Siirry suoraan sisältöön
Korkeatuottoisiin yrityslainoihin sijoittava rahasto

S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko -rahasto sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisille high yield -yrityslainamarkkinoille. Yrityslainojen odotetaan tuottavan paremmin kuin useimpien muiden korkosegmenttien. Samalla niissä on myös enemmän riskiä, sillä maailmantalouden kehitys ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyky vaikuttavat yrityslainamarkkinoihin voimakkaasti. Yrityslainat tarjoavat myös hyvää hajautushyötyä suhteessa valtionlainoihin ja osakkeisiin. Sijoituspäätöksissä huomioidaan liikkeeseenlaskijoiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset sekä hallintotavat.

Riski
Tuotto 12 kk* -2,25 %
Tuotto alusta* 3,77 %
Kertasijoitus vähintään 10 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.


Rahaston sijoituspolitiikka, säännöt ja nimi ovat muuttuneet 1.4.2019. Rahaston aiempi nimi oli FIM Euro High Yield Erikoissijoitusrahasto. Esitetty tuotto- tai arvonkehitys 1.4.2019 asti perustuu aikaisempaan sijoituspolitiikkaan.

31.10.2022

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuussa luottoriski- ja osakemarkkinoiden tunnelma näyttäytyi vaihteeksi hieman optimistisempana. Luottoriskimarginaalien kaventumista ja osakekurssien nousua tukivat toiveet keskuspankkien ohjauskorkojen nostovauhdin hidastumisesta sekä yritysten keskimäärin tyydyttävällä tasolla olleet kolmannen vuosineljänneksen tulokset. Arvopapereiden hintojen nousua ei estänyt edes se, että usko korkojen nousun taittumiseen lähitulevaisuudessa perustui tuoreimpien talouslukujen vihjeisiin taantuman kasvavasta todennäköisyydestä. Pitkien markkinakorkojen lokakuun lopun tasot eivät juuri poikenneet kuukauden alkutilanteesta. Lokakuun aikana eurooppalaisten HY-lainojen luottoriskimarginaalit laskivat keskimäärin 0,3–0,4 prosenttiyksikköä ja kyseistä markkinaa kuvaavat indeksit vahvistuivat lähes 2 prosenttia. Samaan aikaan osakeindeksit nousivat 8–10 prosenttia, Dow Jones -indeksi peräti noin 14 prosenttia. Eurooppalaisten HY-joukkolainojen emissiomäärä oli lokakuussa yhteensä runsaat 3 miljardia euroa. Vaikka määrä ei vastaa edes kolmannesta viime vuoden vastaavan ajankohdan liikkeeseenlaskuista eikä tavoita koko viime vuosikymmen aikana vallinneita lokakuun keskiarvoja, oli kyseessä kuitenkin kokonaismäärältään suurin Euroopan HY-liikkeeseenlaskujen kuukausi sitten maaliskuun 2022. Selvästi suurin uusi HY-laina kuun aikana oli lääketeollisuusyhtiö Nidda Healthcare Holdingin 1,385 miljardin euron emissio. S-Pankki High Yield Eurooppa ESG Korko A -rahaston tuotto oli lokakuussa 0,16 prosenttia, joka oli selvästi matalampi vastaaviin eurooppalaisiin HY-indekseihin verrattuna. Ero selittyy suurelta osin syyskuussa leventyneiden luottoriskimarginaalien palautumisesta kapeammille tasoille. Tällöin indeksejä vähäisemmän luottoriskivivun omaavan ja hintojaan maltillisemmin muuttavia pohjoismaisia joukkolainoja runsaasti sisältävän rahastomme kurssit liikkuivat maltillisemmin myös ylöspäin vastaaviin HY-indekseihin verrattuna. Tästä huolimatta syys-lokakuun kokonaistuottomme voitti vastaavat HY-indeksit noin 0,4 prosenttiyksiköllä. Näimme vastaavan markkinaliikkeen myös kesä-heinäkuussa saavuttaen tuolloinkin suunnilleen samansuuruisen edun indekseihin nähden.

Pekka Siltala

Rahastoa hoitaa

Pekka Siltala
salkunhoitaja
pekka.siltala@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 29.11.2022

Rahasto Nettoarvosta Muutos
iShares EUR High Yield Corp Bo 9,32 % -0,16 %
Quatrim 15.1.2024 5.875% Callable 1,56 % -0,19 %
Azerion Hldgs 28.4.2024 7.25% Callable 1,31 % -0,14 %
Citycon Oyj 4.5% call perpet. 1,22 % 0,19 %
Ams Ag 31.7.2025 6% Callable 1,15 % -0,02 %
Intrum Ab 15.7.2026 3.5% Callable 1,15 % 0,35 %
Iho Verwaltungs 15.5.2025 3.625% Callable Pay-In-Kind 1,13 % 0,33 %
Ekornes Qm 2.10.2023 Callable FRN 1,08 % 0,32 %
Sgl Transgroup 8.4.2025 7.75% Callable 1,08 % -0,04 %
Guala Closures 15.6.2028 3.25% Callable 1,06 % -0,02 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia suosimalla vastuullisia yhtiöitä, hyödyntämällä poissulkua ja vaikuttamalla yritysten toimintaan.

Rahaston sijoituspäätöksenteossa huomioidaan kestävyysriskit ja hyödynnetään vastuullisuusanalyysia. Osana vastuullisuusanalyysiä arvioidaan yrityksen toimintaa lukuisissa ESG-asioissa, kuten esimerkiksi CO2-päästöissä, yrityksen valmistamien tuotteiden hiilijalanjäljessä, yritysten alttiudessa ilmastonmuutokselle, puhtaan energian mahdollisuuksissa, liiketoiminnan etiikassa, omistajakontrolleissa, työoloissa ja hallituksen ominaisuuksissa. ESG-asioita tarkastellaan joko suoraan tai osana ESG-luokituksia. Arvioinnissa keskitytään relevanttien asioiden tarkasteluun. Relevantit asiat poikkeavat jonkin verran eri sektoreiden välillä. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka suoriutuvat ESG-asioissa toimialaansa nähden heikoiten.

Poissuljemme automaattisesti rahaston sijoituksista yritykset, jotka valmistavat tupakkatuotteita tai viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista, kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita, kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia tulee energian tuottamiseen tarkoitetusta hiilestä sekä sähköyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia syntyy hiilellä tuotetusta energiasta. Yhtiö voi kuitenkin välttää poissulkemisen, mikäli sillä on uskottava strategia hiiliriippuvuuden pienentämiseksi.

Vaikutamme yrityksiin, mikäli niiden toiminnassa on merkittäviä ESG-asioihin liittyviä puutteita. Mahdolliset omistajavaikuttamisen keinot ovat esimerkiksi äänioikeudenkäyttäminen yhtiökokouksissa, suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen sijoittajien yhteisvaikuttamisiin ja julkinen keskustelu. Mikäli yrityksen toiminta ei ole linjassa YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa, voimme vaikuttamisen lisäksi poissulkea yrityksen sijoituksistamme.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään pääsääntöisesti MSCI ESG Researchin tutkimusta. Tutkimus sisältää muun muassa yritysten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvää analyysiä, luokituksia ja pisteytyksiä. Lisäksi käytössämme on YK:n Global Compact -aloitteen toteutumisen seurantajärjestelmä. Muut seuraamamme indikaattorit ovat muun muassa yhtiöiden liikevaihto, joka on peräisin ympäristön kannalta positiivisesta liiketoiminnasta. Ympäristön kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus tai joka tuottaa ympäristöratkaisuja. Seuraamme myös vastaavaa indikaattoria sosiaalisten vaikutusten osalta. Sosiaalisen vastuun kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, joka tuottaa ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin. Ympäristöpuolella seuraamme yhtiöiden CO2-päästöjä eri mittaustavoilla. Seuraamme lisäksi sellaisten yhtiöiden lukumäärää rahastoissa, jotka omistavat fossiilisen polttoaineen varantoja ja näiden yhtiöiden osuutta rahastosta.

Rahaston vertailuarvoksi nimetty indeksi ei huomioi rahaston ESG-tavoitteita.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.