Siirry suoraan sisältöön

Kuinka haen korvausta lainaturvasta?

Kuolemantapauskorvausta haetaan toimittamalla Henki-Fennialle kirjallinen korvaushakemus sekä lääkärin antama kuolintodistus. Lisätietoja saat tarvittaessa Henki-Fennian asiakaspalvelusta numerosta 010 503 7960.

Tapaturmaisen pysyvän haitan korvausta haetaan toimittamalla Henki-Fennialle kirjallinen korvaushakemus sekä lääkärinlausunto tapaturmasta ja sen aiheuttamasta haitasta. Lisätietoja saat tarvittaessa Henki-Fennian asiakaspalvelusta numerosta 010 503 7960.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden korvausta voit hakea AXAn verkkosivuilla. Lisätietoja korvauksen hakemiseen saat AXAn asiakaspalvelusta 010 802 835.

Korvauksenhakija vastaa itse kustannuksista, joita hakemuksen laatimisesta ja sen liitteiden hankkimisesta syntyy. Jos korvausasian ratkaisemiseen tarvitaan lisäksi muita dokumentteja, selvityksiä tai lisätutkimuksia, Henki-Fennia tai AXA pyytävät niitä erikseen.

Yksityiskohtaisemmat korvausrajoitukset löytyvät lainaturvan tuoteselosteesta ja ehdoista.

Kun haet tapaturmaisen pysyvän haitan tai kuolemantapauksen korvausta, voit soittaa LähiTapiolan Henkiyhtiön puhelinpalveluun 09 453 8000, josta saat neuvoja korvauksen hakemisessa.

Tapaturmaisen pysyvän haitan korvausta haetaan toimittamalla LähiTapiolalle korvaushakemus sekä lääkärinlausunto tapaturmasta ja sen aiheuttamasta haitasta. Kuolemantapauskorvausta haetaan toimittamalla LähiTapiolalle lääkärin antama kuolintodistus.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden (palkansaajat) sekä tilapäisen työkyvyttömyyden ja sairaalahoidon (yrittäjät) osalta voit hakea korvausta AXAn verkkopalvelusta. Lisätietoja saat AXAn korvauspalvelusta 010 802 841.

Työttömyyden korvausperusteena on vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättyminen taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Vakuutetun henkilön tulee olla työtön ja rekisteröitynyt työvoimatoimistoon työttömänä työnhakijana. Korvausta ei voi saada, jos työttömyyden syynä on vakuutetun joutuminen lomautetuksi.

Työkyvyttömyyskorvausta (sairausloma) haettaessa on vakuutetulla oltava lääkärintodistus
sairauslomasta, joka on kestänyt vähintään 30 päivää (omavastuu).

Korvausta ei voi saada, jos tilapäisen työkyvyttömyyden syynä on esimerkiksi jokin seuraavista:
- psyykkinen sairaus tai oire tai muu mielenterveydellinen häiriö tai stressistä johtuva tila
- raskaus, synnytys, keskenmeno tai abortti
- alkoholin tai lääkkeiden käyttö muutoin kuin lääkärin määräysten mukaisesti
- lääketieteellisesti todentamaton selkäkipu tai vastaava vaiva

Yksityiskohtaisemmat korvausrajoitukset löytyvät lainaturvan
tuoteselosteesta ja ehdoista.