältöön
Kehittyville markkinoille sijoittava osakerahasto

S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake -rahasto sijoittaa pääasiassa kehittyvien markkinoiden pörsseissä noteerattuihin osakkeisiin. Rahasto huomioi sijoituspäätöksissään yhtiöiden ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavan. Rahaston sijoitusten pääpaino on isoissa yhtiöissä. S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake -rahaston osakevalinnoissa hyödynnetään S-Pankin koko Kehittyvät Markkinat -tiimin osaamista. Yhteen ja samaan rahastoon poimitaan parhaat ideat ja osakkeet eri maista huomioiden vahvasti vastuullisen sijoittamisen näkökulma osakkeiden valinnassa. Uskomme kehittyvien markkinoiden kasvun jatkuvan ja samalla yritysten vastuullisen toiminnan olevan entistä merkittävämpi osa sijoittajien tuotto-riski-suhteen päätöksentekoa.

Riski
Tuotto 12 kk* -2,96 %
Tuotto alusta* 3,34 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

31.10.2022

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuu oli negatiivinen kuukausi kehittyville markkinoille. Vaikka kokonaisuudessaan tuotto jäi lokakuussa negatiiviseksi, olivat eri maiden väliset tuottoerot verrattain suuria. Yleistä kehitystä painoi etenkin Kiinan osakemarkkinoiden heikko kehitys, mutta myös Taiwanin huomattava merkitys johtuen puolijohdeteollisuuden odotettua heikommista luvuista. Kiinan osalta sijoittajien ensireaktio oli verrattain negatiivinen puoluekokouksen jälkeen, mutta riskinottohalukkuus näytti palaavan kohti loppukuuta kohti edetessä. Tämä aiheutti osaltaan merkittävää hintavaihtelua Kiinan osakemarkkinoilla. Brasiliassa valta vaihtui ehkä jopa odotettua tiukempien vaalien jälkeen, mutta tilanne pysyi rauhallisena muutamia protesteja lukuun ottamatta. Lokakuussa parhaiten tuottivat Turkin ja Puolan osakemarkkinat, kun taas heikoiten tuottivat Kiina ja Taiwan. Sektoritasolla parhaiten tuottivat energia ja teollisuus. Heikoiten meni kiinteistösektorilla ja kestokulutushyödykkeillä.

Kuldar Rahuorg
Heikki Ollikainen

Rahastoa hoitaa

Kuldar Rahuorg
senior salkunhoitaja
kuldar.rahuorg@s-pankki.fi

  

Heikki Ollikainen
salkunhoitaja
heikki.ollikainen@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 29.11.2022

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Taiwan Semiconductor Manufactu 4,76 % 0,8 %
Tencent Holdings Ltd 4,73 % 0,66 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,31 % 0,33 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,29 % -0,73 %
Ping An Insurance Group Co of 2,1 % 0,44 %
CP ALL PCL 2,04 % -0,07 %
LG Chem Ltd 1,99 % -0,13 %
Fomento Economico Mexicano SAB 1,94 % -0,17 %
JD.com Inc 1,86 % 0,38 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 1,85 % -0,21 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. 


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia suosimalla vastuullisia yhtiöitä, hyödyntämällä poissulkua ja vaikuttamalla yritysten toimintaan.

Rahaston sijoituspäätöksenteossa huomioidaan kestävyysriskit ja hyödynnetään vastuullisuusanalyysia. Osana vastuullisuusanalyysiä arvioidaan yrityksen toimintaa lukuisissa ESG-asioissa, kuten esimerkiksi CO2-päästöissä, yrityksen valmistamien tuotteiden hiilijalanjäljessä, yritysten alttiudessa ilmastonmuutokselle, puhtaan energian mahdollisuuksissa, liiketoiminnan etiikassa, omistajakontrolleissa, työoloissa ja hallituksen ominaisuuksissa. ESG-asioita tarkastellaan joko suoraan tai osana ESG-luokituksia. Arvioinnissa keskitytään relevanttien asioiden tarkasteluun. Relevantit asiat poikkeavat jonkin verran eri sektoreiden välillä. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka suoriutuvat ESG-asioissa toimialaansa nähden heikoiten.

Poissuljemme automaattisesti rahaston sijoituksista yritykset, jotka valmistavat tupakkatuotteita tai viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista, kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita, kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia tulee energian tuottamiseen tarkoitetusta hiilestä sekä sähköyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia syntyy hiilellä tuotetusta energiasta. Yhtiö voi kuitenkin välttää poissulkemisen, mikäli sillä on uskottava strategia hiiliriippuvuuden pienentämiseksi.

Vaikutamme yrityksiin, mikäli niiden toiminnassa on merkittäviä ESG-asioihin liittyviä puutteita. Mahdolliset omistajavaikuttamisen keinot ovat esimerkiksi äänioikeudenkäyttäminen yhtiökokouksissa, suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen sijoittajien yhteisvaikuttamisiin ja julkinen keskustelu. Mikäli yrityksen toiminta ei ole linjassa YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa, voimme vaikuttamisen lisäksi poissulkea yrityksen sijoituksistamme.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään pääsääntöisesti MSCI ESG Researchin tutkimusta. Tutkimus sisältää muun muassa yritysten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvää analyysiä, luokituksia ja pisteytyksiä. Lisäksi käytössämme on YK:n Global Compact -aloitteen toteutumisen seurantajärjestelmä.

Muut seuraamamme indikaattorit ovat muun muassa yhtiöiden liikevaihto, joka on peräisin ympäristön kannalta positiivisesta liiketoiminnasta. Ympäristön kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus tai joka tuottaa ympäristöratkaisuja. Seuraamme myös vastaavaa indikaattoria sosiaalisten vaikutusten osalta. Sosiaalisen vastuun kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, joka tuottaa ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin. Ympäristöpuolella seuraamme yhtiöiden CO2-päästöjä eri mittaustavoilla. Seuraamme lisäksi sellaisten yhtiöiden lukumäärää rahastoissa, jotka omistavat fossiilisen polttoaineen varantoja ja näiden yhtiöiden osuutta rahastosta.

Rahaston vertailuarvoksi nimetty indeksi ei huomioi rahaston ESG-tavoitteita.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.