Siirry suoraan sisältöön
Kasvukeskusten vuokra-asuntoihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

S-Pankki Asunto C

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Asunto sijoittaa pääasiassa pieniin vuokra-asuntoihin, jotka sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa tai niiden lähettyvillä työssäkäynti- ja opiskelualueilla. Vuokra-asuntoihin sijoittamisessa tuotto perustuu vuokran lisäksi myös asuntojen arvon muutokseen. S-Pankki Asunto sopii sijoittajalle, joka haluaa tasaista inflaatiosuojattua tuottoa, joka on korkeampaa kuin korkosijoituksissa, mutta vähäriskisempää kuin osakesijoituksissa.

Riski
Tuotto 12 kk* 4,89 %
Tuotto alusta* 7,64 %
Kertasijoitus vähintään 1 000 000 €


Rahaston seuraavat merkintä- ja lunastuspäivät ovat 30.11.2022, 28.2.2023, 31.5.2023, 31.8.2023 ja 30.11.2023.

2022-08-31

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 31.8.2022

Rahaston oma pääoma katsauskauden lopussa oli 462,8 miljoonaa euroa. Asuntoja rahaston omistuksessa oli 2 826 kpl, joista noin 90 % sijaitsee pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun talousalueilla. Katsauskauden tuotto A-osuudelle oli 1,21 % ja C-osuudelle 1,44 %. Korkosuojausten arvonmuutosten osuus tuotosta oli noin 0,4 prosenttiyksikköä. Elokuun lopussa rahaston korkoriskistä noin 55 % oli suojattuna. Katsauskauden aikana rahaston omistamien asuntojen arvostus nousi keskimäärin noin 0,2 %. Pääkaupunkiseudun kohteiden arvo pysyi pääosin ennallaan, ja arvostukset nousivat hieman Tampereella ja Turussa. Rahastolla on rakenteilla 313 asuntoa, joista 95 kpl valmistuu vuoden 2022 aikana ja 218 kpl vuoden 2023 alkupuolella. Vuonna 2022 valmistuvat kohteet sijaitsevat Nokian keskustassa sekä Tampereen Kansi-areenan tornissa, As Oy Tampereen Kannen Opaalissa. Vuonna 2023 hankkeita valmistuu erinomaisille mikrosijainneille muun muassa Oulun keskustan tuntumaan Lyötynpuiston viereen, Tampereen Kalevaan sekä Turun Linnanfältin alueelle. Inflaatio tulee nostamaan myös asuntojen hoitovastikkeita. Mediassa onkin ollut paljon keskustelua siitä, miten nousseet kustannukset saadaan vietyä vuokriin. Asiaa pohtiessa on kuitenkin hyvä siirtää fokus prosenttien sijaan euroihin ja tarkastella asiaa konkretian kautta. Otetaan esimerkkinä 45 m2 kaksio pääkaupunkiseudulta, jonka vuokra on 1 200 €/kk (26,6 €/m2/kk) ja hoitovastike 250 €/kk (5,5 €/m2/kk). Asuinkerrostalojen ylläpidon kustannusindeksi on noussut noin 6 % vuodessa. Mikäli hoitovastike nousisi 10 % tarkoittaisi tämä 25 € kuukausittaista lisäkulua asunnon omistajalle. Mikäli vuokraa korotetaan edes 2 % tarkoittaisi tämä jo 24 € kuukausittaista lisätuloa asunnon omistajalle. Tämä esimerkki osoittaa hyvin, miten asuntosijoittaminen tuo suojaa inflaatiota vastaan. Elokuun lopussa rahaston omistamien asuntojen käyttöaste oli 98,6 %. Vuokra-asuntojen kysyntä on ollut vahvaa läpi vuoden ja kesällä nähtiin jopa 50 % kasvua vuokrahakemusmäärissä edellisvuoteen verrattuna. Vahvan vuokrakysynnän johdosta loppuvuodesta nähtäneenkin nousua vuokrissa.

Juho Santaharju

Rahastoa hoitaa

Juho Santaharju
rahastonhoitaja,
S-Pankki Asunto

  
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

    • 4 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
    • 3 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi mutta alle 3 vuotta
    • 2 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta mutta alle 4 vuotta
    • 1 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta

Lunastuspalkkion laskenta muuttui 31.8.2020. Osuudenomistajien, jotka ovat sijoittaneet rahastoon ennen 29.5.2020, osalta lunastuspalkkio lasketaan todellisen sijoitusajan mukaisesti pyöristettynä lähimpään alempaan palkkiotasoon oikeuttavaan sijoitusaikaan seuraavasti: Jos sijoitusaika on 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 1 vuoden sijoitusajan mukaisesti. Jos sijoitusaika on 2 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 3 vuoden sijoitusajan mukaisesti. Jos sijoitusaika on 3 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 4 vuoden sijoitusajan mukaisesti.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto huomioi kestävyysriskit sijoituspäätöksissä ja arvioi sijoituskohteidenvastuullisuutta. Rahaston tavoitteena on esimerkiksi hillitä ilmastonmuutosta investoimalla energiatehokkaisiin rakennuksiin ja parantamalla omistettujen kohteiden energiatehokkuutta sekä pienentämällä hiilijalanjälkeä.

Rahaston kiinteistökanta on varsin uutta ja sitä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Lisäksi etsitään aktiivisesti keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä keinoja vedenkulutuksen vähentämiseksi. Mittaamme ja seuraamme kiinteistöjen kulutustrendejä (sähkö, lämpöenergia, vesi) ja ohjaamme vuokralaisten kulutusta pienempään investoimalla käyttöä optimoivaan tekniikkaan ja lämmitysmuotoihin. Tällä vähennetään ympäristökuormituksen lisäksi myös energiankulutuksen kustannuksia.

Rahasto edistää jätteiden kierrätysasteen parantamista mahdollistamalla asukkaiden kattavan kierrätysasteen ja lisäämällä muovinkeräysmahdollisuutta. Lisäksi rahasto mittaa toteutuneen jätteen määrän 100-prosenttisesti omistetuissa kohteissa.

Rahasto huomioi vuokralaiset muun muassa laatimalla vuokralaisille tyytyväisyyskyselyitä sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään muun muassa tietoa rahastojen omistamien kohteiden sähkön, veden ja lämmön kulutuksesta sekä kierrätysasteesta. Rahasto tekee myös hiilijalanjälkilaskentaa kaukolämmön sekä sähkön osalta. Rahasto raportoi edellä mainittujen indikaattorien tuloksista vuosittain vastuullisuusraportissaan.

Rahaston vertailuarvoksi ei ole nimetty indeksiä.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.