Siirry suoraan sisältöön

Mitä lainaturva korvaa?

Lainaturva turvaa lainasi takaisinmaksua. Voit valita itsellesi sopivan lainaturvapaketin oman elämäntilanteesi mukaan seuraavasta kolmesta vaihtoehdosta:

• Perusturva A sisältää kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan (palkansaaja ja yrittäjä).
• Perusturva B sisältää työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (palkansaaja) tai sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (yrittäjä).
• Laaja lainaturva sisältää sekä perusturva A:n että perusturva B:n tarjoamat turvat.

Kuolemantapauskorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Korvaus käytetään lainan takaisinmaksuun. Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus maksetaan, jos vakuutetulle sattuu tämän vakuutuksen voimassaoloaikana tapaturma, josta hänelle jää vähintään 10 % haitta-aste (haittaluokka 2). Työttömyyden/sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden korvauksen maksaminen alkaa, kun työttömyyttä tai tilapäistä työkyvyttömyyttä on kestänyt 30 päivää.