Siirry suoraan sisältöön
Lainaturva

Mitä lainaturva korvaa?

Lainaturva turvaa lainasi takaisinmaksua. Voit valita itsellesi sopivan lainaturvapaketin oman elämäntilanteesi mukaan seuraavasta kolmesta vaihtoehdosta:

  • Perusturva A sisältää kuolemanvaraturvan ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan (palkansaaja ja yrittäjä). Turvan myöntää Henki-Fennia. Tutustu Henki-Fennian ehtoihin.
  • Perusturva B sisältää työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (palkansaaja) tai sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan (yrittäjä). Turvan myöntää AXA. Tutustu AXAn ehtoihin.
  • Laaja lainaturva sisältää sekä Perusturva A:n että Perusturva B:n tarjoamat turvat.

Kuolemantapauskorvaus maksetaan, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Korvaus käytetään lainan takaisinmaksuun. Tapaturmaisen pysyvän haitan korvaus maksetaan, jos vakuutetulle sattuu tämän vakuutuksen voimassaoloaikana tapaturma, josta hänelle jää vähintään 10 % haitta-aste (haittaluokka 2). Työttömyyden/sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden korvauksen maksaminen alkaa, kun työttömyyttä tai tilapäistä työkyvyttömyyttä on kestänyt 30 päivää.