Siirry suoraan sisältöön

Johto ja hallinto

S-Pankki-konsernin muodostavat S-Pankki Oyj tytäryhtiöineen. Tytäryhtiöitä ovat S-Pankin täysin omistamat S-Asiakaspalvelu Oy, S-Pankki Rahastoyhtiö Oy ja S-Pankki Pääomarahastot Oy sekä sen tytäryritykset S-Pankki Vaikuttavuussijoitukset Oy ja S-Pankki Kiinteistöt Oy.

S-Pankin omistavat SOK ja S-ryhmään kuuluvat alueosuuskaupat.

Osio otsikolla Hallitus

S-Pankin hallitus

S-Pankin hallitus vastaa pankin strategisesta kehittämisestä sekä liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta. Hallitus myös päättää yhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista ja yleisistä arvoista.

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten määrän ja nimeää hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksessa on kaksi omistajista riippumatonta jäsentä.

 

Hallituksen jäsenet

S-Pankki Oyj:n toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa S-Pankin operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. S-Pankki Oyj:n vt. toimitusjohtajana toimii Hanna Porkka.

Osio otsikolla Johtoryhmä

S-Pankki-konsernin johtoryhmä

Hallituksen nimeämä konsernijohtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa tehtävässään ja varmistaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa, että hallituksen asettamat tavoitteet toteutuvat. 

 

Johtoryhmän jäsenet

Osio otsikolla Viranomaisvalvonta

Viranomaisvalvonta

 

Finanssivalvonta (Fiva)

S-Pankin toimintaa valvoo Finanssivalvonta (Fiva), joka arvioi lakiin perustuen valvomiensa yritysten taloudellista tilaa, riskinkantokykyä sekä riskien hallintajärjestelmiä.

Toiminnassaan Finanssivalvonta korostaa omistajien ja johdon vastuuta sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Finanssivalvonta pyrkii varmistamaan, että valvottavilla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset harjoittaa toimintaa ja että ne eivät ota niin suurta riskiä, että niiden vakavaraisuus vaarantuu.

Lisätietoa Finanssivalvonnasta

 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)

S-Pankin asiakkaat voivat saattaa pankkia koskevia asioita Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan käsiteltäväksi.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan tehtävänä on muun muassa opastaa suomalaisia kuluttajia vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioissa ilmenevissä ongelmatilanteissa ja selvittää heidän valitusasioitaan.

Lisätietoa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta

Talletussuoja

S-Pankin asiakkaiden talletukset ja niille kertynyt korko kuuluvat talletussuojan piiriin. Talletussuoja koskee sekä henkilö- että yritysasiakkaita. Jos Pankki joutuisi konkurssiin tai ajautuisi muuten maksukyvyttömyystilaan eikä pystyisi maksamaan tallettajien saatavia, korvataan ne 100 000 euroon asti talletussuojarahastosta. Talletussuoja on henkilökohtainen ja pankkikohtainen ja koskee erikseen jokaista talletustilin yhteisomistajaa. Jos tallettajalla on varoja yhteisomistuksessa olevalla tilillä, jaetaan tilin saldo yhteisomistajien kesken tasan, ja talletussuojaa annetaan kunkin tilinomistajan omalle osuudelle erikseen.

Lue lisää talletussuojasta