Gå direkt till innehållet

Vad täcker låneskyddet?

S-Bankens låneskydd hjälper dig eller dina anhöriga att klara av låneåterbetalningen, om det värsta tänkbara skulle hända. Du kan välja låneskyddets omfattning enligt din livssituation genom att välja ett lämpligt låneskyddspaket bland de följande tre alternativen:

  • Basskydd A omfattar skydd vid dödsfall och bestående men till följd av olycksfall (löntagare och företagare). Skyddet beviljas av Fennia Liv. Läs Fennia Livs villkor.
  • Basskydd B omfattar skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (löntagare) eller skydd vid sjukhusvård och tillfällig arbetsoförmåga (företagare). Skyddet beviljas av AXA. Läs AXAs villkor.
  • Omfattande låneskydd innehåller skydd enligt både Basskydd A och Basskydd B.

Ersättning vid dödsfall betalas om den försäkrade avlider under försäkringens giltighetstid. Ersättningen används, på basen av pantsättningen, till att återbetala lånet. Ersättning för bestående men till följd av olycksfall betalas, om den försäkrade har blivit skadat under skyddets giltighetstid och skadan orsakat bestående men med en invaliditetsgrad på minst 10 % (invaliditetsklass 2). Ersättning för arbetslöshet/sjukhusvård och tillfällig arbetsoförmåga börjar betalas ut när arbetslösheten eller den tillfälliga arbetsoförmågan har pågått i 30 dagar.