Siirry suoraan sisältöön

USA Osake Sijoitusobligaatio 2028

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/obligation-anchor' for 'Finnish']

Pääomaturvattu 6-vuotinen indeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina (”sijoitusobligaatio”), jonka tuotto perustuu Yhdysvaltain osakemarkkinoita yleisesti kuvaavan S&P 500 Price Return Index -indeksin (”indeksi”) kehitykseen.

Eräpäivänä sijoittajalle maksetaan mahdollinen positiivinen indeksin lainaehtojen mukainen kehitys kerrottuna tuottokertoimella. Indeksin positiivisesta kehityksestä huomioidaan enintään 25 %, joten sijoittaja ei hyödy indeksin kehityksestä siltä osin kuin se ylittää 25 %. Tuottokerroin indeksin positiiviseen kehitykseen on alustavasti 110 % ja lopullinen tuottokerroin voi olla sitä alempi tai korkeampi. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä vähintään tasolle 100 %. Liikkeeseenlasku perutaan, mikäli tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään tasolle 100 %.

Sijoitus mahdollistaa hyötymisen kohde-etuuden laskusta alkuarvon määräytymisjaksolla, sillä tuotonlaskennassa käytettäväksi indeksin alkuarvoksi määräytyy alin kahden viikon välein havainnoitavista indeksin päätösarvoista neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Ajoitukseen liittyvää riskiä vähentää myös se, että indeksin loppuarvo määritellään yhden havainnon asemesta kuukausittaisten havaintojen keskiarvona sijoitusajan viimeisen puolen vuoden aikana.

Jos indeksin kehitys on nolla tai negatiivinen, sijoitukselle ei makseta tuottoa. Indeksin kehityksestä riippumatta sijoittajalle maksetaan eräpäivänä sijoitettu nimellispääoma. Tämä nimellispääoman takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä, eikä se kata mahdollisesti maksettua merkintäpalkkiota. Takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä. Takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata mahdollista merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää sijoitusobligaation arvo voi olla sijoitettua ja eräpäivänä takaisinmaksettavaa nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.

Sijoitusaika 6 vuotta
Liikkeeseenlaskija SG Issuer
Osio otsikolla [Missing text '/obligations/investing-anchor' for 'Finnish']

Sijoituksen tekeminen

Merkintäaika 9.11.–30.11.2022
Vähimmäissijoitus 20 000 EUR
Merkintähinta 100 %
Merkintäpalkkio 1 %

Merkintähintaan sisältyvät kulut ja palkkiot: Katso tarkemmin tiedot kaikista tuotteeseen ja merkintään liittyvistä kuluista ja palkkioista markkinointimateriaalista.

Tarjouksen tekijä on S-Pankki Oyj. Lisätietoja ja merkintäohjeet saat omalta yksityispankkiiriltasi.

Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä tutustu tarkemmin markkinointimateriaaliin, liikkeeseenlaskijan avaintietoasiakirjaan, lainakohtaisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskijan 1.6.2022 päivättyyn ohjelmaesitteeseen (Base Prospectus) täydennyksineen. Sijoitusobligaation tuoton maksuun ja nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä.

Osio otsikolla [Missing text '/obligations/underlying-security-anchor' for 'Finnish']

Kohde-etuudet

Yhdysvaltain osakemarkkinoita yleisesti kuvaava S&P 500 Price Return Index -indeksi

Tuottomahdollisuus

Sijoitusobligaation tuotto perustuu Yhdysvaltain osakemarkkinoita yleisesti kuvaavan S&P 500 Price Return Index -indeksin lainaehtojen mukaisesti laskettuun arvonkehitykseen sijoitusaikana.

Pääomaturva

Liikkeeseenlaskija ja takaaja tarjoavat sijoitusobligaation nimellispääomalle pääomaturvan. Eräpäivänä sijoitusobligaation nimellispääoma maksetaan kokonaisuudessaan takaisin. Takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä. Takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata mahdollista merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää sijoitusobligaation arvo voi olla sijoitettua ja eräpäivänä takaisinmaksettavaa nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.