Siirry suoraan sisältöön
Listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin globaalisti sijoittava erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Global Private Assets D

Avaintietoasiakirja (PDF, 241 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Global Private Assets sijoittaa globaalisti listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja lainoihin. Rahasto toimii syöttörahastona, jonka kohderahastona on Hamilton Lanen Global Private Assets -rahasto. Kohderahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa pääomarahastojen rinnalla tehtävinä kanssasijoituksina suoraan kohdeyhtiöihin. Osa kohderahaston varoista sijoitetaan jälkimarkkinoilta ostettaviin pääomarahasto-osuuksiin. S-Pankki Global Private Assets sopii pitkäjänteiselle ja tuottohakuiselle sijoittajalle, joka tavoittelee listattuja osakkeita tasaisempaa tuottoa. Rahasto on suunnattu ammattimaisille ja ei-ammattimaisille sijoittajille, joilla on tarvittava sijoituskokemus, riskinkantokyky ja ymmärrys rahaston sijoitustoiminnasta.

Riski
Osuuden arvo 31.7.2023
12,9029 €
Tuotto 12 kk*
9,55 %
Tuotto alusta*
13,00 %
Kertasijoitus vähintään 2 000 000 €

Rahaston merkintäpäivät

Rahaston merkintä- ja lunastuspäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä. Rahastoa voi merkitä ja lunastaa henkilökohtaisen yhteyshenkilön tai varallisuudenhoidon asiakaspalvelun kautta.
 

Miksi sijoittaa S-Pankki Global Private Assets -rahastoon?

S-Pankki Global Private Assets tuo pääomasijoittamisen hyödyt yhä useamman sijoittajan ulottuville sekä yhdistää pääoma- ja erikoissijoitusrahastojen parhaat piirteet.

  • Saat tehokkaan hajautuksen yhdellä sijoituksella. Sopivasti hajautettu rahasto, joka voi olla sijoittajan ainoa pääomasijoitus tai instituution lisäsijoitus.
  • Voit saavuttaa yhdellä sijoituksella halutun allokaation. Mahdollisuus säätää sijoituksen kokoa allokaatiotavoitteen mukaan sijoituksen elinkaaren aikana.
  • Rahastossa vähemmän hallinnollista työtä. Erikoissijoitusrahasto, jossa vähemmän sopimusbyrokratiaa, eikä lainkaan rahakutsuja tai -palautuksia. Kohderahasto on kasvuosuus rahasto, joka kerryttää arvoa ja sijoittaa tuotot uudelleen.
  • Jatkuva kuukausittainen merkintä- ja lunastusmahdollisuus. Rahasto on niin sanottu evergreen rahasto eli pysyvä rahasto, jonka osuuksia voi merkintä ja lunastaa kuukausittain.

 

Kohderahaston viimeisin kvartaalipäivitys

 

 

Löydät lisätietoja S-Pankki Global Private Assets -rahaston kohderahastosta Hamilton Lanen Global Private Assets –rahaston sivuilta. Sivulta löydät muun muassa ajantasaiset tiedot kohderahaston suurimmista sijoituskohteista.

Lisätietoa kohderahaston sivuilla

Hamilton Lanen Mike Ryan vierailulla

 


S-Pankki Global Private Assets -rahaston kohderahaston rahastonhoitaja Mike Ryan vieraili Suomessa toukokuussa. Videolla hän käy läpi yhdessä S-Pankin johtajan Pasi Poikkeuksen kanssa kohderahaston sekä pääomasijoitusmarkkinoiden kevään kuulumisia. 

31.7.2023

Salkunhoitajan kommentti

Heinäkuussa rahaston nettomerkinnät jäivät lievästi miinukselle (-0,2 milj. €). Euron vahvistuminen dollariin nähden heijastui hienoisen negatiivisesti kohderahaston euromääriseen osuussarjaan, joka tuotti heinäkuun aikana 1,25 prosenttia, kun sen dollarimääräinen sarja tuotti 1,78 prosenttia. Heinäkuussa rahaston tuottoon vaikuttivat positiivisesti erityisesti kaksi suoraa osakesijoitusta sekä kolme jälkimarkkinasijoitusta. Suurin heinäkuun tuottoajuri oli vuonna 2021 tehty jälkimarkkinasijoitus Project Eagleen, joka on aikaisemminkin osoittautunut yhdeksi rahaston suurimmista tuottoajureista. Project Eagle on seitsemän sijoituskohdetta sisältävä jälkimarkkinarahasto, jonka heinäkuinen tuotto muodostui sen suurimman sijoituskohteen onnistuneesta realisoinnista. Toinen heinäkuun tuottoajureista oli rahaston suora osakesijoitus STARKiin. Yhtiö on johtava raskaiden rakennusmateriaalien jakelija rakennusteollisuudelle Pohjoismaissa ja Saksassa. STARKin heinäkuinen arvonnousu oli linjassa julkisten markkinoiden verrokkien kanssa, ja sijoituskohteen arvonnousua edesauttoi myös euron vahvistuminen dollariin verrattuna. Heinäkuun aikana rahasto myös irtautui suorasta osakesijoituksestaan Dun & Bradstreetissä. Yhtiö listautui onnistuneesti kesäkuussa 2020, joten rahasto myi nyt heinäkuussa viimeiset osuutensa yhtiöstä. Irtautuminen oli rahaston neljäs osakesijoitusten realisointi viimeisen yhdeksän kuukauden aikana. Rahastolla on yhä vahva hankevirta, ja kohderahaston 9,6 prosentin nettokassa on tarkoitus käyttää uusien sijoituskohteiden rahoitukseen lähikuukausien aikana. Kohderahaston salkunhoitotiimi on erittäin valikoiva uusien sijoituskohteiden valinnassa.

Annika Henriksson

Rahastoa hoitaa

Annika Henriksson
salkunhoitaja,
pääomarahastot
09 6134 671309 6134 6713
annika.henriksson@s-pankki.fi

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 3,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 5 vuotta
  • 0,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 5 vuotta

Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle. Lunastuspalkkio tilitetään täysimääräisenä rahastolle lunastuksista aikavälillä 15.7.2021 – 15.6.2022, jonka jälkeen lunastuspalkkio tilitetään täysimääräisenä rahastoyhtiölle.

 

Rahaston sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan kuitenkin kestävyysriskit.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.