Siirry suoraan sisältöön

Tällaista meillä on olla töissä

Meillä voit työskennellä muun muassa IT:n, tuotekehityksen, myynnin, analytiikan, varainhoidon ja monien muiden tehtävien parissa, mutta mitä nämä tehtävät pitävät sisällään? Tällä sivulla ääneen pääsevät S-Pankin työntekijät, jotka kertovat omasta arjestaan S-Pankissa. 

 

Mitä lean on ja miksi siitä puhutaan niin paljon?

Nimi: Vesa Haapavaara
Tehtävä: Lean Lead

Vesa eksyi leanin pariin jo vuonna 2010, kun entinen työnantaja päätti aloittaa lean-matkan kulkemisen.

Kysyimme Vesalta, mitä lean on ja miksi siitä puhutaan niin paljon?

”Lean on kokonaisvaltainen ajattelutapa ja yhtenäinen tapa toimia. Se tarkoittaa organisaation kyvykkyyden kehittämisen osalta sitä, että meillä on yhteneväinen tapa oppia asioita ja tavoitteenamme on olla joka päivä kilpailukykyisempiä kuin olimme eilen. Leanin avulla voimme parantaa jatkuvasti jokaisen henkilön osaamista ja prosessin toimivuutta. Kaikkien tehtävä on havaita, nostaa esille ongelmia ja uusia ideoita siitä, miten voimme tehdä asioita paremmin”, Vesa viitoittaa.

Lean ei ole pelkästään yksittäisen ongelman ratkaisua, vaan tavoitteena on ratkoa koko arvoketjun haasteita. Esimerkiksi asuntolainaprosessin osalta katse pidetään koko prosessissa, eikä vain asuntokauppiaan, asiakirjojen tekijän tai luottopäättäjän näkökulmassa.

Miten lean näkyy S-Pankin arjessa?

”S-Pankin matka lean-työssä on vielä alkutaipaleella, mutta näkyvin osa arjen lean-tekemisestä kiteytyy muun muassa päivittäisjohtamiseen, prosesseihin ja työohjeisiin, lean-akatemiaan sekä lean-lähettiläisiin ja erityisesti ongelmanratkaisuun”, Vesa kertoo.

S-Pankkiin on tähän mennessä valittu muutamia kymmeniä lean-lähettiläitä, joiden tarkoituksena on perehtyä lean-käytäntöihin ja erityisesti siihen, miten tiimeissä saadaan ratkottua ongelmia yhdessä.

Kaalipelloilta lean-ammattilaiseksi

”Oma kiinnostus ja ajattelumaailma on lähtöisin jo lapsuudesta, kun sain katsoa vierestä, miten kaalinviljelyä kehitettiin vuodesta toiseen työtapojen, osaamisen ja työkalujen avulla. Kaalipelloilta on lähtenyt ajatus siitä, että kaiken voi aina tehdä vielä paremmin ja koskaan ei kannata ajatella minkään asian olevan valmis. Aina löytyy vielä parempi tapa tehdä asioita”, Vesa muistelee.

”Lopullinen hyppäys lean-työhön tapahtui vuonna 2010 silloisen työnantajani toimesta, joka päätti aloittaa lean-matkan kulkemisen. Pian tämän jälkeen toimin myös Suomen Lean-yhdistyksessä. Aikaisempaa työkokemusta olen kartuttanut muun muassa johtajana ja liikkeenjohdon konsulttina erilaisten kehittämishankkeiden parissa ja koen sen olleen hyvä pohja hypätessäni lean-maailmaan täysipäiväisesti”, Vesa kertoo.

Lean työntekijän näkökulmasta

Nimi: Kaisa Salmitaival
Tehtävä: Senior Lean Expert

Kaisa eksyi leanin pariin jo yli kymmenen vuotta sitten toimiessaan esihenkilönä asiakaspalveluympäristössä.

Kysyimme Kaisalta, miten lean oikein hyödyttää yksittäistä työntekijää ja miten asiantuntijatyö voidaan yhdistää lean-ajatteluun? 

”Lean näkyy pitkällä tähtäimellä kaikkien työntekijöiden arjessa perusasioiden selkeytymisenä ja arjen sujuvuutena. Arjesta saadaan karsittua pois niin sanottuja ärsytystekijöitä, ja samalla voimme luoda parempia edellytyksiä työn tekemiseen sekä asiakasarvon tuottamiseen”, Kaisa kertoo.

Nykypäivän työelämässä monet asiat muuttuvat todella nopeasti ja yhä useammin vastaan tulee tilanteita, joita emme pysty ennakoimaan. Leanin avulla pyritään tunnistamaan työelämän perusasioita, joita standardoimalla voidaan luoda turvaa ja luotettavuutta työntekijöille. Leanin avulla pystytään myös kasvattamaan organisaation kykyä vastaanottaa muutoksia muuttuvassa toimintaympäristössä.

”Leanin perusajatuksiin kuuluu jokaisen työntekijän vastuu ja valta kehittää omaa työtään. Haluamme leanin myötä vahvistaa entisestään sitä, että kehitystyön keskiössä ovat työntekijöidemme ajatukset ja ideat. On tärkeää, että ne tulevat kuulluksi – ihan joka päivä”

Leanin mukainen päivittäisjohtaminen tuo yrityksen strategian lähemmäksi jokaista työntekijää. Se myös lisää merkityksellisyyden tunnetta sekä tietoa siitä, miten jokainen työntekijä voi vaikuttaa omalla työllään strategian toteutumiseen.

Asiantuntijatyön ja lean-ajattelun yhdistäminen toisiinsa

Kaisan mukaan asiantuntijatyö voidaan yhdistää lean-ajatteluun samalla tavalla kuin mikä tahansa työ.

”Monilla on ajatus siitä, että lean on jotain, mikä liittyy vain prosesseihin ja teolliseen toimintaympäristöön. Toki lean on lähtöisin teollisuuden puolelta ja prosessikehitys on yksi tärkeä osa leania, mutta lean on paljon muutakin. Lean on ennen kaikkea kokonaisvaltainen tapa ajatella ja johtaa ihmisiä ja toimintaa – missä tahansa toimintaympäristössä ja millaisessa tiimissä tahansa. Lean-ajattelun peruskivinä ovat ihmisten kunnioittaminen, heidän osaamisensa arvostaminen ja organisaation kyvykkyyksien kehittäminen – nämä ovat asioita, jotka myös kaikessa asiantuntijatyössä korostuvat”, Kaisa kiteyttää.

Leanin ideologia ja tavat toimia veivät heti mennessään

"Koen olevani positiivisella tavalla laiska ja haluan kaikessa tekemisessäni edistää toiminnan sujuvuutta ja karsia kaikkea turhaa, jotta voitaisiin keskittyä aidosti olennaiseen eli arvon tuottamiseen asiakkaalle. Haluan edistää laadukasta ja ihmislähtöistä johtamista", Kaisa kertoo.

"Reilu kymmenen vuotta sitten toimin esihenkilönä asiakaspalveluympäristössä ja pääsin mukaan ensimmäiseen lean-koulutukseeni. Ideologia ja tekemisen tavat tuntuivat heti omilta ja tuli fiilis, että nyt olen ihmisten kanssa, jotka puhuvat kanssani samaa kieltä. Lähdimmekin silloisen yksikköni kanssa kokeilemaan esimerkiksi päivittäisjohtamista ja loimme toimintatavat systemaattiselle ongelmanratkaisulle ja toiminnan kehittämiselle" ,  Kaisa muistelee. 

 

Miksi lean on tärkeää S-Pankissa ja mitä lean-rintamalla tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa?


Nimi:
Olli Lampila
Tehtävä: Junior Lean Expert

Ollin taival leanin parissa alkoi vuonna 2019 ilmailualan tehtävistä.

Kysyimme Ollilta, miksi lean on tärkeää meille S-Pankissa ja mitä lean-rintamalla tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa?

”Ajattelemalla ja toimimalla lean-periaatteiden ja menetelmien mukaisesti voimme kehittää S-Pankin kykyä palvella asiakkaita entistä paremmin. Lisäksi toimintaa sujuvoittamalla varmistamme, että meillä on tulevaisuudessa kyky palvella miljoonaa aktiivista asiakasta, kuten strategiassamme on määritelty”, Olli taustoittaa leanin tärkeyttä S-Pankissa.

Lopulta leanin tarkoitus on ihmisten ja sitä kautta organisaation oppimisen ja osaamisen kehittäminen, jotta voimme tuottaa asiakkaille mahdollisimman hyvää palvelua.

Mitä S-Pankissa tapahtuu leanin osalta muutaman kuukauden kuluessa?

Lean laajenee koko pankissa muun muassa kouluttamalla lean-lähettiläitä ongelmanratkaisun ja prosessien kehittämisen osalta. Lean-lähettiläiden koulutuksen lisäksi S-Pankin kolmas lean-akatemia pyörähtää käyntiin. Tämän lisäksi työ päivittäisjohtamisen ja jatkuvan parantamisen eteen jatkuu tiimeissä, joissa lean-periaatteiden mukaiset mallit ovat jo vankasti käytössä.

”Näiden asioiden lisäksi kehitämme edelleen yhteisiä standardeja ja toimintamalleja, joita voimme parantaa lean-periaatteiden mukaisesti”, Olli kertoo.

Ilmailualalta lean-ammattilaiseksi

”Ennen leaniin tutustumista työskentelin esihenkilönä ilmailualalla ja huomasin, että käytännön tekemisen kehittämisen kannalta oli oleellisen tärkeää kuunnella ja osallistaa työtä tekeviä ihmisiä, sillä heillä on paras käsitys arkea hankaloittavista ongelmista ja myös paras käsitys siitä, mikä parantaisi heidän omaa työtään ja asiakaskokemusta”, Olli muistelee.

”Esihenkilönä oli mielestäni tärkeä tukea tiimiäni onnistumaan ja oppimaan, ei pyrkiä keksimään ratkaisuja heidän puolestaan. Silloinen työnantajani aloitti lean-matkan kulkemisen ja innostuin aiheesta heti, kun huomasin, että näillä periaatteilla toimintaa saattoi kehittää entistä paremmin. Ilmoittauduin mukaan lean-projekteihin ja kun muutaman kuukauden jälkeen vakituinen paikka lean-tiimissä aukesi hain mukaan”, Olli kertoo.