Siirry suoraan sisältöön
Kasvukeskusten vuokra-asuntoihin sijoittava

S-Pankki Asunto A

Avaintietoasiakirja (PDF, 51 kt)


Mihin S-Pankki Asunto sijoittaa?

Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Asunto sijoittaa pääasiassa pieniin vuokra-asuntoihin, jotka sijaitsevat Suomen kasvukeskuksissa tai niiden lähettyvillä työssäkäynti- ja opiskelualueilla. Vuokra-asuntoihin sijoittamisessa tuotto perustuu vuokran lisäksi myös asuntojen arvon muutokseen. S-Pankki Asunto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee tasaista inflaatiosuojattua tuottoa, joka on korkeampaa kuin korkosijoituksissa.

Riski
Tuotto 12 kk* 3,65 %
Tuotto alusta* 6,54 %
Kertasijoitus vähintään 200 €

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.


Rahaston merkintäpäivät

Rahastolla on merkintäpäivä on neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä S-mobiilissa** tai verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.

 

Miten S-Pankki Asunto -rahasto toimii?

Voit antaa merkintätoimeksiannon S-Pankki Asunto -rahastoon S-mobiilissa tai S-Pankin verkkopankissa. Merkintätoimeksiannon jälkeen rahat siirtyvät rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintäpäivä on rahaston sääntöjen mukaisesti kunkin helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeinen pankkipäivä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuoden ensimmäinen merkintä tulee jättää helmikuun viimeiseen pankkipäivään kello 16:een mennessä. Tehty toimeksianto toteutuu helmikuun viimeiselle pankkipäivälle laskettuun osuuden arvoon. Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.

Koska varoillesi ei kerry korkoa tältä ajalta, kannattaa sinun tehdä merkintätoimeksianto mahdollisimman lähellä merkintäpäivää. Merkintä voidaan toteuttaa edellyttäen, että merkintäsumma on rahastoyhtiön käytettävissä merkintäpäivänä ja että merkintää varten on annettu asianmukaiset ja riittävät tiedot.


Rahaston seuraavat merkintä- ja lunastuspäivät ovat 28.2.2023, 31.5.2023, 31.8.2023 ja 30.11.2023.


**Jos sijoittajatietosi eivät ole voimassa, sinun tulee täyttää ne S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Asetukset > Omat tiedot > Sijoittajatiedot ennen kun voit sijoittaa tähän rahastoon S-mobiilissa.

 


Miksi asuntosijoitusrahasto?

  • Asuntosijoittaminen kiinteistörahaston kautta on helppoa ilman oman sijoitusasunnon ylläpidon vaivaa.
  • Edulliset kulut.
  • Pieni minimisijoitussumma, 200 euroa.

Ostaminen on helppoa:

  • Asuntosijoitusrahastolla on merkintäpäivä neljä kertaa vuodessa. Tee merkintä verkkopankissa ennen klo 16. Sijoituksen voi tehdä myös muuna aikana, mutta se merkitään rahastoon vasta seuraavana merkintäpäivänä.
  • Toteutunut merkintäsi näkyy S-mobiilissa ja verkkopankissa noin kolmen viikon kuluessa merkintäpäivästä.
  • Tarvitsetko apua? Soita meille


Miten sijoitan S-Pankki Asunto -rahastoon?

Voit ostaa eli merkitä S-Pankki Asunto -rahastoa S-Pankin verkkopankissa valitsemalla Säästöt ja sijoitukset Rahastosäästäminen > Tutustu ja osta rahastoa  > S-Pankki Asunto tai S-mobiilissa valitsemalla S-Pankki > Sijoitukset > Tutustu ja sijoita > S-Pankki Asunto. Vähimmäiskertasijoitus on 200 euroa.

Kun olet tehnyt merkinnän, rahat siirtyvät S-Pankki Asunto -rahaston tilille odottamaan merkintäpäivää. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan neljästi vuodessa vahvistetun rahasto-osuuden merkintäpäivän arvoon perustuen.

Osta rahastoa S-mobiilissa

Näin otat S-mobiilin käyttöön

Näin saat verkkopankkitunnuksetMikä on asuntorahasto?

Asuntorahastosijoittaminen on vaivaton ja vähäriskinen tapa sijoittaa kasvavaan trendiin, kaupungistumiseen.

Lue artikkeli

Asuntosijoittaminen pitää pintansa

Asuntoihin kannattaa edelleen sijoittaa – kunhan tarkistaa, että sijoitus kohdistuu kasvukeskuksissa tai pääkaupunkiseudulla sijaitseviin asuntoihin.

Lue artikkeli

Kahden hallinnoitavan rahaston välinen kiinteistökauppa

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto ja S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto suunnittelevat keskinäistä liiketoimea. Suunnitelman mukaan S-Pankki Asunto myy kahden omistamansa asunto-osakeyhtiön tontit S-Pankki Tontille. Tämän jälkeen rahasto vuokraa ne asuntoyhtiöidensä käyttöön pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Molempia rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy.

Liiketoimesta syntyy potentiaalinen eturistiriitatilanne, jota hallitaan noudattamalla huolellisesti S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:n sisäistä ohjeistusta. Aiheeseen liittyvät sopimukset tehdään tavanomaisin ehdoin, ja tonttien kauppahintojen määrittely perustuu kahden ulkoisen ja riippumattoman KHK-arvioitsijan arvioihin. Asunto-osakeyhtiöt voivat lunastaa tontit takaisin itselleen sovitun määräajan kuluttua.

Suunniteltu liiketoimi hyödyttää molempien rahastojen osuudenomistajia. Tonttien myynti tehostaa S-Pankki Asunto -rahaston pääomien käyttöä. Lisäksi vuokrasopimukseen sisältyvä lunastusoikeus mahdollistaa sen, että S-Pankki Asunto -rahasto voi hyötyä tonttien mahdollisesta arvonnoususta vuokra-aikana. S-Pankki Tontti -rahastolle suunniteltu liiketoimi tarjoaa mahdollisuuden tavoitella ennakoitavaa ja vakaata vuokratuottoa maltillisella riskillä.

2022-11-30

Rahastonhoitajan neljännesvuosikommentti 30.11.2022

Katsauskauden päättyessä rahaston omistuksessa oli asuntoja yhteensä 2 824 kpl, joista noin 90 % sijaitsee pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun talousalueilla. Asunnot ovat keskimäärin neljä vuotta vanhoja ja energiatehokkaita. Kohteiden mikrosijainnit ovat myöskin erinomaisia; lähimpään kauppaan on keskimäärin noin 300 metriä, lähin oppilaitos löytyy kilometrin säteeltä ja bussipysäkillekin on matkaa vain 100 metriä. Helsingin ja Tampereen kohteissa lähin raideliikenteen pysäkki on keskimäärin alle 500 metrin päässä. Epävarmassa taloustilanteessa energiatehokkaiden kiinteistöjen merkitys korostuu ja parhaiden mikrosijaintien asunnot säilyttävät arvonsa parhaiten. Marraskuun lopussa rahaston omistamien asuntojen käyttöaste oli 97,3 %. Marraskuun arvostuksen yhteydessä rahaston koko salkun arvo pysyi lähes ennallaan, mutta hajontaa esiintyi kohteiden sijainneista ja asuntotyypistä riippuen. Pääkaupunkiseudulla kohteiden arvostukset laskivat maltillisesti tai pysyivät paikallaan, kun taas Tampereen vahva veto asuntomarkkinoilla nosti Tampereella sijaitsevien kohteidemme arvostuksia. Hämeenlinnassa ja Porvoossa arvot laskivat noin 2–3 %, mutta kokonaiskuvassa näiden kaupunkien osuus salkussa on kuitenkin vain noin 5 %. Asuntotyypeittäin tarkasteltuna yksiöiden hinnoissa nähtiin pieniä laskuja, kun taas isompien perheasuntojen osalta oli nähtävillä pientä nousua. Rahaston kohteiden arvostukset perustuvat toteutuneisiin kauppahintoihin kullakin mikrosijainnilla ja arvostuksen suorittaa ulkopuolinen ja riippumaton arvioitsija. Katsauskauden tuotto A-osuudelle oli 0,42 % ja C-osuudelle 0,65 %. Tuottoihin vaikuttivat yllä mainitut lähes ennallaan pysyneet arvostukset, joiden lisäksi tuottoa kertyi saaduista vakaista vuokrakassavirroista sekä korkosuojausten positiivisista arvonmuutoksista. Elokuun lopussa rahaston korkoriskistä noin 55 % oli suojattuna, mikä tulee pitämään myös lähivuosien korkokulut maltillisena. Mediassa on esiintynyt runsaasti keskustelua Ruotsin asuntomarkkinoiden tilanteesta. Euroopan tilastokeskuksen mukaan (ec.europa.eu/eurostat) asuntojen hinnat ovat nousseet Ruotsissa noin 90 % vuosien 2010–2022 aikana, kun taas samana ajanjaksona vuokrissa nähtiin vain noin 20 % nousu. Suomessa vastaavalla aikajänteellä asuntojen hinnat nousivat noin 20 % ja vuokrat noin 30 %. Tämä osoittaa hyvin sen, kuinka erilaisessa markkinatilanteessa Ruotsin asuntomarkkinat tällä hetkellä ovat. Vuonna 2023 asuntomarkkinoille tulee vielä uudistuotantoa, kun aiemmin aloitetut kohteet valmistuvat. Kuitenkin rakennusluvat ja uudet asuntoaloitukset ovat jo kääntyneet laskuun, mikä tulee supistamaan tarjontaa erityisesti kolmessa suurimmassa kasvukeskuksessa. Kaupungistumisen megatrendi jatkuu kuitenkin vahvana taustalla, joten 2024 alkaen tultaneen pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa palaamaan hintojen osalta takaisin kasvutrendille, kun supistuva tarjonta ja kasvava kysyntä alkavat vaikuttamaan. Asuntosijoittaminen toimii siis edelleen osana sijoitussalkun hajautusta ja on sijoituskohteena hyvä vaihtoehto muiden omaisuusluokkien rinnalla.

Juho Santaharju

Rahastoa hoitaa

Juho Santaharju
rahastonhoitaja,
S-Pankki Asunto

  


Usein kysyttyä

Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Lunastuspalkkio on:

  • 4,00 %, jos sijoitusaika on alle 1 vuosi
  • 3,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 1 vuosi, mutta alle 3 vuotta
  • 2,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 3 vuotta, mutta alle 4 vuotta
  • 1,00 %, jos sijoitusaika on vähintään 4 vuotta.

Lunastuspalkkion laskenta muuttui 31.8.2020. Osuudenomistajien, jotka ovat sijoittaneet rahastoon ennen 29.5.2020, osalta lunastuspalkkio lasketaan todellisen sijoitusajan mukaisesti pyöristettynä lähimpään alempaan palkkiotasoon oikeuttavaan sijoitusaikaan seuraavasti: Jos sijoitusaika on 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 1 vuoden sijoitusajan mukaisesti. Jos sijoitusaika on 2 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 3 vuoden sijoitusajan mukaisesti. Jos sijoitusaika on 3 vuotta 11 kuukautta, lasketaan lunastuspalkkio 4 vuoden sijoitusajan mukaisesti.

Merkintäpalkkio tilitetään rahastoyhtiölle ja lunastuspalkkio tilitetään rahastolle täysimääräisenä. Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

 

S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus:  7437002B6284QFGMEC22
Julkaisupäivä: 21.12.2022

Tiivistelmä

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, eli se on tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen tuote. Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään huomioimalla kestävyysriskit sijoituspäätöksissä, arvioimalla sijoituskohteiden vastuullisuutta sekä ohjaamalla käytönaikaista toimintaa.

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia ja 40 % taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Vaikka tuotteen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, voi rahastoon sisältyä kestäviä sijoituksia. Siltä osin kun rahastoon sisältyy kestäviä sijoituksia, varmistetaan, etteivät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tavoitteille. Tämä varmistetaan muun muassa tekemällä sijoituskohteisiin tarkistuksia ennen sijoittamista ja omistusaikana sekä huomioimalla pääsiallisia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit. Mikäli sijoituskohteen katsotaan aiheuttavan merkittävää haittaa ei sitä pidetä kestävänä.

Lisäksi varmistamme ja seuraamme, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat yleisesti hyväksyttyjä kansainvälisiä normeja. Rahasto sijoittaa lähtökohtaisesti vain sellaisiin yhtiöihin, joiden tarkoituksena on omistaa kiinteistöjä.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahaston tavoitteena on esimerkiksi hillitä ilmastonmuutosta investoimalla energiatehokkaisiin rakennuksiin ja parantamalla omistettujen kohteiden energiatehokkuutta sekä pienentämällä hiilijalanjälkeä.

Rahaston kiinteistökanta on varsin uutta ja sitä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Lisäksi etsitään aktiivisesti keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä keinoja vedenkulutuksen vähentämiseksi. Mittaamme ja seuraamme kiinteistöjen kulutustrendejä (sähkö, lämpöenergia, vesi) ja ohjaamme vuokralaisten kulutusta pienempään investoimalla käyttöä optimoivaan tekniikkaan ja lämmitysmuotoihin. Tällä vähennetään ympäristökuormituksen lisäksi myös energiankulutuksen kustannuksia.

Rahasto edistää jätteiden kierrätysasteen parantamista mahdollistamalla asukkaiden kattavan kierrätysasteen ja lisäämällä muovinkeräysmahdollisuutta.

Rahasto edistää myös yhteiskunnallisia ominaisuuksia muun muassa laatimalla vuokralaisille tyytyväisyyskyselyitä sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet.

Sijoitusstrategia

Rahasto on aktiivinen ja se edistää ympäristöön- ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto noudattaa S-Pankki Varallisuudenhoitoliiketoiminnan Vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Ilmastostrategiaa. Dokumentit löytyvät verkkosivuiltamme.

Käytännössä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä ominaisuuksia edistetään huomioimalla kestävyysriskit sijoituspäätöksissä, arvioimalla sijoituskohteiden vastuullisuutta sekä ohjaamalla käytönaikaista toimintaa. Rahasto huomioi kestävyysriskit ja -mahdollisuudet investointi- ja rakennusvaiheessa muun muassa laatimalla kattavat due diligence -selvitykset ja selvittämällä mahdollisuudet uusiutuvan energian tuotantoon. Lisäksi rahasto seuraa ja ohjaa kiinteistöjen toimintoja pienentääkseen käytönaikaista ympäristökuormitusta ja varmistaakseen vuokralaisten tyytyväisyyden.

Lisäksi arvioimme säännöllisesti rahaston omistamien yhtiöiden hyvien hallintotapojen noudattamista keräämällä tietoa sijoituskohteena olevista yhtiöistä. Rahasto omistaa pääsääntöisesti kokonaisuudessaan sijoituskohteena olevat yhtiöt ja se edellyttää hyvien hallintotapojen noudattamista niissä sekä vähemmistöomisteisissa kohteissa. Rahasto omistaa pääsääntöisesti vain sellaisia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on kiinteistöjen omistaminen. Edellä mainituilla yhtiöillä ei ole työntekijöitä.

Sijoitusten osuus

Rahasto sitoutuu tekemään 40 % kestäviä sijoituksia. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään 40 % taksonomian mukaisia sijoituksia.

Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Käytämme erilaisia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä indikaattoreita mittaamaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan. Arviomme säännöllisesti käytettyjen datan toimittajien sekä kestävyysindikaattorien ajantasaisuutta.

Menetelmät

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään muun muassa tietoa rahastojen omistamien kohteiden sähkön, veden ja lämmön kulutuksesta sekä kierrätysasteesta. Rahasto tekee myös hiilijalanjälkilaskentaa kaukolämmön sekä sähkön osalta. Lisäksi rahasto mittaa toteutuneen jätteen määrän 100-prosenttisesti omistetuissa kohteissa.

Rahasto raportoi edellä mainittujen indikaattorien tuloksista vuosittain vastuullisuusraportissaan.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Keräämme pääsääntöisesti kestävyyteen liittyvät tiedot suoraan omistamistamme kiinteistöistä, mutta voimme hyödyntää tiedon keräämisessä yhteistyökumppaneitamme. Pyrimme keräämään tietoa mahdollisimman kattavasti kaikista sijoituskohteistamme. Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää.

Kerättyjä tietoa käsitellään läpinäkyvästi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Sijoituskohteena olevista kiinteistöistä ei välttämättä ole aina saatavilla kaikkea kestävyyteen liittyvää tietoa, joten käytössämme oleva tieto voi perustua osittain arvioihin tai se ei välttämättä kata täysimääräisesti kaikkia sijoituskohteita. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Pyrimme edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia myös vaikuttamisen kautta esimerkiksi ohjaamalla vuokralaisten kulutusta pienempään investoimalla käyttöä optimoivaan tekniikkaan ja lämmitysmuotoihin. Lisäksi teemme vuokralaisille tyytyväisyyskyselyitä sekä vastuullisuusteemoihin liittyviä kyselyitä, joiden avulla voidaan varmistaa vuokralaisten tyytyväisyys sekä huomioida vastuullisuusteemoihin liittyvät toiveet.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. it is a product falling under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social and governance characteristics are promoted by taking sustainability risks into account in decision making, assessing the sustainability of investments and steering in-use operation.

The Fund is committed to making 40% sustainable investments and 40% taxonomy-compliant investments.

 

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.